Om centeret

Sygdomme vi behandler

Vi undersøger og behandler børn og unge under 18 år, der har sygdomme i lungerne.

Vi er specialister i de lungesygdomme, der er svære at behandle.

Eksempler på lungesygdomme, vi behandler:

 • Svær astma og allergi
 • Komplicerede infektioner
 • Medfødte misdannelser i lungerne
 • Sjældne lungesygdomme
 • Kroniske lungesygdomme

Læs mere om sjældne og kroniske lungesygdomme

Læs mere om vores udredningsmetoder

Personale I møder

Når I kommer i BørneCenter for Lunge- og Allergisygdomme, kan I møde forskellige fagpersoner.

I kan f.eks. møde:

 • Børne- og ungelæger 
 • Sygeplejersker
 • Fysioterapeuter
 • Diætister
 • Talepædagoger

I kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

I kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om I vil være med.

Fysiske forhold

BørneCenter for Lunge- og Allergisygdomme er en del af Børn og Unge Klinik, som behandler børn og unge under 18 år for mange forskellige sygdomme.

Er barnet/den unge indlagt, vil det ligge sammen med andre børn og unge på et af de tre sengeafsnit i afdelingen Børn og Unge. 

Læs om indlæggelse på sengeafsnittene:

Børn og Unge Afsnit 1

Børn og Unge Afsnit 2

Nyfødt Intensiv Afsnit 3

 

Jeres besøg

Før I kommer

Læs indkaldelsesbrevet

Når barnet/den unge er blevet henvist, modtager I en indkaldelse. 

Børn under 15 år får tilsendt indkaldelsen som fysisk brev. Unge over 15 år modtager brevet i Digital Post. 

I indkaldelsesbrevet kan I finde information om:

 • Hvor og hvornår I skal møde op
 • Hvad der skal ske til selve mødet
 • Hvad I skal gøre, hvis I bliver forhindret i at møde op til den aftalte tid
 • Hvad I evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at I har forberedt jer og læst den information, som I har fået i indkaldelsesbrevet. Husk at læse alle bilag.

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Husk at medbringe

Det er vigtigt, at I husker inhalator til barnet/den unge.

Uanset barnets eller den unges alder, skal I medbringe:

 • Indkaldelsesbrev
 • Barnets/den unges sundhedskort
 • Fast medicin
 • Evt. specialkost

Ved et mindre barn er det en god idé at medbringe:

 • Barnets Bog (hvis I har en)
 • Ting som barnet er glad for (f.eks. sutter, sutteflaske, bøger, musik, bamse eller lign.)
 • Bleer og evt. modermælkserstatning

Forbered jer

Det er en god idé at forberede barnet eller den unge på, hvad der skal ske på hospitalet.

I kan f.eks. tale med hinanden om:

 • Hvad der skal ske på hospitalet
 • Om der er noget, som gør barnet/den unge utryg eller bange
 • Tidligere oplevelser eller erfaringer

Med små børn kan det være en god idé eksempelvis at lege 'læge-leg' og læse bøger for barnet om at være på hospitalet. Det er vigtigt, I fortæller barnet eller den unge, at en af jer er sammen med barnet eller den unge under hele forløbet.

Større børn og unge har også brug for at tale om, hvad der skal ske på hospitalet. De kan måske have spørgsmål, som de ønsker at tale evt. alene med lægen, sygeplejersken eller andre om.

Mad og drikke

I er velkomne til at medbringe en madpakke eller købe mad i en af hospitalets caféer eller kiosker.

Kaffe, te og saft er frit tilgængeligt i klinikken.

Se caféernes og kioskernes åbningstider

Skoldkopper og forkølelse

Hvis barnet eller den unge har været udsat for skoldkoppesmitte eller har skoldkopper, må I ikke komme på hospitalet. I skal derfor altid kontakte os.

Er barnet eller den unge forkølet fremgår evt. forholdsregler af indkaldelsesbrevet eller den vejledning, der er vedhæftet som bilag i indkaldelsen.

Når I ankommer

Tag plads i venteområdet. Der er spil, bøger og legetøj, som I er meget velkomne til at benytte.

I kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde jeres aftalte tid, men der kan komme akutte patienter, som giver forsinkelser.

I kan henvende jer til personalet i klinikken, hvis I har spørgsmål til ventetiden.

Patientvejledninger

I vores patientvejledninger kan I læse om vores undersøgelser og behandlinger, så I kan forberede barnet på det, der skal ske.

Patientvejledninger - Lungesygdomme og allergi

Jeres forløb

Undersøgelse i BørneCenter for Lunge- og Allergisygdomme

Når børn og unge skal undersøges hos os, laver vi særlige undersøgelser og tests af lungefunktionen. 

Der skal ofte flere forskellige undersøgelser til, før vi kan stille den rette diagnose.

Læs mere om hvordan I forbereder jer til de forskellige undersøgelser

Se detaljerede beskrivelser af undersøgelsesmetoderne (på fagperson.auh.dk)

Undersøgelser andre steder

Vi samarbejder tæt med de andre afdelinger på Aarhus Universitetshospital. Derfor kan I opleve, at vi sender jer til en andet sted på hospitalet for at få lavet en undersøgelse under jeres besøg hos os.

Undersøgelser i andre afdelinger kan f.eks. være

 • blodprøver
 • røntgenbilleder
 • bronkoskopier

Læs mere om blodprøver for børn og unge

Behandling og løbende kontroller

Behandlingen vil ofte være en kombination af medicin og løbende kontroller. Det kan også være en operation.

Ved kontrollerne undersøges lungefunktionen for at se effekten af behandlingen.

I bliver inddraget i de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med forløbet. Behandlingen går først i gang, når I har sagt ja til den plan, der er lagt.

Vi forsøger at tilrettelægge forløbet sådan, at I har med de samme sygeplejersker og børnelæger at gøre, og at én læge er ansvarlig for behandlingsplanen.

I kommer løbende til opfølgende samtaler og kontrol.

Kontakt sygeplejersken ved akutte spørgsmål omkring medicin og behandling, som ikke kan vente med afklaring til næste konsultation.

Når forløbet hos os slutter

I er tilknyttet BørneCenter for Lungesygdomme og Allergi, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til behandlingen.

I nogle tilfælde fortsætter barnets/den unges behandling et andet sted, når forløbet hos os slutter.

Vi aftaler opfølgende behandling med jer, inden I bliver afsluttet. I er altid velkommen til at spørge os om den videre plan, hvis I er i tvivl.

Vi laver et udskrivelsesbrev efter jeres besøg hos os, som egen praktiserende læge har adgang til på sundhed.dk. Der kan lægen finde information om den behandling, som barnet/den unge har fået og se de eventuelle aftaler, vi har lavet med jer.

I er altid velkommen til at få en kopi af journalen med hjem eller få den tilsendt.

Læs mere om udskrivelse og videre behandling

Netværk og støtte

Mens I er på hospitalet, kan I benytte jer af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

På hospitalet finder I bl.a.:

 • SMILET - det kreative værksted for hele familien
 • Café Nexus for unge mellem 12-24 år
 • Hospitalspræster 

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

I BørneCenter for Lungesygdomme og Allergi taler vi gerne med jer om, hvilke netværk og støttemuligheder der er relevante for jer. 

Mange kommuner har også flere støttemuligheder og en pårørendevejleder. I kan henvende jer i jeres kommune for at få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

BørneCenter for Lunge- og Allergisygdomme

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 127

Indgang H8, Plan 2, H202

8200 Aarhus N

Kort

BørneCenter for Lunge- og Allergisygdomme ligger ved Indgang H8

Oversigtskort over klinikkens placering

Kontakt

Kontakt

Telefon og telefontid

Sekretær:

 • 78 45 14 79 
 • Mandag-fredag: Kl. 10.00-12.00

Sygeplejerske:

 • 30 71 51 62 
 • Mandag, torsdag og fredag: Kl. o8.00-8.45
 • Tirsdag og onsdag: Kl. 07.30-08.00

Mail 

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar)