Om afsnittet

Vi behandler

Nyfødt Intensiv Afsnit 3 er et af Region Midtjyllands fire hospitalsafsnit til for tidligt fødte og syge nyfødte. Vi undersøger og behandler nyfødte og børn indtil 3 måneders alderen, der har behov for intensiv pleje.

I afsnittet undersøger og behandler vi bl.a.:

 • For tidligt fødte børn
 • Ekstremt for tidligt fødte børn fra hele Region Midt
 • Børn født til tiden, som har brug for behandling f.eks. til deres vejrtrækning
 • De mest syge børn i Region Midt, som har brug for intensiv pleje og behandling
 • Børn med iltmangel ved fødslen med behov for kølebehandling
 • Gulsot med behov for lysbehandling
 • Infektioner
 • Børn fra opvågning efter bedøvelse, hvor vejrtrækningen er påvirket
 • Nyfødte børn med lavt blodsukker
 • Børn med abstinenser og seponeringssymptomer

I bliver indlagt med barnet enten akut eller planlagt. En indlæggelse kan vare fra få timer til flere måneder. Det afhænger af, hvad barnet skal behandles for.

Personale I møder

I afsnittet kan I bl.a. møde:

 • Sygeplejersker
 • Neonatallæger (børnelæger som har speciale i nyfødte op til 3 måneder)
 • Børnelæger
 • Jordemødre
 • Fysioterapeuter
 • Sosu-assistenter
 • Serviceassistenter

I kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

I kan blive spurgt, om I ønsker at deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om I vil være med.

Før I kommer

Hvis der er tale om en planlagt eller forventet indlæggelse, tilbyder vi om muligt jer forældre en rundvisning på afsnittet inden indlæggelse.

Kommende forældre til et for tidligt født barn bliver tilbudt en samtale med en af afsnittets læger, som har speciale i for tidligt fødte børn.

Medbring gerne til barnet under indlæggelsen:

 • Sutter
 • Tøj
 • Sutteflasker (hvis barnet skal have flaske)
 • Egen babydyne
 • Ammepude

Mens I er indlagt

Modtagelse

En stor del af børnene i afsnittet bliver indlagt fra fødegangen eller kommer fra Akut Børn (Børnemodtagelsen). Barnet bliver indlagt af afdelingens børnelæger eller neontallæger.

Hvis barnet er ekstremt for tidligt født, er der oftest flere personaler fra Nyfødt Intensiv til at modtage barnet på fødestuen. Vi anbefaler, at far eller anden primær/nær omsorgsperson efter fødslen følger med barnet over på vores afsnit. Mor kommer i sengen, så snart jordemoderen vurderer, at hun/du er klar til det.

Nogle børn som har behov for behandling på Nyfødt Intensiv Afsnit 3 og som er født på et andet hospital i Region Midt, vil blive hentet i babyambulancen. Babyambulancen bliver kørt af en ambulanceredder, og der kører altid en sygeplejerske og oftest en læge med fra vores afdeling. De behandler og tager sig godt af dit barn under transporten og følger det op på afsnittet. I babyambulancen er der plads til, at forældre kan køre med.

Behandlingsplan

Når I bliver indlagt, bliver barnet modtaget af en sygeplejerske og en af afsnittets børne- eller neonatallæger.

Lægen vil undersøge og vurdere barnets:

 • Vejrtrækning
 • Kredsløb
 • Neurologiske reaktionsmønstre
 • Vægt, længde, hovedomfang og maveomfang

Lægen vil også stille uddybende spørgsmål vedrørende fødslens forløb og den forudgående graviditet.

Baseret på ovenstående laver børnelægen en plan for, hvordan barnet skal observeres og hvilke undersøgelser og behandlingstiltag, der skal iværksættes, så vi kan hjælpe jeres barn og dig/jer som familie bedst muligt i den første tid på afsnittet.

Barnets behov for hjælp til eksempelvis at understøtte vejrtrækningen kan forandre sig indenfor få timer. Hvis barnets tilstand ændrer sig, vil I opleve, at en børnelæge løbende tilser barnet med henblik på justering af behandlingsplanen.

Vi er altid helt ærlige omkring barnets tilstand og informerer løbende om barnets tilstand til jer forældre.

Undersøgelse og behandling af for tidligt fødte børn og syge nyfødte

Et barn bliver modnet inde i sin mors mave. For tidligt fødte børn mangler den sidste del af denne modning, som drejer sig om alle kroppens organer og nervesystem. Jeres barn har derfor behov for ekstra hjælp i den første tid.

Barnets adfærd er barnets sprog og nogle gange kan de små signaler være svære at tolke på grund af umodenheden. Når I er sammen med jeres barn, lærer I det at kende, og vi vil sammen med jer forstå barnets kommunikation i takt med, at det udvikler sig og modnes.

Hvis barnet er stabilt, og I er klar, anbefaler vi, at barnet ligger hud mod hud hos mor, far eller anden nær omsorgsperson så meget som muligt.

Hud mod hud kontakten har mange udviklingsmæssige fordele for jeres barn f.eks.:

 • En positiv effekt på vejrtrækningen
 • Bedre regulering af kropstemperatur
 • Et mere stabilt blodsukker
 • Positiv effekt på tilknytningen

Personalet er tæt omkring jer og observerer, vurderer og hjælper i det omfang, der er brug for.

Faciliteter i afsnittet

Der er 24 pladser i afsnittet.

Afsnittet er opdelt med modtagerstuer, intensivstuer, patientstuer og familiestuer. Jeres barn vil blive indlagt på en af ovenstående stuer alt efter hvilken tilstand, behandling og pleje barnet har behov for.

Der er central overvågning på alle stuer. Det vil sige, at alle børn der har brug for at få målt puls og iltmætning bliver overvåget på skærme i alle vores overvågningskontorer og i vores personalestue.

Håndhygiejne

Din/jeres håndhygiejne er utrolig vigtig, da alle små og syge nyfødte er særligt modtagelige for infektioner med bakterier og virus.

Vi anbefaler håndvask, håndsprit, korte ærmer og hænder uden ringe, ure og armbånd for at forebygge infektioner.

Husk at spritte dine hænder af:

 • Før kontakt med barnet eller barnets omgivelser
 • Efter håndvask
 • Når du har rørt ved noget fra gulvet f.eks. fodskamlen
 • Inden du forlader barnets stue

Husk at vaske hænder:

 • Når du kommer udefra og skal ind på stuen
 • Når du har skiftet barnets ble
 • Inden og efter du håndterer mælk
 • Efter toiletbesøg og når du har pudset næse
 • Hvis du har beskidte fingre

OBS: Mobiltelefoner er en stor bakteriekilde. Det er derfor vigtigt også at udføre håndhygiejne efter brug af mobiltelefon samt at vaske og spritte mobiltelefonen, hvis den bruges på stuen.

Døgnrytme i afsnittet

Kl. 07.15-07.30: Vagtskifte

Kl. 07.00-08.00: Blodprøver

Kl. 09.00-15.00: Stuegang

Kl. 15.15-15.30: Vagtskifte

Kl. 23.15-23.30: Vagtskifte

Jeres kontakt med os

Der er altid en sygeplejerske koblet til barnet under hver vagt. Sygeplejersken passer 1-4 børn. Vi arbejder tæt sammen med jer forældre, og I har en central rolle i barnets dag og deltager i de daglige gøremål.

Der er stuegang i afsnittet hver dag i dagstimerne. Der er ikke nødvendigvis stuegang hos jer hver dag.

Stuegang betyder, at en læge og en sygeplejerske i samarbejde med jer snakker om barnets aktuelle tilstand. Barnet bliver evt. undersøgt, og lægen vurderer, om der er noget, der skal ændres i forhold til behandlingen, eller om barnet er ved at være klar til at komme hjem.

Søskende på besøg

Raske søskende er altid velkomne til at være i afsnittet sammen med forældre eller anden omsorgsperson.

I skal udfylde en besøgsseddel angående søskendes vaccinationer og almindelige børnesygdomme. Sedlen kan I finde i dueslaget ved sekretærskranken. Når sedlen er udfyldt, skal I aflevere den til sygeplejersken. Har søskende ikke fulgt det danske børnevaccinationsprogram, så må de ikke komme på besøg i afdelingen.

Det er vigtigt, at søskende er helt raske, når de kommer på besøg. Hvis I er i tvivl, skal I spørge personalet i afdelingen.

I afsnittet er der to legerum med legetøj, spil, bøger mm. Det ene legerum er placeret midt i afdelingen, og det andet finder I ude på Lego-gangen.

Der er adgang til udendørs legeplads, som indlagte børn og søskende kan bruge under opsyn af forældre eller anden omsorgsperson.

Det er de voksnes ansvar at rydde op efter egne børn.

På grund af smitterisiko er det ikke tilladt, at få besøg af børn under 16 år, medmindre de er søskende. Har I et særligt ønske, så tal med sygeplejersken eller koordinatorerne om det.

Behandlinger

På Nyfødt Intensiv Afsnit 3 har vi udarbejdet beskrivelser af nogle af de mest typiske behandlinger.  

Se mere under behandlinger

Når I skal hjem

Planlægning før udskrivelse 

Barnet er indlagt, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til behandling og tilstand.

Udskrivelsen bliver planlagt sammen med jer.

For at blive udskrevet skal barnet:

 • Ikke længere være på central overvågning
 • Kunne holde varmen selv
 • Kunne fuldernæres ved amning eller på flaske

Tidligt hjemme ophold (THO)

THO er til familier, hvor barnet ikke længere har brug for hjælp til at trække vejret, barnet er ude af den centrale overvågning, men har behov for sondeernæring.

Barnet udskrives fra afdelingen, men har fortsat en åben indlæggelse.

I kan som familie kontakte afsnittet hele døgnet, hvis I har spørgsmål eller bekymringer.

Udskrivelsesbrev

Vi laver et udskrivelsesbrev om indlæggelsen hos os, som både I og egen læge har adgang til på sundhed.dk. Der kan I finde information om den behandling, som barnet har fået. Hvis I ønsker hele journalen, skal I kontakte sekretæren i dagstid på hverdage.

Læs mere om udskrivelse efter behandling

Opfølgning i Klinik for Tidligt Fødte og Syge Nyfødte

Klinikken er for jer, som har et barn, der har haft brug for lidt mere hjælp i starten af livet end de fleste eller er født før uge 32.

Vi vil rigtig gerne se jer og følge op på, hvordan jeres barn trives og udvikler sig.

I vil automatisk blive henvist til Klinik for Tidligt Fødte og Syge Nyfødte ved udskrivelse.

Kontakt til sundhedsplejerske

Når I bliver udskrevet fra vores afsnit, overtager sundhedsplejersken og jeres egen læge kontakten til jer.

I de fleste tilfælde vil sundhedsplejersken kontakte jer under indlæggelsen. Oftest på SMS kort efter fødslen. Det er en god ide at lave en aftale om, at sundhedsplejersken kommer på besøg hjemme hos jer 2-3 dage efter udskrivelsen. Lav aftalen så snart du ved, hvornår I kommer hjem.

Har I været indlagt over længere tid, kan det være rart, at sundhedsplejersken kommer på besøg i afsnittet, inden I bliver udskrevet.

Opmærksomhed efter udskrivelse

Ifølge sundhedsstyrelsens anbefaling skal barnet sove på ryggen med hovedet drejet til siden. Varier hvilken side barnet kigger til under søvn, da barnets kranieknogler stadig er bløde.

Når barnet er vågen og under opsyn, er det en god ide også at lægge barnet på maven en gang imellem for at styrke barnets muskulatur.

Husk aldrig at vende ryggen til eller efterlade barnet et sted, hvor det kan falde ned f.eks. fra en sofa eller et puslebord.

Læs pjecen "Forebyg vuggedød - og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved" på sundhedsstyrelsen.dk

Til pårørende

Besøg

Familie og andre pårørende er meget velkomne til at komme på besøg efter aftale med forældrene. 

Vi har ingen faste besøgstider i afsnittet, men grundet mange praktiske gøremål og stuegang er eftermiddag og aften bedst egnet til besøg.

Der må højst være 1-2 besøgende af gangen inde hos barnet for at mindske støj og uro.

På grund af smitterisiko må børn under 16 år ikke komme på besøg, medmindre det er søskende.

Vis venligst hensyn til de andre forældre og omsorgspersoner.

Ved ankomst bliver du informeret af personalet, hvis der gælder særlige forholdsregler under dit besøg.

Mad og drikke

Du må gerne spise sammen med forældrene, men du skal medbringe din egen mad.

Det er også muligt at købe mad fra en af caféerne eller kioskerne på hospitalet. Vær opmærksom på, at de ikke har døgnåbent.

Se caféernes og kioskernes åbningstider

Netværk og støtte

Mens I er på hospitalet, kan I benytte jer af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

På hospitalet kan I bl.a.:

 • Tale med hospitalspræster
 • Blive henvist til en psykolog
 • Få kontakt til en socialrådgiver
 • Opholde jer i SMILET - det kreative værksted for hele familien

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

I afsnittet taler vi gerne med jer om, hvilke netværk og støttemuligheder der er relevante for jer. 

Mange kommuner har også flere støttemuligheder og en pårørendevejleder. I kan henvende jer i jeres kommune for at få mere information.

Den digitale forløbsguide 'Emento'

Via appen 'Emento' kan I få et overblik over jeres forløb i afdelingen. Vi sender løbende information og minder jer om jeres aftaler. Når I har hentet app'en, opretter I en bruger.

Download app'en til smartphone på én af følgende måder:

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Nyfødt Intensiv Afsnit 3

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 115

Indgang H9, Plan 3, H301

8200 Aarhus N

Kort

Nyfødt Intensiv Afsnit 3 ligger ved Indgang H9.

Oversigtskort over afsnittets placering

Kontakt Nyfødt Intensiv Afsnit 3

Telefon

Sekretær: 7845 1731

Patientforløbskoordinator: 3071 5132

Koordinator: 3071 5120

Mælkebanken: 3071 5146

Telefontid 

Sekretær: Mandag til fredag kl. 10.00-12.00

Patientforløbskoordinator: Mandag til fredag kl. 08.00-15.00

Koordinator: Hele døgnet

Mælkebanken: Mandag, onsdag og fredag kl. 07.30-12.00

Mail

Sikker mail (Kræver MitID)