Diffus Lunge Parenkym sygdom

Diffus Lunge Parenkym sygdom (chILD) er en sjælden lungesygdom, som forekommer både hos spædbørn, børn og unge.

ChILD er en lungesygdom, der giver en kronisk irritationstilstand og arvævsdannelse i lungerne. Man ved endnu ikke, hvorfor sygdommen opstår.

Det kræver ofte mange forskellige undersøgelser at stille diagnosen chILD, fordi sygdomens symptomer ligner mange andre lungesygdomme.

Behandlingen vil ofte være en kombination af medicin og hyppige kontroller.

Behandlingen gør, at fleste opnår man en forbedring og en del bliver raske, men der er ikke nogen garanti for, at sygdommen fuldstændig kan forsvinde, og det er ikke sikkert at behandlingen har blivende effekt.

Læs mere om undersøgelse og behandling af Diffus Lunge Parenkym sygdom (chILD) på fagperson.auh.dk 

Primær Ciliedyskinesi (PCD)

Primær ciliedyskinesi (PCD) er sjælden lungesygdomme. Der er ca. 250 personer i Danmark, der lider af PCD. På verdensplan har op imod 400.000 PCD.

Det er en kronisk sygdom, som skyldes en arvelig defekt i lungernes fimrehår.

Diagnosen er svær at stille, fordi sygdomsbilledet ikke altid er helt klart. Der skal ofte mange undersøgelser til, for at man kan udelukke andre sygdomme først.

Sygdommen behandles med:

  • medicin
  • fysioterapi
  • hjælpemidler
  • aktivitet, der reser luftvejene

Hvis diagnosen stilles tidligt og behandlingen følges, vil børn med PCD leve meget tæt på et normalt liv af normal varighed.

Læs mere om undersøgelse og behandling af PCD (på fagperson.auh.dk)