Om afsnittet

Sygdomme vi behandler

Vi modtager børn og unge under 18 år, som skal indlægges i forbindelse med en undersøgelse eller behandling.

I afsnittet undersøger og behandler vi:

 • Hormonsygdomme
 • Neurologiske sygdomme
 • Øjensygdomme
 • Kræft
 • Overgreb og omsorgssvigt
 • Immunsygdomme
 • Led- og Bindevævssygdomme
 • Diabetes

Barnet/den unge bliver enten indlagt akut på afsnittet, eller hvis han/hun skal have en planlagt behandling, der kræver indlæggelse.

En indlæggelse kan vare fra få timer til flere dage. Det afhænger af, hvad barnet/den unge skal undersøges og behandles for. Behandlingen kan være medicinsk eller kirurgisk.

Læs mere om undersøgelse og behandling

Personale I møder

I afsnittet kan I bl.a. møde:

 • Børne- og ungelæger
 • Kirurger
 • Sygeplejersker
 • Sosu-assistenter
 • Pædagoger
 • Psykologer
 • Socialrådgiver
 • Diætister

I kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

I kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om I vil være med.

Før I kommer

Læs indkaldelsesbrevet

Hvis der er tale om en planlagt behandling, modtager I en indkaldelse, når barnet/den unge er blevet henvist. 

Børn under 15 år får tilsendt indkaldelsen som fysisk brev. Unge over 15 år modtager brevet i Digital Post. 

I indkaldelsesbrevet kan I finde information om:

 • Hvor og hvornår I skal møde op
 • Hvad der skal ske under indlæggelsen
 • Hvad I skal gøre, hvis I bliver forhindret i at møde op til den aftalte tid
 • Hvad I evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at I har forberedt jer og læst den information, som I har fået i indkaldelsesbrevet. Husk at læse alle bilag.

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Husk at medbringe

Uanset barnets eller den unges alder, skal I medbringe:

 • Indkaldelsesbrev
 • Barnets/den unges sundhedskort
 • Fast medicin
 • Evt. specialkost

Ved et mindre barn er det en god idé at medbringe:

 • Ting som barnet er glad for (f.eks. sutter, sutteflaske, bøger, musik, bamse eller lign.)
 • Bleer og evt. modermælkserstatning

Hvis barnet/den unge bliver indlagt akut, har vi naturligvis forståelse for, hvis I ikke kan nå at medbringe ovenstående ting.

Forbered jer

Det er en god idé at forberede barnet eller den unge på, hvad der skal ske på hospitalet. Medmindre det er akut, og I ikke kan nå det.

I kan f.eks. tale med hinanden om:

 • Hvad der skal ske på hospitalet
 • Om der er noget, som gør barnet/den unge utryg eller bange
 • Tidligere oplevelser eller erfaringer

Med små børn kan det være en god idé eksempelvis at lege 'læge-leg' og læse bøger for barnet om at være på hospitalet. Det er vigtigt, I fortæller barnet eller den unge, at en af jer er sammen med barnet eller den unge under hele forløbet.

Større børn og unge har også brug for at tale om, hvad der skal ske på hospitalet. De kan måske have spørgsmål, som de ønsker at tale evt. alene med lægen, sygeplejersken eller andre om.

Skoldkopper og forkølelse

Hvis barnet eller den unge har været udsat for skoldkoppesmitte eller har skoldkopper, må I ikke komme på hospitalet.

For børn i behandling for kræft og andre børn med lavt immunforsvar gælder der andre regler, hvilket I vil blive oplyst om.

I skal under alle omstændigheder altid kontakte os.

Er barnet eller den unge forkølet fremgår forholdsregler af indkaldelsesbrevet eller den vejledning, der er vedhæftet som bilag i indkaldelsen.

Mens I er indlagt

Modtagelse

Når I ankommer skal I meddele jeres ankomst hos sekretæren. I finder sekretæren i receptionen henne af gangen.

Undersøgelse og behandling

Når det er jeres tur, vil lægen og sygeplejersken spørge ind til jeres hverdagsliv, barnets/den unges sygdom og helbred. Lægen vil også undersøge barnet/den unge.

Det forventede indlæggelsesforløb bliver gennemgået, og vi giver plads til, at I får svar på jeres spørgsmål.

I vil løbende få fortalt om og blive forberedt på prøver, undersøgelser, pleje og behandling. Vi hører jeres forventninger, ønsker og behov. Der ud fra forventningsafstemmer og aftaler vi med jer, hvordan I ønsker at deltage i plejen og behandlingen.

Vi forsøger at tilrettelægge forløbet på hospital, sådan at så få sygeplejersker som muligt varetager plejen af barnet/den unge, og at én læge er ansvarlig for behandlingsplanen.

Faciliteter i afsnittet

Sengestuer

I afsnittet er der én- og to-sengsstuer. 

På hver sengestue findes et skab, hvor I kan låse personlige ejendele ind - eksempelvis medbragt medicin. Der er mulighed for at se tv, film og anvende playstation på sengestuen. Der er også mulighed for wifi.

Vi har engangsbleer, stofbleer og tøj til børn i udvalgte størrelser, håndklæder og sengelinned. Der er adgang til vaskemaskine, sæbe og tørretumbler for langtidsindlagte børn og forældre.

Ved fuld belægning tilstræber vi, at børn med forventet længere tids indlæggelse får ene-stue.

Overnatning

Vi kan tilbyde - og vi forventer - at den ene forældre overnatter sammen med barnet/den unge. Forældresengen skal være slået sammen kl. 08.00 af hensyn til rengøring, pleje og behandling af barnet/den unge.

Ved særlige forholdsregler bliver I informeret ved ankomsten.

Den anden forælder har mulighed for at overnatte i Trygfondens Familiehus, hvor der er plads til hele familien, eller på Patienthotellet, hvis der er ledige pladser. Spørg personalet, hvis I gerne vil benytte jer af disse muligheder.

Legerum og legeplads

Der er to legerum med legetøj, spil, bøger mm. Det ene legerum er placeret ved venteområdet, og det andet finder I ude på gangen.

Der er adgang til udendørs legeplads, som indlagte børn og søskende kan bruge under opsyn af forældre eller anden omsorgsperson.

Det er de voksnes ansvar at rydde op efter egne børn.

Skolestue

Børn og Unge afdelingen har en skolestue, hvor indlagte børn og unge får undervisning. Undervisningen kan også foregå i afsnittet.

Vi forventer, at jeres barn deltager i skoleundervisningen under indlæggelse. Børn og Unge har 'åben skolestue' med faste tider og varierende fag. Vi har faste skolelærere fra Risskov Skole, som dagligt er i afdelingen.

I må meget gerne medbringe eget undervisningsmateriale og være i dialog med lærerne om, hvad I aktuelt gennemgår i hjemmeskolen.

Køkken

I afsnittet har vi 2 køkkener. De er placeret i hver sin ende af afsnittet.

Køkkenet er som udgangspunkt opdelt for at undgå større smitterisiko, for de børn der har væsentligt nedsat immunforsvar.

Ved indlæggelse viser vi jer tilrette i køkkenet. Personalet gennemgår madbestilling, udlevering mv.

Håndhygiejne og forholdsregler

For at undgå smittespredning af virus og bakterier i afsnittet er det meget vigtigt at have en god håndhygiejne. Det vil sige, at I altid skal spritte hænder, inden I forlader sengestuen, og inden I tager mad og drikke.

Er I forkølet eller hoster, gælder særlige forholdsregler, som I bliver informeret om ved ankomst.

Mad og drikke

Måltiderne serveres i afsnittets to køkkener på følgende tidspunkter:

 • Morgenmad: Kl. 08.00
 • Frokost: Kl. 12.00
 • Aftensmad: Kl. 17.45

Begge forældre må spise med. I bliver bedt om selv at hente maden, hvis I spiser på sengestuen. Ved særlige forholdsregler i forhold til måltidet, bliver I informeret ved ankomsten.

Kaffe, te og saft er frit tilgængeligt for børn og forældre.

Til små børn har vi modermælkserstatning (Allomin på brik), engangssutte-flasker, vælling og grødprodukter.

Uden for hovedmåltiderne er det altid muligt at få et mellemmåltid. Spørg meget gerne personalet.

Vi har mulighed for at tage hensyn til særlige behov som f.eks. allergier eller ønske om vegetarisk/vegansk kost. Spørg personalet når I kommer, så kan vi hjælpe med at bestille den rette kost.

Forældre har også mulighed for at købe mad i hospitalets kantine, kiosken eller patienthotellets restaurant. Der er også mulighed for at opbevare madvarer i et køleskab.

Se caféernes og kioskernes åbningstider

Døgnrytme i afsnittet

For at sikre døgnet forløber bedst muligt, beder vi jer i videst muligt omfang respektere ro i 'vagtskifte'. Vi tager altid jeres kald og henvendelser, men kan det vente, vil vi sætte stor pris på det.

Kl. 07.00-07.30: Vagtskifte

Kl. 07.30-09.00: Sengeredning, personlig hygiejne, morgenmedicin, observationer og målinger, blodprøver, morgenmad

Kl. 09.00-15.00: Samtaler med læge og sygeplejersker og andre personaler (stuegang), skolegang, undersøgelser, operation, medicin og anden behandling, frokost, middagshvil

Kl. 15.00-15.30: Vagtskifte

Kl. 15.30-23.30: Samtaler med sygeplejersker og andre personaler, observationer og målinger, medicin og anden behandling, aftensmad

Kl. 23.00-23.30 : Vagtskifte

Kl. 23.30-07.00: Observationer og målinger, medicin og anden behandling

Jeres kontakt med os

Der er stuegang i afsnittet hver dag i dagtimerne og efter behov i weekenden. Der er ikke nødvendigvis stuegang hos jer hver dag.

Stuegang betyder, at en læge og en sygeplejerske kommer og snakker med jer. Barnet/den unge bliver evt. undersøgt, og lægen vurderer, om der er noget, der skal ændres i forhold til behandlingen, eller om barnet/den unge er klar til at komme hjem. 

I kan altid komme i kontakt med os, hvis I har brug for hjælp.

Bedøvelse og fasteregler

Det er vigtigt, at I overholder fastereglerne, hvis barnet/den unge skal bedøves i forbindelse med en undersøgelse eller operation. Undersøgelsen eller operationen bliver aflyst, hvis I ikke overholder fastereglerne for barnet/den unge.

Se fasteregler for børn og unge

Børn og blodprøver

Nogle børn bekymrer sig, når de skal have taget blodprøver.

Det hjælper at vide, hvad der skal ske.

Se videoer om børn og blodprøver, lavet til børn mellem 5 og 12 år

 

Når I skal hjem

Udskrivelse

Planlægning før udskrivelse 

Barnet/den unge er indlagt, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til behandling og tilstand.

Udskrivelsen bliver planlagt sammen med jer. Der kan være pleje og behandling, som skal varetages i hjemmet af forældre, anden omsorgsperson og/eller sygeplejersker, der efter udskrivelsen kommer i hjemmet.

Hvis vi vurderer, at I kan have behov for at kontakte afsnittet efter udskrivelse, aftaler vi det med jer.

For børn og unge i behandling for kræft, vil al kontakt vedrørende barnet/den unge ske til afdelingen under hele behandlingen. I vil få nærmere oplysninger om telefonnumre hertil.

Udskrivelsesbrev

Vi laver et udskrivelsesbrev om indlæggelsen hos os, hvor I og egen læge kan finde information om den behandling, som barnet/den unge har fået. I kan også se de eventuelle aftaler, vi har lavet med jer.

Er jeres barn under 15 år, skal I bede sekretæren i afsnittet, om at få udskrivelsesbrevet tilsendt til jer forældres Digital Post.

Børn over 15 år får tilsendt udskrivelsesbrevet i deres egen Digitale Post.

Læs mere om udskrivelse efter behandling

Prøvesvar efter udskrivelse

Efter udskrivelsen kan der være opfølgning på prøve- og undersøgelsesresultater. Vi kan give svar i forbindelse med en telefonsamtale eller en aftale i en af Børn og Unges klinikker. Enten giver vi jer en tid med, eller også modtager I indkaldelsen pr. brev. Hvis barnet er over 15 år, vil barnet modtage beskeden som Digital Post.

Til pårørende

Besøg

Der er fri besøgstid i sengeafsnittet indtil kl. 21.00.

Vis venligst hensyn til børn/unge, forældre og andre omsorgspersoner.

Ved ankomst bliver du informeret af personalet, hvis der gælder særlige forholdsregler under dit besøg.

Mad og drikke

Du må gerne spise sammen med barnet/den unge, men du skal medbringe egen mad.

Det er også muligt at købe mad fra en af caféerne eller kioskerne på hospitalet. Vær opmærksom på, at de ikke har døgnåbent.

Se caféernes og kioskernes åbningstider

Netværk og støtte

Mens I er på hospitalet, kan I benytte jer af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

På hospitalet finder I bl.a.:

 • SMILET - det kreative værksted for hele familien
 • Café Nexus for unge mellem 12-24 år
 • Hospitalspræster 

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

I Børn og Unge Afsnit 1 taler vi gerne med jer om, hvilke netværk og støttemuligheder der er relevante for jer. 

Mange kommuner har også flere støttemuligheder og en pårørendevejleder. I kan henvende jer i jeres kommune for at få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Børn og Unge Afsnit 1

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 115

Indgang H9, Plan 2, H203

8200 Aarhus N

Kort

Børn og Unge Afsnit 1 ligger ved Indgang H8.

Oversigtskort over afsnittets placering

Kontakt Børn og Unge Afsnit 1

Telefon

78 45 17 01

Telefontid 

Hele døgnet alle ugens dage

Mail

Sikker mail (Kræver MitID)