Om teamet

Sygdomme vi behandler

I vores team kan vi hjælpe dig, som har fysiske senfølger efter afsluttet behandling af kræftsygdom i bækkenorganerne (tarm, urinveje og kønsorganer).

Fysiske senfølger efter kræft i bækkenorganerne, som vi behandler:

 • Tarmproblemer som afføringsinkontinens, hyppig afføring, besvær med at tømme tarmen ved toiletbesøg, bydende afføringstrang, diarre og forstoppelse
 • Kronisk irritation i tarmen (Proktit) pga. strålebehandling
 • Vandladningsproblemer som f.eks. hyppige vandladninger, problemer med at tømme blæren, blæresmerter og urinkontinens
 • Sexologiske problemer som eksempelvis tørhed i skeden, smerter og ubehag ved samleje, rejsningsbesvær
 • Bækkensmerter

Har du en tynd- eller tyktarmsstomi og problemer med denne, kan du kontakte den stomisygeplejerske, som du er tilknyttet på hospitalet eller i kommunen.

Personale du møder

Når du kommer hos os, kan du møde forskelligt personale.

Du kan f.eks. møde:

 • Sygeplejersker
 • Læger
 • Sekretærer
 • Serviceassistenter

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

I Klinik for Bækkenbundslidelser har vi et tæt samarbejde på tværs af teams. Du kan derfor muligvis møde mere end én læge eller sygeplejerske ved dit besøg.

Dit besøg

Før du kommer

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til en konsultation hos en sygeplejerske eller en læge. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad du kan forvente af besøget
 • Hvad du skal forberede inden besøget. Hvis de relevante forberedelser ikke er lavet, kan vi blive nødt til at aflyse besøget
 • Hvis du er forhindret i at møde op til den aftale tid, er det VIGTIGT at du melder afbud i god tid

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved indgangen til Klinik for Bækkenbundslidelser.

Du får et ventenummer og kan på ankomstavlen i venteområdet se, hvornår det er din tur. Når dit nummer bliver vist på tavlen, vil der stå, hvilket venteområde du skal gå til inde i klinikken.

Der er mulighed for at tage et glas vand, mens du venter. Vandautomaten er placeret på væggen ved siden af døren til indgangen til Klinik for Bækkenbundslidelser.

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan komme akutte patienter, som giver forsinkelser. Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Sådan foregår dit behandlingsforløb

Efter dit forløb i klinikken

Efter endt behandlingsforløb, sender vi besked (epikrise) til din egen praktiserende læge. I nogle tilfælde vil der blive sendt besked til hjemmesygeplejerske eller andre relevante samarbejdspartnere. Dette sker altid efter aftale med dig.

I nogle tilfælde vil du kunne blive henvist til genoptræning i egen kommune eller behandling på et andet hospital. Nogle kan også få brug for hjælpemidler i eget hjem.

Deltagelse i forskningsprojekter

Vi er en del af Kræftens Bekæmpelses tre Nationale Forskningscentre, der forsker i senfølger efter kræft. I centeret arbejder vi med at kortlægge omfanget af senfølger i forbindelse med de forskellige kræftformer i bækkenorganerne, samt hvordan vi kan forbedre behandling af disse senfølger.

Du kan derfor blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Til pårørende

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe patienten med at forberede spørgsmål hjemmefra

Hvis du ikke skal med ind til samtalen, men blot er chauffør, bedes du blive i venteområdet udenfor afdelingen.

Netværk og støtte

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Du kan også finde råd og vejledning i forskellige patientforeninger:

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Du kan henvende dig i din kommune og få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Klinik for Bækkenbundslidelser

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 35

Indgang C, Plan 2, C208

8200 Aarhus N

Kort

Klinik for Bækkenbundslidelser ligger ved Indgang C.

Oversigtskort over klinikkens placering

Kontakt

Team for Senfølger efter Kræft i Bækkenorganerne

Telefon

Sekretær: 7845 2709

Sygeplejerske: 2499 5223

Telefontid

Sekretær: Mandag-fredag kl. 08.00-15.00

Sygeplejerske: Onsdag-torsdag kl. 10.00-12.00

Mail

Sikker mail (Kræver MitID)