Om klinikken

Sygdomme vi behandler

I Klinik for Bækkenbundslidelser er vi inddelt i teams, som varetager forskellige specialer.

Vores teams består af sundhedsfagligt personale fra afdelingerne Urinvejskirurgi, Mave- og Tarmkirurgi, Kvindesygdomme og Fødsler, Børn- og Unge samt Fysio- og Ergoterapi.

Vi har et tæt samarbejde på tværs af de forskellige teams, som udreder og behandler dig, hvis du har en lidelse eller sygdom i bækkenbundsorganerne.

Eksempler på lidelser og sygdomme vi behandler:

 • Vandladningsproblemer
 • Afføringsproblemer
 • Sygdomme i mandlige- og kvindelige kønsorganer
 • Senfølger efter kræft i bækkenorganerne

Personale du møder

Når du kommer i klinikken, kan du møde forskelligt personale.

Du kan f.eks. møde:

 • Sygeplejersker (specialuddannet kontinenssygeplejersker, uroterapeuter, og sexologer)
 • Læger
 • Fysioterapeuter
 • Sekretærer
 • Serviceassistenter

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Dit besøg

Før du kommer

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til en konsultation hos en sygeplejerske eller en læge. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad du kan forvente af besøget
 • Hvad du skal forberede inden besøget. Hvis de relevante forberedelser ikke er lavet, kan vi blive nødt til at aflyse besøget
 • Hvis du er forhindret i at møde op til den aftale tid, er det VIGTIGT at du melder afbud i god tid

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved indgangen til klinikken.

Du får et ventenummer og kan på ankomstavlen i venteområdet se, hvornår det er din tur. Når dit nummer bliver vist på tavlen, vil der stå, hvilket venteområde du skal gå til inde i klinikken.

Der er mulighed for at tage et glas vand, mens du venter. Vandautomaten er placeret på væggen ved siden af døren til indgangen til Klinik for Bækkenbundslidelser.

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan komme akutte patienter, som giver forsinkelser. Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Dit forløb i klinikken

Dit forløb afhænger af dine problemer. Nogle har kun behov for et enkelt besøg i klinikken, mens andre har behov for et længere udrednings- og behandlingsforløb.

Forløbet kan indeholde et eller flere af nedenstående punkter:

 • Samtale og forundersøgelse
 • Undersøgelser
 • Behandlinger
 • Fysioterapi
 • Forberedelse til operation
 • Kontrol og opfølgning på behandling
 • Patientskole

I Klinik for Bækkenbundslidelser har vi et tæt samarbejde på tværs af teams. Du kan derfor muligvis møde mere end én læge eller sygeplejerske ved dit besøg.

Efter dit forløb i klinikken

Efter endt behandlingsforløb, sender vi besked til din egen praktiserende læge. I nogle tilfælde vil der blive sendt besked til hjemmesygeplejerske eller andre relevante samarbejdspartnere. Dette sker altid efter aftale med dig.

Vi tilstræber at unge omkring 18 år, der skal overgå fra Børn- og Unge teamet til et af de andre teams i Klinik for Bækkenbundslidelser får en overgang over tid og tilpasset den unges behov. 

I nogle tilfælde vil du også kunne blive henvist til genoptræning i egen kommune eller behandling på et andet hospital. Nogle kan også få brug for hjælpemidler i eget hjem.

Til pårørende

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe patienten med at forberede spørgsmål hjemmefra

Vi forventer at mindst én forælder/værge deltager ved besøget, så længe barnet er under 18 år. Der kan dog være dele af besøget, hvor barnet eller den unge ikke ønsker at forældre/værge skal være til stede. I de tilfælde respekteres dette.

Netværk og støtte

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Du kan også finde råd og vejledning i forskellige patientforeninger:

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Du kan henvende dig i din kommune og få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Klinik for Bækkenbundslidelser

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 35

Indgang C, Plan 2, C208

8200 Aarhus N

Kort

Klinik for Bækkenbundslidelser ligger ved Indgang C.

Oversigtskort over klinikkens placering