National strategi 2021-2022 for mere Personlig Medicin til patienterne

Regeringen og Danske Regioner har i fællesskab lanceret en opdateret national strategi for personlig medicin, som er målrettet behandlingen af den enkelte patient. Den nye strategi vil sikre, at danske patienter får mere præcise diagnoser og mere effektiv behandling med færre bivirkninger.

Læs mere på Nationalt Genom Centers side.

National Strategi for Personlig Medicin 2021-2022

National strategi 2017-2020 

Regeringen og Danske Regioner har i fælleskab lavet en national strategi for Personlig Medicin. Strategien skal bl.a. medvirke til, at patienter kan få mere effektiv behandling med færre bivirkninger i fremtiden.

Som grundlag for strategien har regeringen sat 100 mio. kr af på Finansloven 2017 over de næste fire år til at medfinansiere arbejdet med Personlig Medicin.

Læs pressemeddelsen fra Sundheds- og Ældreministeriet (20.12.2016)

Læs mere på Nationalt Genom Centers side.

 

Yderlige informationer fra Sundheds-og Ældreministeriet:

Personlig Medicin til gavn for patienterne. Klar diagnose - målrettet behandling - styrket forskning. National strategi for Personlig Medicin 2017-2020

Danskernes tanker om og holdninger til Personlig Medicin og gentest