Personlig medicin betyder, at man tilpasser opsporing, behandling og opfølgning af sygdom til den enkelte patient.

Det har man gjort i mange år, men som noget nyt inddrager vi arvemassen - genomet - i den måde vi håndterer sygdom hos den enkelte.

Man kan inddrage risikomutationer hos den enkelte person for at opspore personer med høj sygdomsrisiko, der har behov for tæt kontrol.

Gentests kan anvendes til både diagnostik og valget af den rette behandling ved fx kræft eller hjertesygdom.

Ved arvelige sygdomme kan gentests bruges til både at stille diagnosen  og til at fastlægge et kontrolprogram for den enkelte.

Personlig medicin kaldes også for præcisionsmedicin.

Læs mere om personlig medicin på Danske Regioners side.