Om afsnittet

Sundhedsfagligt personale taler med indlagt patient som ligger i hospitalssengen, mens pårørende sidder i en stol ved siden af.

Sygdomme vi behandler

I Kræftafdelingens Sengeafsnit modtager vi dig, som har kræft.

Du bliver indlagt hos os ved:

 • Behandling som kræver indlæggelse
 • Akut behov for indlæggelse, hvis du har bopæl i Aarhus Kommune

Når du bliver indlagt, er du i forvejen tilknyttet Kræftafdelingens Klinik A, Klinik B, Klinik C eller Klinik D. I klinikken vurderer lægen, om din planlagte behandling kræver indlæggelse på sengeafsnittet.

Du kan også blive indlagt akut, hvis du har bopæl i Aarhus Kommune. Har du bopæl i en anden kommune og får brug for akut indlæggelse, bliver du indlagt på dit lokale hospital. 

En indlæggelse kan vare fra få timer til flere dage. Det afhænger af, hvad du skal behandles for.

Faggrupper du møder

I afsnittet kan du f.eks. møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Serviceassistenter
 • Sekretærer

Du må også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Før du kommer

Læs dit indkaldelsesbrev

Du bliver indkaldt, når du skal have behandling, der kræver indlæggelse. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post.

I dit indkaldelsesbrev kan du læse mere om: 

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Der kan være flere ting, som du skal forberede.

Forberedelser kan f.eks. være, at du skal:

 • Have taget blodprøve
 • Faste
 • Arrangere hjemtransport

Læs derfor dit indkaldelsesbrev og alle bilag grundigt.

Husk at medbringe

Det skal du have med:

 • Dit sundhedskort (sygesikringsbevis)
 • Din faste medicin i original indpakning
 • Toiletsager, hvis du skal være her i flere dage
 • Evt. computer, læsestof eller anden underholdning

Vi opfordrer dig til at pakke i en lille taske og til at lade smykker og værdigenstande blive derhjemme.

Mens du er indlagt

Læge undersøger patient i hospitalsseng med et stetoskop.

Modtagelse

Når du kommer, skal du henvende dig i receptionen. Ankommer du uden for receptionens åbningstid, bliver du modtaget af en sygeplejerske, som er informeret om din ankomst.

Du bliver registreret, og vi viser dig ind på en stue.

Forberedelserne til din undersøgelse eller behandling går derefter i gang. Det kan f.eks. være, at du skal have taget en blodprøve eller målt blodtryk. Det afhænger af, hvilken diagnose du har.

Sengestue og faciliteter

Du får enten egen stue med toilet og bad, eller også kommer du på en 2-sengsstue, hvor I deler toilet og bad.

Er du indlagt på en enestue, er der mulighed for at din pårørende kan overnatte ved særlige behov. Aftal overnatning til pårørende med personalet.

På 2-sengsstuerne er det ikke muligt for din pårørende at overnatte, og der skal tages hensyn i forhold til besøg.

Der er fjernsyn, lænestol og gratis wifi på stuerne. Wifi hedder RegionMIDT-Gaest, og du logger ind med dit cpr-nummer.

Vi har desuden fælles opholdsområder med gode stole.

I den ene ende af sengeafsnittet finder du en altan med udsigt, som du også gerne må bruge.

Mad og drikke

Du får 3 daglige måltider under din indlæggelse.

Måltiderne serveres på følgende tidspunkter:

 • Morgenmad: Kl. 8.00-09.00
 • Frokost: Kl. 12.00-13.00
 • Aftensmad: Kl. 17.30-18.30

Uden for hovedmåltiderne er det altid muligt at få et mellemmåltid. Spørg meget gerne personalet.

Du kan hele døgnet hente kolde og varme drikke ved opholdsstuen.

Vi har mulighed for at tage hensyn til særlige behov som f.eks. allergier eller ønske om vegetarisk/vegansk kost. Spørg personalet når du kommer, så kan vi hjælpe med at bestille den rette kost.

Din kontakt med os

Der er stuegang i afsnittet på hverdage i dagstimerne mellem kl. 09.00-15.00. Der er ikke stuegang i weekenden. Der er ikke nødvendigvis stuegang hos dig hver dag.

Stuegang betyder, at en læge og en sygeplejerske kommer og snakker med dig. Du bliver evt. undersøgt, og lægen vurderer, om der er noget, der skal ændres i forhold til din behandling, eller om du er klar til at komme hjem. Din pårørende er velkommen til at deltage i stuegang, hvis du ønsker det.

Vi forsøger at tilrettelægge hverdagen, så du møder de samme sygeplejersker og læger, så vidt det er muligt.

Du kan altid komme i kontakt med os, hvis du har brug for hjælp.

Når du skal hjem

Læge taler med patient ved hospitalsseng.

Vejledning før udskrivelse

Inden du bliver udskrevet, fortæller vi dig, hvad du skal gøre, når du kommer hjem.

Du får informationer om:

 • Hvad du skal holde øje med efter din undersøgelse eller behandling
 • Hvem du skal kontakte ved behov
 • Evt. hvordan dit videre forløb ser ud

Se også den vejledning, som du har fået sammen med dit indkaldelsesbrev. 

Udskrivelse

Du er indlagt, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling. Når dit forløb hos os slutter, vurderer lægen, om du har behov for at blive henvist til behandling et andet sted

Videre behandling kan f.eks. være:

 • Rehabilitering
 • Genoptræning

Vi laver et udskrivelsesbrev om din indlæggelse hos os, som både du og din egen praktiserende læge har adgang til på sundhed.dk. Der kan du finde information om den behandling, du har fået. Du kan også se de eventuelle aftaler, vi har lavet med dig.

Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Læs mere om udskrivelse efter behandling

Til pårørende

Patient og pårørende går en tur på hospitalsgangen.lsseng.

Besøg

Der er fri besøgstid. 

Der kan dog være individuelle hensyn, som betyder, at vi må begrænse besøgstiden samt antallet af besøgende på stuen.

Børn er velkomne til at komme med på besøg. I den ene ende af sengeafsnittet har vi et børnevenligt område, som I gerne må bruge.

Mad og drikke

Du må gerne spise sammen med patienten, men du skal medbringe egen mad. Det er også muligt at købe mad fra en af caféerne på hospitalet. Vær opmærksom på at caféerne ikke har døgnåbent.

Se caféernes åbningstider

Overnatning

Er du pårørende til en, der er indlagt på enestue, er du velkommen til at overnatte ved særlige behov. Aftal overnatning med personalet.

Der er en briks på enestuen, som kan slås ned. Du får udleveret sengetøj af personalet. Du skal selv redde din seng, tage sengetøjet af og putte det i vasketøjsposen på badeværelset inden du tager hjem.

Du skal være forberedt på, at der kan være aktiviteter, der skal foregå på stuen, som du skal tage hensyn til. Vi kommer muligvis også i løbet af natten og ser til patienten. 

Vis altid hensyn til patienten og de andre indlagte i afdelingen.

Vær opmærksom på, at hvis patienten er indlagt på en 2-sengsstue, er det ikke muligt for dig at overnatte. Men du har mulighed for at booke en overnatning på et hotel i nærheden. Hvis patienten kommer på patienthotel, kan du mod betaling tage med, hvis der er plads.

Læs mere om patienthotellet

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og stuegang, hvis du og den der har kræft ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe patienten med at forberede spørgsmål

Du er også velkommen til at hente drikkevarer til den indlagte.

Det er vigtigt for os, at du føler dig velkommen og tryg.

Du er altid velkommen til at henvende dig til personalet med spørgsmål, undren og bekymringer.

Netværk og støtte

Hospitalstilbud

Der kan være flere udfordringer ved at have kræft eller være pårørende til en, som har kræft.

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Kræftafdelingen har også udarbejdet tre korte gåruter til gavn for patienter og pårørende.

Få et kort med ruterne i receptionen ved Indgang C eller download det

Vi har også en række særlige tilbud til kræftsyge unge mellem 18 og 29 år.

Læs om vores særlige tilbud til unge mellem 18 og 29 år

Vejledning og gode råd

I Kræftafdelingen har vi samlet vigtig information, gode råd og vejledning til dig som har kræft eller er pårørende.  

Gode råd og vejledning til dig som har kræft

Gode råd og vejledning til dig som er pårørende

Information andre steder

Du kan også finde råd og vejledning i forskellige foreninger og netværk:

Du kan også søge råd og vejledning hos din praktiserende læge.

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Henvend dig hos din kommune for at få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse

Kræftafdelingens Sengeafsnit

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 35

Indgang C, Plan 8, C816

8200 Aarhus N

Kort

Kræftafdelingens Sengeafsnit ligger ved Indgang C.

Oversigtskort over sengeafsnittets placering

Kontakt

Kræftafdelingen Sengeafsnit

Er du patient og har åben indlæggelse eller er på orlov, eller er du pårørende til en indlagt patient, kan du kontakte os på

78 45 49 32 - Ring gerne efter kl. 08.00

Har du spørgsmål til din kræftbehandling, tider o.a. skal du ringe til den klinik du er tilknyttet.

Se kontaktoplysninger på klinikker i Kræftafdelingen