Om centeret

Sygdomme vi behandler

Vi undersøger og behandler børn og unge under 18 år for inkontinens.

Eksempler på inkontinens:

 • Daginkontinens
 • Natinkontinens
 • Overaktiv blære/hyppig vandladning
 • Forstoppelse
 • Afføringsinkontinens

Personale I møder

Når I kommer i centeret, kan I møde forskelligt personale.

I kan f.eks. møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Fysioterapeuter
 • Uroterapeuter

I kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Jeres besøg

Før I kommer

Indkaldelsesbrev

I modtager en indkaldelse, når barnet/den unge er blevet henvist.

Børn under 15 år får tilsendt indkaldelsen som fysisk brev. Unge over 15 år modtager brevet i Digital Post.

I brevet kan I finde information om:

 • Hvor og hvornår I skal møde op
 • Hvad der skal ske under besøget
 • Hvad I skal gøre, hvis I bliver forhindret i at møde op til den aftalte tid
 • Hvad I evt. skal gøre hjemmefra

Læs den information og de bilag, I modtager med indkaldelsesbrevet. 

Husk at medbringe

Uanset barnets eller den unges alder, skal I medbringe:

 • Indkaldelsesbrev
 • Barnets/den unges sundhedskort
 • Fast medicin
 • Evt. specialkost

Ved et mindre barn:

 • Ting som barnet er glad for (f.eks. sutter, sutteflaske, bøger, musik, bamse eller lign.)
 • Bleer og evt. modermælkserstatning

Forbered jer

Forbered så vidt muligt barnet eller den unge på hospitalsbesøget, inden I kommer. Medmindre det er akut, og I ikke kan nå det.

Tal fx om:

 • Hvad der skal ske på hospitalet
 • Om der er noget, som gør barnet/den unge utryg eller bange
 • Tidligere oplevelser eller erfaringer

Med små børn kan det være en god idé eksempelvis at lege 'læge-leg' og læse bøger for barnet om at være på hospitalet. Det er vigtigt, I fortæller barnet eller den unge, at en af jer er sammen med barnet eller den unge under hele forløbet.

Større børn og unge har også brug for at tale om, hvad der skal ske på hospitalet. De kan måske have spørgsmål, som de ønsker at tale evt. alene med lægen, sygeplejersken eller andre om.

Skoldkopper og forkølelse

Hvis barnet eller den unge har været udsat for skoldkoppesmitte eller har skoldkopper, må I ikke komme på hospitalet. I skal under alle omstændigheder altid kontakte os.

Er barnet eller den unge forkølet fremgår forholdsregler af indkaldelsesbrevet eller den vejledning, der er vedhæftet som bilag i indkaldelsen.

Når I ankommer

Når I ankommer i centeret, skal I meddele jeres ankomst ved at skanne jer ind på ankomststanderen med barnets sundhedskort.

Henvend jer til vores sekretæør, hvis I har spørgsmål.

Tag derefter plads i venteområdet.

Ved akutte patienter eller andre forsinkelser, kan I opleve ventetid. Henvend jer til personalet i centeret, hvis I har spørgsmål.

I kan henvende jer til personalet i centeret, hvis I har spørgsmål til ventetiden.

Jeres forløb

Undersøgelser i Center for Børneinkontinens

I bliver taget imod af en sygeplejerske. Sygeplejersken vil undersøge barnet/den unge.

Undersøgelser kan være:

 • Måling af vægt/højde
 • Vandladning på computertoilet
 • Blæreskanning
 • Maveskanning
 • Urinprøve

Som udgangspunkt er blodprøvetagning ikke nødvendig.

Undersøgelser andre steder

Vi samarbejder tæt med den øvrige del af Børn og Unge og de andre afdelinger på Aarhus Universitetshospital. Derfor kan I opleve, at vi sender jer et andet sted hen for at få lavet en undersøgelse under jeres besøg hos os.

Undersøgelser andre steder kan f.eks. være hos:

Samtale

Under jeres besøg i Center for Børneinkontinens skal I tale med en læge/sygeplejerske.

Samtalen omhandler:

 • Vurdering af væske/vandladningsskema
 • Stillingtagen til behandling (f.eks. afføringsmiddel, blæredæmpende behandling, TENSbehandling, ringeapparat/nedsættelse af urinproduktion om natten)
 • Den videre behandlingsplan

Opfølgende samtale kan foregå ved fremmøde eller som telefonkonsultation.

Jeres samarbejde med os

Under besøget beslutter vi i fællesskab, hvad den rigtige behandling er for jer.

Uanset barnets eller den unges alder forventer vi, at en/begge forældre eller anden omsorgsperson deltager i barnets eller den unges forløb på hospitalet. 

Behandlingsforløbene skal som udgangspunkt være voksenstyrede, og I er en vigtig støtte for barnet/den unge.

Unge patienter kan have ønsker i forhold til, hvor meget I som forældre deltager, hvilket vi prøver at imødekomme. Vi er dog forpligtet til at informere jer.

Når jeres forløb hos os slutter

I er tilknyttet Center for Børneinkontinens, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt.

I nogle tilfælde fortsætter barnets/den unges behandling et andet sted, når forløbet hos os slutter. Det kan f.eks. være hos egen praktiserende læge eller en anden enhed på hospitalet.

Vi aftaler evt. opfølgende behandling med jer, inden I bliver afsluttet hos os. I er altid velkommen til at spørge os om den videre plan, hvis I er i tvivl.

Vi laver altid et afsluttende notat i barnets/den unges journal.

Netværk og støtte

Mens I er på hospitalet, kan I benytte jer af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. I kan henvende jer i jeres kommune og få mere information.

Forældre til børn, der ikke allerede er i hospitalsforløb, kan finde råd og vejledning i forskellige foreninger og netværk:

 • Inkontinens-linjen på telefon 86784121 (anonym henvendelse med henblik på grundlæggende råd og vejledning ved sygeplejerske)
 • Kontinensforeningen

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Center for Børneinkontinens

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 127

Indgang H8, Plan 2, H202

8200 Aarhus N

Kort

Center for Børneinkontinens ligger ved Indgang H8.

Oversigtskort over centerets placering

Kontakt Center for Børneinkontinens

Telefon

Sekretær: 78 45 18 31

Telefontid

Mandag-fredag: Kl. 10.00-12.00

Mail 

Sikker mail (Kræver MitID)