Om klinikken

Sygdomme vi behandler

Vi undersøger, behandler og kontrollerer din sygdom, hvis du har en sygdom i blodet.

Eksempler på sygdomme vi behandler

 • Lymfekræft
 • Myelomatose
 • Leukæmi og MDS 
 • Blødersygdom
 • Godartede blodsygdomme

Læs mere om vores undersøgelser og behandlinger i vores patientvejledninger: 

Patientvejledninger

I vores patientvejledninger kan du læse om vores undersøgelser og behandlinger og forberede dig på, hvad der skal ske:

Oversigt over alle patientvejledninger i Blodsygdomme

Personale du møder

Når du kommer i klinikken kan du møde forskellige faggrupper.

Du kan f.eks. møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Serviceassistenter
 • Farmakonomer
 • Fysio- og ergoterapeuter
 • Sekretærer
 • Bioanalytikere
 • Portører
 • Tandplejere

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Dit besøg

Dit forløb

Du kommer i Blodsygdomme Klinik 1, hvis du enten skal:

 • Have svar på forundersøgelse
 • Til behandling
 • Til opfølgning/kontrol

Før du kommer

Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du læser dit indkaldelsesbrev grundigt.

Medbring medicin, sundhedskort , mobiltelefon m.m.

Når du møder til behandling i klinikken, anbefaler vi, at du medbringer:

 • Den medicin, du skal have i løbet af dagen
 • Medicinskema
 • Sundhedskort
 • Egne hjælpemidler fx rollator eller kørestol
 • Mobiltelefon, pc, tablet samt oplader
 • Læsestof og/eller anden beskæftigelse
 • Mad og drikke, som ikke har behov for køl

Husk at få taget blodprøver

Du skal have taget blodprøver dagen før eller sidste hverdag forud for din indkaldelse. Hvis du bor i Region Midtjylland, skal du have taget prøven på et af regionens blodprøvesteder.

Læs mere om at booke tid og se, hvor du finder blodprøvestederne

Hvis du bor uden for Region Midtjylland, skal du have taget blodprøverne på dit lokale sygehus.

Tag gerne en pårørende med

Du er velkommen til at tage et familiemedlem eller en god ven med til lægesamtalen. Dette kan være en hjælp for både dig og dine pårørende, og vil gøre det lettere for jer at fortsætte samtalen bagefter. Læge og sygeplejerske forsøger at give en åben og ærlig besked om undersøgelsesresultater og diagnose. Det kan være rart at have en pårørende eller ven med, der hører det samme som dig og som kan hjælpe dig med at huske, hvad der blev sagt ved samtalen.

Ved behandlinger bliver dine pårørende bedt om at opholde sig i venteområdet foran Klinik 1.

Transport til og fra hospitalet

Som udgangspunkt skal du selv sørge for at komme til og fra hospitalet. Langt de fleste patienter arrangerer selv deres tur til hospitalet med egen bil, offentlig transport eller ved at blive kørt af pårørende.

I nogle tilfælde kan du få tilskud og hjælp til kørsel. Læs mere om kørsel til og fra hospitalet på: 

sundhed.rm.dk - Kørsel til og fra hospitalet

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved indgangen til klinikken.

Når dit sundhedskort er registreret, vil maskinen printe et nummer ud. Nummeret skal du gemme eller huske. Dit nummer vil fremgå af den store kaldetavle i venteområdet. Her kan du følge med i, hvornår det bliver din tur. Brug gerne venteområdet længere henne, forbi elevatorerne ved C216. Her er både kaldetavle og blødere stole. Der er mulighed for at tage et glas vand, mens du venter.

Gå ind i klinikken, når dit nummer bliver vist på tavlen (skærmen). På tavlen kan du se, hvilket rum din læge eller sygeplejerske vil møde dig i. Det er vigtigt, at du stadig gemmer eller husker dit nummer, da det også vil blive brugt, hvis du kaldes ind til behandling.

Vær opmærksom på, at man ikke nødvendigvis bliver kaldt ind i nummerorden.

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan ske uforudsete ting, som gør, at vi kan blive forsinkede.

Behandling

Efter lægesamtalen skal du muligvis have behandling. Du vil enten blive bedt om at gå tilbage til det store venteområde uden for klinikken, eller blive henvist til en behandlingsplads på en af stuerne, hvis din behandling er kommet.

Din tid til næste behandling bliver sendt til dig via digital post eller med almindelig post.

Du kan læse om de forskellige behandlingsmuligheder i de specifikke patientvejledninger:

Medicinsk kræftbehandling

Hjemmebehandling

Du vil blive inddraget i de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med dit forløb, og behandlingen går først i gang, når du har sagt ja til den plan, der er lagt.

Mad og drikke

Der vil være en automat med vand i det store venteområde uden for Klinik 1.

I Klinik 1 vil der være mulighed for at få vand, saftevand og kaffe/te.

Der bliver ikke serveret frokost i Klinik 1 - du er velkommen til at tage en madpakke med. 

Kaffehuset, krydspunkt C203

Besøg kaffehuset i hverdage kl. 8.00 - 14.00. Her kan du købe kaffe, the, diverse drikkevarer. Kage, frugt og snacks. Du kan kun betale med mobilpay eller kontanter.

Find kaffehuset på oversigtskort

Hospitalet har også flere Caféer og en kiosk.

Find cafeer, kaffehuse og kiosk på hospitalet

Når dit besøg hos os slutter

Du og dit forløb er tilknyttet Blodsygdomme, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden dit besøg i klinikken er afsluttet. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Lægerne laver et udskrivelsesbrev (en epikrise), som sendes til din egen læge. Det gøres ikke efter hvert besøg i klinikken, men helt sikkert, hvis dit forløb hos os slutter. Ved behov sendes der epikriser samt korrespondance til egen læge og hjemmesygeplejersker efter hvert besøg. Det vil i så fald være ud fra en sundhedsfaglig vurdering.

Du kan selv se din epikrise på sundhed.dk

Når du kommer hjem

Svækket immunforsvar

Din familie og venner må gerne besøge dig, når du er hjemme. De skal bare være raske, idet dit immunforsvar kan være svækket efter medicinsk kræftbehandling.

I perioder når dit immunforsvar er påvirket, anbefaler vi, at du undgår større forsamlinger, forretninger, restauranter, biografer og offentlig transport. Dette er typisk steder, hvor der er en stor smitterisiko, specielt for virus, på grund af mængden af mennesker, hvoraf nogle næsten ganske sikkert vil have virusinfektioner.

Infektioner med bakterier vil derimod oftest stamme fra de sædvanlige godartede bakterier alle mennesker har på sig og i kroppen, men som kan give infektioner når man har nedsat immunforsvar.

Det er vigtigt med god håndhygiejne, hvis man ønsker at undgå smitte.

Læs mere om, hvordan du beskytter dig selv og andre mod infektion i denne vejledning:

Svækket immunforsvar - at beskytte sig selv og andre mod infektioner (Blodsygdomme)

Mundhygiejne og tandskader

God mundhygiejne er særlig vigtigt når dit immunforsvar er svækket med henblik på at forebygge infektioner. Du kan læse mere herom i patientvejledningen:

Mundhygiejne og tandskader (Blodsygdomme)

Recepter og medicin

Receptfornyelse

Recepter kan du forny ved at sende en medicinbestilling til os med appen Mine aftaler eller på booking.rm.dk. Det kræver, at du har en bookingkode.

Det gælder både medicin med og uden betaling. Husk at anføre det i din bestilling, hvis du bestiller recepter på gratis medicin via Regionsapotek Midtjylland.

Forvent op til 7 hverdages ekspeditionstid fra du skriver til os, før recepten er effektueret.

Vær opmærksom på, at du kun kan bestille medicin specifikt til behandling af den blodsygdom, som bliver fulgt hos os. Recepter på anden medicin skal fornyes via egen læge. Der kan ikke bestilles recepter på sovemedicin og morfinpræparater (morfin, methadon, oxycodon). Får du sovemedicin eller morfinpræparater for din blodsygdom, skal du i god tid bestille disse recepter, når du kommer til kontrol i afdelingen.

Har du ikke MitID, kan du forny din recept ved at ringe til den klinik som du er tilknyttet.

Læs vejledning om medicinbestilling (receptfornyelse)

Bestil receptfornyelse nu

Bookingkode

Brug denne kode, når du bestiller medicin i Blodsygdomme:

 • AUH-BS-R1

Udlevering af medicin

Medicin med betaling

Medicin med betaling afhenter og betaler du på et almindeligt apotek.

Medicin uden betaling (vederlagsfri) på hospitalsrecept

Hvis du får medicin uden betaling via regionsapoteket, skal du igennem 3 trin for at få din medicin udleveret:

 1. Bestil receptfornyelse hos os, med mindre du allerede har en gyldig recept (kræver bookingkode)
 2. Bestil udlevering af medicin til boks ved Regionsapoteket Midtjylland (kræver ikke bookingkode)
 3. Hent medicinen, når du får besked om at den er klar til afhentning.

Bestil altid recepter og udlevering af medicin i så god tid som muligt, før du skal bruge din medicin, men vælg tidligst en udleveringdato 7 hverdage efter en receptfornyelse.

Du skal hente medicinen senest 4 dage efter det udleveringstidspunkt, du har valgt.

Har du ikke MitID, kan du forny din recept ved at ringe til den klinik, du er tilknyttet.

Det er også muligt at bestille medicin til hjemmelevering ved Regionsapoteket Midtjylland.

Læs om bestilling af medicin uden betaling ved apoteket:

Medicin til udlevering af medicin i udleveringsboks

Medicin leveret til adresse

Medicin uden betaling (vederlagsfri) til afhentning i Blodsygdomme

Hvis du får medicin uden betaling, som udleveres fra afdelingen, er det hensigtsmæssigt at du får udleveret dette i forbindelse med dine lægetider på afdelingen.

Du bedes til dine lægetider medbringe oplysninger over den mængde medicin du har tilbage. Hvis du bestiller medicin, skal du igennem 2 trin:

 1. Bestil receptfornyelse hos os (kræver bookingkode)
 2. Hent medicinen, når du får besked om at den er klar til afhentning.

Særligt for bløderpatienter

Se vejledning for online-bestilling af blødermedicin til afhentning i afdelingen på siden om Blodsygdomme Blødercenter

Hvis du har åben indlæggelse

Kontakt lægen på det telefonnummer, du har fået udleveret:

 • Hvis du har feber med temperatur over 38,5
 • Hvis du har blødning, der ikke standser
 • Ved akut forværret almen tilstand

Til pårørende

At være pårørende

Der findes ikke én rigtig måde at være pårørende på. Du må prøve dig frem og finde ud af, hvad der fungerer for dig.

En kræftdiagnose rammer ikke kun patienten. Som pårørende bliver du også involveret i sygdommen.

Du skal forholde dig til en ny og ukendt verden med undersøgelser, behandlinger og besøg i Klinik 1 og/eller Hjemmeklinikken. Samtidig presser tanker og følelser sig på, og du kan blive usikker på, hvordan du håndterer situationen.

Skulle det være tilfældet kan du evt. søge hjælp hos din praktiserende læge, en psykolog, Kræftens Bekæmpelse eller i pårørendegrupper.

Afdelingen har også en præst tilknyttet, som muligvis kan yde dig støtte. Spørg personalet og de kan sætte dig i kontakt med præsten.

Nogle pårørende har haft glæde af at vende deres situation med religiøse vejledere udenfor hospitalsverdenen.

Handler det om problemer af social eller økonomisk karakter, skal du kontakte din/jeres socialrådgiver i kommunen.

Hjemmeplejen og ergoterapeuter kan evt. hjælpe med at løse dagligdagens praktiske udfordringer i hjemmet.

Gode råd til pårørende

 • Føl dig ikke til besvær
 • Orienter dig om sygdommen, behandlingen og bivirkningerne
 • Tal med den syge om, hvad I hver især har brug for
 • Giv udtryk for din mening
 • Tag ikke beslutning på den syges vegne
 • Tag ikke det fulde ansvar for de praktiske opgaver
 • Forvent ikke det umenneskelige af dig selv
 • Tilgiv dig selv, hvis du mister tålmodigheden
 • Det er ikke et nederlag at spørge om professionel hjælp
 • Pas på dig selv og forsøg at få nogle positive oplevelser i hverdagen
 • Har du spørgsmål eller brug for at få genopfrisket information, er du altid velkommen til at kontakte personalet

Vores erfaring er, at det er en stor hjælp for patienten, pårørende og plejepersonalet, hvis vi har talt om og fået afstemt forventningerne i forhold til indlæggelse, behandling og plejeforløbet.

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler, stuegang og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe patienten med at forberede spørgsmål

Sorgvejledere

I Blodsygdomme har vi sorgvejledere, som er sygeplejersker, der er særligt uddannede til at hjælpe børn og unge som pårørende til alvorligt syge forældre. Spørg personalet for at høre mere om dette tilbud.

Pasnings- og plejeorlov

Pasningsorlov

Med pasningsorlov har du mulighed for at tage orlov fra dit arbejde for at passe et nærtstående familiemedlem eller ven, der er alvorlig syg. Du kan finde yderligere information her:

Pasningsorlov (Blodsygdomme)

Plejeorlov

Hvis du har en nærtstående, der er døende, og som ønsker at dø hjemme, har du ret til at holde plejeorlov. Hermed kan du holde fri fra dit arbejde for i stedet at pleje et familiemedlem eller en nær ven hjemme i den sidste tid. Du kan finde yderligere information her:

Plejeorlov (Blodsygdomme)

 

Netværk og støtte i dit sygdomsforløb

Du kan finde støtte, råd og vejledning i forskellige foreninger og netværk.

Her får du en oversigt over de netværk og foreninger, som vi anbefaler:

Netværk og støtte dit sygdomsforløb

Læs om vores særlige tilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år

Mens du er på hospitalet, kan du også benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende:

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

 

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Blodsygdomme Klinik 1

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 35

Indgang C, Plan 2, C215

8200 Aarhus N

Kort

Blodsygdomme Klinik 1 ligger ved Indgang C:

Oversigtskort over klinikkens placering 

Kontakt

Telefon og telefontider

Sygeplejerske

Spørgsmål om din sygdom, aftaler omkring liggende transport.

7845 5840 (Hverdage kl. 08.00-15.00)

Sekretær

Ændring af tid, oplysning om næste ambulante tid, journaloplysninger, spørgsmål om forsikringserklæringer.

7845 5848 (Hverdage kl. 08.00-15.00)

Egen læge

Vedrørende receptpligtig medicin - Ring til egen læge.

Kørselskontoret

Vedrørende siddende transport - Ring til Kørselskontoret:

7023 6248 (Hverdage kl. 08.00-12.00)

Adresse

Blodsygdomme
Indgang C, Plan 2
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse PJJB 99)
8200 Aarhus N

Vis på kort