Covid-19 og influenza vaccination fra den 1. oktober 2023 til og med den 15. januar 2024

Risikoen for at blive alvorligt syg af influenza og covid-19 stiger med alderen. Derfor bliver alle over 65 år og derover tilbudt vaccination mod begge sygdomme.

Langt de fleste under 65 år er ikke i risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Der er dog en række sygdomme og tilstande, som øger risikoen for et alvorligt sygdomsforløb med influenza og covid-19, fx hvis man har en kronisk lungesygdom eller svært nedsat immunforsvar. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at man også bliver vaccineret, hvis man er under 65 år og er i øget risiko for et alvorlig sygdomsforløb.

Personer på 65 år og derover

Hvis du er 65 år og derover, får du en invitation i din Digital Post. Du kan se din Digital Post på borger.dk, e-Boks og mit.dk. Hvis du er fritaget for Digital Post, får du en invitation med posten.

Personer under 65 år

Hvis du er under 65 år, men har en sygdom eller tilstand, som gør, at du bliver anbefalet vaccination får du ikke en invitation. Du skal i stedet gå direkte ind på www.vacciner.dk, hvor du har mulighed for at bestille tid på baggrund af en tro- og love erklæring.

Se yderligere information på hjemmesiden

Vaccination mod influenza og covid-19 - Sundhedsstyrelsen