Vigtig information omkring influenza vaccination


Vigtig information til patienter med svækket immunforsvar

Information om Influenzavaccine 4-valent (Fluenz Tetra) (ssi.dk)

Lige nu tilbydes influenzavaccination (Fluenz Tetra®) til 2-6 årige børn.

Fluenz Tetra® er standard til børn og indeholder en levende svækket virus, som indgives som næsespray.

Vaccinen kan smitte immunsvækkede personer med influenza. 

Smitteperioden er 1-2 uger efter vaccination med størst risiko for smitteoverførsel de første 2-3 dage.

Har du fået kraftig kemoterapi inden for de seneste uger, eller er du stamcelletransplanteret, kan du i værste fald blive smittet af vaccinerede børn i familie eller omgangskreds.

Derfor anbefaler vi, at du undlader tæt kontakt med vaccinerede børn, som minimum i de første 2-3 dage efter vaccinationen.

Det er vigtigt at vide, at den influenzavaccination, der tilbydes voksne er af en anden type, som ikke smitter - den indeholder ikke virus.