Formålet med operationen er, at afhjælpe det enten for høje eller lave tryk i din hjerne.

Ventilen og drænet er permanente og mekanikken kan gå i stykker.

Ventilens dræn, der ligger placeret i hjernens ventrikler, kan stoppe til.

Drænet der ligger i bughulen kan komme i klemme i arvæv. Hjernevæskens frie passage kan også hindres, hvis drænet knækker, eller hvis drænslangen er blevet for kort.

Det kræver reparation og udskiftning, sådan at du kan have det godt.


Vær opmærksom på

Din operation bliver aflyst, hvis du har taget blodfortyndende medicin. Se mere under afsnittet: Forbered dig til operationen

Tag stilling til pårørende og vælg en kontaktperson


Forbered dig til operationen

Få din egen læge til at gennemgå din medicinliste inden din operation

Tilmeld dig NemSMS og bliv mindet om din aftale

Medbring din medicin og evt. hjælpemidler

Planlæg transport til og fra hospitalet

Undgå alkohol

Undgå rygning

Undlad at tage værdigenstande med på hospitalet

Præcis mødetid til din operation - tjek din telefon dagen før


På operationsdagen

Stop med at spise 6 timer før - stop med at drikke 2 timer før

Stop med at spise 6 timer før - stop med at drikke 1 time før

Særlige fasteregler for børn og ammebørn

Vask dig grundigt

Tag den medicin du har aftalt med lægen og sygeplejersken

Mød op på Forberedelse og Opvågning Nord, Indgang J

Er du pårørende?


Om operationen

Sådan foregår bedøvelsen - fuld bedøvelse

Sådan foregår operationen

Du taler med lægen, der skal operere dig og bliver bedøvet

Det er nødvendigt at fjerne lidt af dit hår

Opvågning efter fuld bedøvelse og efterfølgende indlæggelse


Efter operationen

Smerter efter din operation

Bed om smertestillende

Du skal op og i gang

Forvent at blive udskrevet 1-2 døgn efter operationen


Når du kommer hjem

Forbindinger og plastre

Få fjernet sting 10-12 dage efter operationen hos din egen læge

Hvad sker der nu?

Fortæl venner, familie m.fl. om symptomer på komplikationer med ventilen

Angst og bekymring er normale følelser i forbindelse med sygdommen

Observation af det spæde barn efter ventilrevision

Observation af det større barn og voksne efter ventilrevision


Videre forløb

Kontrol er individuelt - du indkaldes via E-boks

Kontrol via HydroFlex - elektronisk spørgeskema


Mere information

Hovedets og hjernens opbygning og funktion

Hvad er hydrocephalus?

Symptomer på hydrocephalus


Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Ring til Hjerne- og Rygkirurgisk klinik

Ring til forløbskoordinator for patienter med hydrocephalus

Akut behov for kontakt udenfor åbningstid - voksne

Akut behov for kontakt udenfor åbningstider - børn

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.