Med denne vejledning vil vi gerne give nogle praktiske oplysninger til dig som pårørende under din nærmestes indlæggelse.

Som pårørende kan du bidrage på mange måder. Vi vil gerne inddrage dig som medspiller i det omfang du og din nærmeste ønsker det. Tal derfor med personalet om jeres ønsker og behov. Sammen skal vi opnå et trygt og godt samarbejde. Velkommen til.


Pårørende


Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Hjerne- og Rygkirurgisk Sengeafsnit alle ugens dage via tlf.nr.: 

78 45 44 60 (fælles-telefon)

Når du ringer på fælles-telefonen, får du oplyst et mobiltelefonnummer til det personale, der står for plejen af din nærmeste. Det nummer kan du kun bruge indtil førstkommende vagtskifte. Herefter skal du igen ringe via fælles-telefonen, hvor du får et nyt mobiltelefonnummer. Der er vagtskifte tre gange i døgnet klokken 7, 15 og 23.  

Vi opfordrer til, at du henvender dig i tidsrummet fra kl. 09.00-14.00, hvor vi har bedst mulighed for at besvare dine spørgsmål.

Gå direkte til

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.