Om Modtagelsen (DAG)

Sygdomme vi behandler

Vi undersøger og behandler dig, som oplever akut sygdom i urinvejene:

Eksempler på sygdomme, vi behandler:

 • Kræft i urinveje
 • Urologiske lidelser
 • Sexologisk dysfunktion

Vi er en del af en kirurgisk afdeling. Det betyder, at vi udfører operationer. Tilbyder vi dig en operation, kan det være med eller uden indlæggelse på Urinvejskirurgisk Sengeafsnit.

Personale du møder

Når du kommer i Modtagelse (DAG), kan du møde forskelligt personale.

Du kan f.eks. møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Lægesekretærer

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Patientvejledninger

I vores patientvejledninger kan du læse om vores undersøgelser og behandlinger og forberede dig på, hvad der skal ske.

Se oversigt over Urinvejskirurgis patientvejledninger

Dit besøg

Før du kommer

Ring først til din egen praktiserende læge. Hvis det er uden for lægens åbningstid, skal du ringe til vagtlægen. 

Lægen vurderer, om du skal have en akut tid på Urinvejskirurgisk Modtagelse.

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved indgangen til modtagelsen.

Du får et ventenummer og kan på ankomstavlen i venteområdet se, hvornår det er din tur.

Der er mulighed for at tage et glas vand, mens du venter.

Du kan opleve ventetid. Du kan henvende dig til personalet i modtagelsen, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Akut besøg

Du kommer ind til en læge og/eller specialsygeplejerske.

Under dit besøg vil vi:

 • Tale med dig om dine symptomer
 • Lave nogle indledende undersøgelser
 • Aftale øvrige undersøgelser med dig

Flere undersøgelser

Du kan opleve, at du skal have lavet flere undersøgelser. Nogle af undersøgelserne foregår i andre afdelinger.

Undersøgelser kan f.eks. være:

 • Blodprøver
 • Skanninger
 • Biopsi
 • Kikkertundersøgelse

Læs mere om undersøgelse og svar

Behandlingsmuligheder

Når du er blevet undersøgt, vurderer vi, hvilken type behandling, du skal tilbydes ud fra, hvad du fejler.

Du vil blive inddraget i de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med dit forløb, og behandlingen går først i gang, når du har sagt ja til den plan, der er lagt.

Kontrolbesøg

Alt efter hvilken behandling, vi tilbyder dig, vurderer vi, om der er behov for, at du skal komme til opfølgende kontrolbesøg i Urinvejskirurgisk Klinik. I så fald aftaler vi det med dig.

Når dit forløb hos os slutter

Du er tilknyttet Urinvejskirurgi, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

I nogle tilfælde fortsætter din behandling et andet sted, når dit forløb hos os slutter. Det afhænger af, hvad du er blevet behandlet for.

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden du bliver afsluttet. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Vi laver et udskrivelsesbrev om dit forløb hos os, som både du og din egen læge har adgang til på sundhed.dk. Der kan du finde information om den behandling, du har fået. Du kan også se de eventuelle aftaler, vi har lavet med dig.

Læs mere om udskrivelse og videre behandling

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i forløbet, hvis du og patienten ønsker det. Der kan dog være undersøgelser, som du ikke kan deltage i som pårørende.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • skabe tryghed hos patienten

Netværk og støtte

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Du kan også finde råd og vejledning i forskellige foreninger og netværk:

Se liste med patientforeninger på sundhed.dk

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Du kan henvende dig i din kommune og få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse

Urinvejskirurgisk Modtagelse (DAG)

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 19

Indgang B0, Plan 6, C619

8200 Aarhus N

Kort

Urinvejskirurgisk Modtagelse (DAG) ligger ved Indgang B0.

Mellem kl. 07.30-17.00: Henvendelse skal ske til Urinvejskirurgisk Modtagelse ved C621 via Indgang B0.

Oversigtskort over Modtagelsens (DAG) placering

Kontakt Modtagelse (DAG)

Telefon

7845 2700

Telefontid 

Alle dage: Kl. 07.30-17.00

Mail

Sikker mail (Kræver MitID)