Om klinikken

Sygdomme vi behandler

Vi undersøger og behandler dig, som har sygdom i urinvejene.

Eksempler på sygdomme, vi behandler:

 • Prostatacancer
 • Kræft i urinveje
 • Urologiske lidelser
 • Sexologisk dysfunktion

Vi er en del af en kirurgisk afdeling. Det betyder, at vi udfører operationer. Tilbyder vi dig en operation, kan det være med eller uden indlæggelse på Urinvejskirurgisk Sengeafsnit.

Personale du møder

Når du kommer i klinikken, kan du møde forskelligt personale.

Du kan f.eks. møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Lægesekretærer

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Patientvejledninger

I vores patientvejledninger kan du læse om vores undersøgelser og behandlinger og forberede dig på, hvad der skal ske.

Se oversigt over Urinvejskirurgis patientvejledninger

Dit besøg

Før du kommer

Bliv henvist

For at du kan komme ind til undersøgelse hos os, skal du have en henvisning.

Du kan blive henvist af:

 • Din praktiserende læge
 • En privatpraktiserende speciallæge
 • En anden klinik eller hospitalsafdeling

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske under dit besøg
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Forbered dig

Der kan være forberedelser, som du skal gøre inden, du kommer hos os.

Forberedelser kan f.eks. være, at du skal:

 • Medbringe medicinliste
 • Have taget blodprøve eller urinprøve
 • Udfylde oplysningsskemaer

Det fremgår af dit indkaldelsesbrev, hvilke forberedelser du skal gøre, inden dit besøg hos os.

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved indgangen til klinikken.

Du får et ventenummer og kan på ankomstavlen i venteområdet se, hvornår det er din tur.

Der er mulighed for at tage et glas vand, mens du venter.

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan komme akutte patienter, som giver forsinkelser. Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Dit forløb

Dit første besøg

Du kommer ind til en læge og/eller specialsygeplejerske.

Under det første besøg vil vi:

 • Tale med dig om dine symptomer
 • Lave nogle indledende undersøgelser
 • Aftale øvrige undersøgelser med dig

Din kontakt til Urinvejskirurgisk Klinik kan også begynde med, at du skal have foretaget en skanning på en anden afdeling. Du vil herefter bliver indkaldt til at få svar i klinikken og eventuelt få lavet yderligere undersøgelser.

Du kan ikke forvente endelig besked om sygdomsdiagnose og behandlingsplan ved dit første besøg.

Første besøg kan finde sted i en af vores klinikker på:

 • Hospitalsenheden Horsens
 • Regionshospitalet Randers
 • Aarhus Universitetshospital

Alle klinikkerne har læger fra Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital.

Flere undersøgelser

Du kan opleve, at du skal have lavet flere undersøgelser. Nogle af undersøgelserne foregår i andre afdelinger.

Undersøgelser kan f.eks. være:

 • Blodprøver
 • Skanninger
 • Biopsi
 • Kikkertundersøgelse

Læs mere om undersøgelse og svar

Behandlingsmuligheder

Når du er blevet undersøgt, vurderer vi, hvilken type behandling, du skal tilbydes ud fra, hvad du fejler.

Du vil blive inddraget i de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med dit forløb, og behandlingen går først i gang, når du har sagt ja til den plan, der er lagt.

Kontrolbesøg

Alt efter hvilken behandling, vi tilbyder dig, vurderer vi, om der er behov for, at du skal komme til kontrolbesøg i klinikken. I så fald aftaler vi det med dig.

Når dit forløb hos os slutter

Du er tilknyttet Urinvejskirurgisk Klinik, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

I nogle tilfælde fortsætter din behandling et andet sted, når dit forløb hos os slutter. Det afhænger af, hvad du er blevet behandlet for.

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden du bliver afsluttet. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Vi laver et udskrivelsesbrev om dit forløb hos os, som både du og din egen læge har adgang til på sundhed.dk. Der kan du finde information om den behandling, du har fået. Du kan også se de eventuelle aftaler, vi har lavet med dig.

Læs mere om udskrivelse og videre behandling

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler, undersøgelser og behandlinger, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe patienten med at forberede spørgsmål hjemmefra
 • skabe tryghed hos patienten

Netværk og støtte

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Du kan også finde råd og vejledning i forskellige foreninger og netværk:

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Du kan henvende dig i din kommune og få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse

Urinvejskirurgisk Klinik

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 35

Indgang C, Plan 2, C218

8200 Aarhus N

Kort

Urinvejskirurgisk Klinik ligger ved Indgang C.

Oversigtskort over sengeafsnittets placering

Kontakt

Urinvejskirurgisk Klinik

Telefon

Sekretær: 7845 2701 (tast 1)

Sygeplejerske: 7845 2701 (tast 2)

Bestilling af hjælpemidler: 7845 2701 (tast 3)

Telefontid 

Sekretær: Mandag-fredag kl. 08.00-12.00 (i tidsrummet 12.00-15.00 (14.30 fredag) besvares kun akutte henvendelser)

Sygeplejerske: Mandag-fredag: 07.45-08.30

Bestilling af hjælpemidler: Tirsdag kl. 08.00-09.00

Mail

Sikker mail (Kræver MitID)

Forløbskoordinatorer

Telefon

 • Prostatakræft: 78 45 26 82
 • Blære-, penis- og testikelkræft: 78 45 26 88
 • Nyrekræft: 78 45 26 81
Telefontid

Mandag til fredag: Kl. 08.00-15.00