Om klinikken

Sygdomme vi behandler

I stråleklinikken behandler vi dig, hvis du har kræft, som kræver strålebehandling.

Vi er en del af en kræftmedicinsk afdeling. Det betyder, at vi behandler sygdomme med medicin og stråler.

Læs mere om strålebehandling

Personale du møder

Det er personale fra Aarhus Universitetshospital, som varetager behandlingen på Stråleklinik Vest.

Når du kommer i klinikken kan du møde forskelligt personale.

Du kan f.eks. møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Radiografer
 • Sekretærer

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Dit besøg

Patient taler med receptionist.

Før du kommer

Du får enten udleveret dine tider til strålebehandling og forberedelse, når du er til samtale i den klinik, du er tilknyttet, eller også bliver informationen sendt til dig.

Du bliver informeret om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske til strålebehandlingen
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information, som du har modtaget.

Når du ankommer

Når du kommer til hospitalet, skanner du dit sundhedskort på ankomststanderen, som er placeret umiddelbart indenfor hovedindgangen. Følg instruktionerne på ankomststanderen.

Når du kommer til Stråleklinikken ved Q0, skanner du dit kort igen. Så ved vi, at du er kommet. Vi kommer og henter dig, når det er din tur.

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan komme akutte patienter, som giver forsinkelser. Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Dine strålebehandlinger

Før behandlingerne

Du bliver tilknyttet Stråleklinik Vest, som er en del af Kræftafdelingen. Du kommer hos os for at modtage strålebehandling.

Umiddelbart før din første strålebehandling kommer du til en samtale med en sygeplejerske i Stråleklinik Vest. Du bliver informeret om behandlingen og forberedelser dertil, samt mulige bivirkninger og hvad du kan gøre ved dem.

De fleste får også lavet en scanning, før de starter i strålebehandling. Hvilken scanning du skal have lavet, og hvordan den foregår står i den information, du har fået tilsendt.

Vi anbefaler, at du tager en pårørende med til samtalen. Til samtalen får du udleveret tider til strålebehandling for den første uge.

Under behandlingerne

Under strålebehandlingerne er det vigtigt, at du ligger stille. Fortæl personalet, hvis du har smerter, som gør det svært at ligge stille.

Vi sikrer os, at du ligger ens fra behandling til behandling, så du hver gang får strålebehandlingen korrekt. 

Du er alene i behandlingsrummet, men personalet holder godt øje med dig via kamera. Personalet kan både se, høre og tale med dig via kamera og højtaler under behandlingerne. Du har mulighed for at lytte til musik under behandlingen.

Hvor mange strålebehandlinger du skal have, hvor lang tid de tager, og hvad der mere præcist skal ske afhænger af din sygdom. Det står i den vejledning, du får udleveret eller tilsendt.

Læs mere om strålebehandling

Patientvejledninger

På Kræftafdelingen har vi udarbejdet information og vejledning til dig, der har kræft. Her finder du patientvejledninger om bl.a. kræftbehandling, smerter, bivirkninger, støtte, kost og træning. 

Se oversigt over vores patientvejledninger

Patient får udleveret hospitalstøj af sundhedsfagligt personale.

Mellem behandlingerne

Undgå rygning

Strålebehandling virker bedst, når kroppens celler får rigeligt med ilt. Rygning nedsætter kroppens iltoptagelse, og kan dermed nedsætte effekten af strålebehandlingen. Derfor opfordrer vi til, at du ikke ryger.

Undgå antioxidanter

En del kosttilskud indeholder antioxidanter. Da vi ikke ved, om større mængder antioxidanter kan have en negativ virkning på effekten af strålebehandlingen, bør du undgå større mængder, mens du får strålebehandling.

Beskyt huden mod sollys

Sollys kan give huden misfarvninger, der hvor du har fået strålebehandling. Derfor skal du beskytte din hud mod sollys - både under behandlingen og i det første år efter. Undgå direkte solbadning og brug solcreme med høj faktor, når huden er helet.

Læs mere om hudpleje under og efter strålebehandling

Undersøgelser på andre hospitaler

I forbindelse med din behandling kan der være undersøgelser, som du skal have foretaget. Vi samarbejder tæt med flere hospitaler i regionen. Derfor kan du opleve, at vi sender dig til et andet hospital for at få lavet en undersøgelse.

Undersøgelser på andre hospitaler kan f.eks. være:

 • Blodprøver
 • EKG (måling af hjertets aktivitet)

Når dit forløb hos os slutter

Du er tilknyttet Stråleklinik Vest, så længe du modtager strålebehandlinger.

Behandlingspersonalet informerer dig om dit videre forløb.

Har du spørgsmål til dit videre forløb, er du velkommen til at kontakte os.

Recepter og medicin

Receptfornyelse

Recept på fast medicin skal du forny hos egen læge. Medicinen henter og betaler du på et almindeligt apotek.

Bestil medicin hos din læge med medicinkortet på sundhed.dk

Udlevering af medicin uden betaling (vederlagsfri medicin)

Hvis du får medicin uden betaling, skal du igennem 2 trin for at få din medicin udleveret:

 1. Bestil udlevering af medicin til boks ved Regionsapoteket Midtjylland 
 2. Hent medicinen, når du får besked om, at den er klar til afhentning

Hvis du under bestillingen får at vide, at du mangler en gyldig recept, skal du ringe til os og forny recepten først. 

Bestil altid recepter og udlevering af medicin i så god tid som muligt, før du skal bruge din medicin.

Vi anbefaler:

 • Bestil vederlagsfri medicin senest 4 uger, før du løber tør
 • Vælg tidligst en udleveringsdato 5 hverdage efter en receptfornyelse
 • Hent medicinen senest 4 dage efter det udleveringstidspunkt, du har valgt

Læs mere om bestilling og udlevering af medicin uden betaling

Kørsel

Du skal selv sørge for at komme til og fra hospitalet. Langt de fleste patienter arrangerer selv deres tur i bil eller med offentlig transport.

Hvis du opfylder en række betingelser, kan du i nogle tilfælde blive kørt gratis til undersøgelse og behandling på hospitalet.

Læs mere om kørsel til og fra hospitalet

Til pårørende

Patient og pårørende har en samtale med sundhedsfagligt personale, som skal til at tage patientens blodtryk.

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at tage med til samtalen inden den første strålebehandling, hvis du og den der er i behandling ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra

Det er vigtigt for os, at du føler dig velkommen og tryg.

Du er altid velkommen til at henvende dig til personalet med spørgsmål, undren og bekymringer.

Netværk og støtte

Vejledning og gode råd

Der kan være flere udfordringer ved at have kræft eller være pårørende til en, som har kræft. 

I Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital har vi samlet vigtig information, gode råd og vejledning til dig som har kræft eller er pårørende.

Gode råd og vejledning til dig som har kræft

Gode råd og vejledning til dig som er pårørende

Information andre steder

Du kan få råd og vejledning om at være patient og pårørende i forskellige foreninger og netværk:

Du kan også søge råd og vejledning hos din praktiserende læge.

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Henvend dig hos din kommune for at få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Stråleklinik Vest

Hospitalsparken 15

Indgang Q0

7400 Herning

Se adressen på kort