Vi behandler dig for kræft i hjerne, urinveje, nyre, underliv eller kønsorganer. Her kan du læse om dit forløb og finde praktiske informationer.

Om klinikken

Patient taler med sundhedsfagligt personale over skranken.

Sygdomme vi behandler

Når du kommer til Klinik A, er du blevet undersøgt og har fået en diagnose hos en anden afdeling.

Vi undersøger og behandler dig, når du har kræft i:

 • Hjernen
 • Urinveje
 • Nyre
 • Underliv
 • Kønsorganer 

Vi er en del af en kræftmedicinsk afdeling. Det betyder, at vi behandler sygdomme med medicin og stråler.

Faggrupper du møder

I klinikken vil du f.eks. møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Serviceassistenter
 • Sekretærer

Du må også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Patientvejledninger

På Kræftafdelingen har vi udarbejdet information og vejledning til dig, der har kræft. Her finder du patientvejledninger om bl.a. kræftbehandling, smerter, bivirkninger, støtte, kost og træning. 

Se oversigt over vores patientvejledninger

Dit besøg

Sygeplejerske gør kanyle klar mens patient venter ved siden af.

Før du kommer

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til samtale og behandling i Klinik A. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske under dit besøg
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved indgangen til klinikken.

Du får et ventenummer og kan på ankomstavlen i venteområdet se, hvornår det er din tur.

Der er mulighed for at tage et glas vand, mens du venter.

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan komme akutte patienter, som giver forsinkelser. Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Dit forløb hos os

Du kommer i Klinik A, hvis du enten skal til:

 • Samtale
 • Undersøgelse
 • Behandling
 • Opfølgning

Det er forskelligt fra patient til patient, hvordan et forløb i Klinik A er sat sammen. Det afhænger af, hvilken diagnose du har.

Din første samtale med lægen

Den første samtale varer mellem 30-60 minutter. Der kan være et forberedelsesskema, som du skal udfylde inden. Det fremgår af dit indkaldelsesbrev.

Til samtalen taler vi om din diagnose og behandlingstilbud. Sammen finder vi ud af, om du ønsker at tage imod behandlingstilbuddet. 

Vi anbefaler, at du tager en pårørende med til samtalen.

Udover din første samtale med lægen, kan der være flere samtaler eller telefonsamtaler under dit forløb i Klinik A. 

Læs om, hvordan du forbereder dig til din samtale med lægen på cancer.dk

Sundhedsfaglig personale taler har en samtale med patient og pårørende.

Behandlingsmuligheder

Det er forskelligt, hvilken behandling vi tilbyder. Det vurderer vi ud fra din diagnose, din alder og fysisk form. 

Behandlingsmuligheder kan være:

Du er tilknyttet Klinik A, men selve behandlingen kan foregå andre steder i Kræftafdelingen. Skal du f.eks. modtage stråler, foregår selve behandlingen i Stråleklinik Aarhus eller Stråleklinik Vest.

Under dit behandlingsforløb hos os vurderer vi, om du har behov for at blive henvist til rehabilitering eller genoptræning. 

Undersøgelser

I forbindelse med din behandling kan der være undersøgelser, som du skal have foretaget.

Vi samarbejder tæt med andre hospitaler og de andre afdelinger på Aarhus Universitetshospital. Derfor kan du opleve, at vi sender dig til en anden afdeling eller et andet hospital for at få lavet en undersøgelse.

Undersøgelser i andre afdelinger kan f.eks. være:

 • Blodprøver
 • EKG (måling af hjertets aktivitet)
 • Røntgenbilleder
 • CT og MR-skanninger

Læs om undersøgelser, der foregår i andre afdelinger

Opfølgning

Det er din diagnose og behandling der afgør, om du skal komme til opfølgning hos os.

Skal du gå til opfølgning hos os, får du en opfølgningsplan. Du kan også blive bedt om at udfylde et forberedelsesskema.

Opfølgningen kan også foregå andre steder f.eks. på kirurgiske afdelinger eller hos din egen praktiserende læge.

Når dit forløb hos os slutter

Du er tilknyttet Klinik A, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

I nogle tilfælde fortsætter din behandling et andet sted, når dit forløb hos os slutter. Det kan f.eks. være rehabilitering eller genoptræning. Vi aftaler din videre plan med dig.

Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Vi informerer også din egen praktiserende læge om dit forløb hos os og eventuelle aftaler.

Recepter og medicin

Receptfornyelse

Recept på fast medicin skal du forny hos egen læge. Medicinen henter og betaler du på et almindeligt apotek.

Bestil medicin hos din læge med medicinkortet på sundhed.dk

Udlevering af medicin uden betaling (vederlagsfri medicin)

Hvis du får medicin uden betaling, skal du igennem 2 trin for at få din medicin udleveret:

 1. Bestil udlevering af medicin til boks ved Regionsapoteket Midtjylland 
 2. Hent medicinen, når du får besked om, at den er klar til afhentning

Hvis du under bestillingen får at vide, at du mangler en gyldig recept, skal du ringe til os og forny recepten først. 

Bestil altid recepter og udlevering af medicin i så god tid som muligt, før du skal bruge din medicin.

Vi anbefaler:

 • Bestil vederlagsfri medicin senest 4 uger, før du løber tør
 • Vælg tidligst en udleveringsdato 5 hverdage efter en receptfornyelse
 • Hent medicinen senest 4 dage efter det udleveringstidspunkt, du har valgt

Læs mere om bestilling og udlevering af medicin uden betaling

Kørsel

Du skal selv sørge for at komme til og fra hospitalet. Langt de fleste patienter arrangerer selv deres tur i bil eller med offentlig transport.

Hvis du opfylder en række betingelser, kan du i nogle tilfælde blive kørt gratis til undersøgelse og behandling på hospitalet.

Læs mere om kørsel til og fra hospitalet

Til pårørende

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler, hvis du og den der har kræft ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra

Det er vigtigt for os, at du føler dig velkommen og tryg.

Du er altid velkommen til at henvende dig til personalet med spørgsmål, undren og bekymringer.

Netværk og støtte

Hospitalstilbud

Der kan være flere udfordringer ved at have kræft eller være pårørende til en, som har kræft.

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Kræftafdelingen har også udarbejdet tre korte gåruter til gavn for patienter og pårørende.

Få et kort med ruterne i receptionen ved Indgang C eller download det

Vi har også en række særlige tilbud til kræftsyge unge mellem 18 og 29 år.

Læs om vores særlige tilbud til unge mellem 18 og 29 år

Vejledning og gode råd

I Kræftafdelingen har vi samlet vigtig information, gode råd og vejledning til dig som har kræft eller er pårørende.

Gode råd og vejledning til dig som har kræft

Gode råd og vejledning til dig som er pårørende

Information andre steder

Du kan få råd og vejledning om at være patient og pårørende i forskellige foreninger og netværk:

Du kan også søge råd og vejledning hos din praktiserende læge.

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Henvend dig hos din kommune for at få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse

Klinik A

Kræftafdelingen

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 35

Indgang C, Plan 2, C204

8200 Aarhus N

Kort

Klinik A ligger ved Indgang C2.

Oversigtskort over Klinik A's placering

Kontakt Klinik A

Spørgsmål inden dit første møde i Kræftafdelingen

 • Telefon: 91 16 72 69
 • Telefontid: Mandag - fredag: Kl. 08.00-15.00

Spørgsmål i forhold til tider

 • Telefon: 78 45 63 33
 • Telefontid: Mandag - fredag: Kl. 09.00-14.00

Spørgsmål om behandling og bivirkninger

 • Telefon: 78 45 48 10
 • Telefontid: Mandag - fredag: Kl. 08.00-15.00

Ringer du om akutte og alvorlige bivirkninger uden for klinikkens telefontid, vil du blive stillet videre til vores sengeafsnit.

Ring altid til os, hvis du oplever alvorlige bivirkninger. Bivirkningerne er beskrevet i den patientinformation, du har fået.