Vejledning til forældre til børn tilknyttet Center for Sjældne Sygdomme vedr. genoplukningen af Danmark i forbindelse med COVID-19 pandemien

 

I Center for Sjældne Sygdomme på Aarhus Universitetshospital (CSS-AUH) tilbyder vi diagnostik, behandling, kontrol og rådgivning af børn, unge og voksne med en sjælden, kompleks sygdom.

CSS-AUH ser patienter fra Danmark vest for Storebælt og for enkelte sjældne sygdommes vedkommende fra hele landet.

For oplysninger om sjældne sygdomme og deres organisation i sundhedsvæsenet henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside (National strategi for sjældne sygdomme):

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2018/National-strategi-for-sj%C3%A6ldne-sygdomme.ashx?la=da&hash=B5A18FDA9342BD25518110A67C42F8D645B2D572 

Man kan henvises til CSS via egen læge, speciallæge eller sygehusafdeling