Om klinikken

Sygdomme vi behandler

Vi undersøger og behandler ældre med akut sygdom og én eller flere kroniske lidelser samt funktionsnedsættelse. Vi udreder også for demens. Det gør vi i klinikken eller i dit eget hjem.

Personale du møder

Du kan møde forskelligt personale.

Det kan f.eks. være:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Ergro- og fysioterapeuter
 • Sekretærer

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Dit besøg

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske under dit besøg
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Besøg i hjemmet

Vi undersøger og behandler vores patienter enten i klinikken eller i eget hjem. Det afhænger af, hvordan du er blevet henvist til os.

Hvis du er henvist af egen læge eller udskrevet fra Ældresygdommes Sengeafsnit eller Akutafdelingen kan vi besøge dig i dit eget hjem.

Inden besøget aftaler vi tidspunktet med dig, pårørende og eventuel hjemmesygeplejen, hvis du har givet tilladelse til det.

Vi kan foretage undersøgelser og behandling i hjemmet eventuelt i samarbejde med hjemmesygeplejen.

Når du ankommer på hospitalet

Hvis du har en tid i klinikken, skal du scanne dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer, så vi kan se, at du er ankommet. Ankomststanderen er placeret ved indgangen til klinikken.

Vi henter dig i venteområdet, når det er din tur og følger dig hen til undersøgelsesrummet.

Der er mulighed for at tage et glas vand, mens du venter.

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan komme akutte patienter, som giver forsinkelser. Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Undersøgelse og behandling

Under besøget i enten klinikken eller dit hjem spørger lægen ind til dine symptomer og medicin, og vi laver forskellige undersøgelser.

Undersøgelser kan være:

 • Blodtryksmåling
 • Synstest
 • Vejer og måler dig
 • Hukommelsestest
 • Depressionstest
 • Vurdering af din funktionsevne
 • Røntgen og skanning
 • Alkoholscreening
 • Blodprøver
 • Elektrokardiagram

Vi samarbejder tæt med de andre afdelinger på Aarhus Universitetshospital. Derfor kan du opleve, at vi sender dig til en anden afdeling for at få lavet en undersøgelse under dit besøg hos os, hvis der er behov for det.

I samarbejde med dig lægger vi en plan for dit behandlingsforløb. Behandlingsforløbet går først i gang, når du har sagt ja til den plan, vi har lagt. Planen får du med hjem.

Opfølgning sker ved flere besøg i klinikken, pr. telefonkontakt eller i eget hjem.

Når dit forløb hos os slutter

Du er tilknyttet Klinik for Ældresygdomme, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling. 

Vi informerer dig om afslutning og aftaler din videre plan og evt. genoptræning, inden du bliver afsluttet. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Vi laver et udskrivelsesbrev om dit forløb hos os, som både du og din egen læge har adgang til på sundhed.dk. Der kan du finde information om den behandling, du har fået. Du kan også se de eventuelle aftaler, vi har lavet med dig.

Læs mere om udskrivelse og videre behandling

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det. Som pårørende kan du dog ikke deltage under hukommelses- og depressionstest.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe patienten med at forberede spørgsmål hjemmefra
 • skabe tryghed hos patienten under undersøgelser

Netværk og støtte

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Du kan også finde råd og vejledning i forskellige foreninger og netværk:

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Du kan henvende dig i din kommune for at få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Klinik for Ældresygdomme

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 165

Indgang J, Plan 2, J214

8200 Aarhus N

Kort

Klinik for Ældresygdomme ligger ved Indgang J.

Oversigtskort over klinikkens placering

Kontakt Klinik for Ældresygdomme

Telefon

78 46 19 25

Telefontid 

Hverdage: Kl. 08.00-20.00

Lørdag-søndag: Kl. 08.00-15.00

Mail

Sikker mail (Kræver MitID)