I denne vejledning kan du læse om hvordan undersøgelsen foregår og hvad du selv skal gøre.

ICP står for intrakranielt tryk (på engelsk: Intra Cranial Pressure) og er trykket
i hjernen (kraniet).

Trykket er afhængigt af, hvor meget hjernen (væv og blodmængde) og hjerne-rygmarvsvæsken fylder.

Ved at måle trykket over 24 timer vil det vise sig, om trykforholdene i hjernen er normale.


Vær opmærksom på

Din operation bliver aflyst, hvis du har taget blodfortyndende medicin. Se mere under afsnittet: Forbered dig til operationen

Tag stilling til pårørende og vælg en kontaktperson


Forbered dig til operationen

Få din egen læge til at gennemgå din medicinliste inden din operation

Køb smertestillende medicin

Tilmeld dig NemSMS og bliv mindet om din aftale

Præcis mødetid til din operation - tjek din telefon dagen før

Lad værdigenstande blive hjemme

Undgå alkohol

Undgå rygning


På operationsdagen

Særlige fasteregler for børn og ammebørn

Stop med at spise 6 timer før - stop med at drikke 2 timer før

Vask dig grundigt

Medbring din vanlige medicin i original emballagen

Du skal møde på Forberedelse og Opvågning Nord 2, Indgang J

Er du pårørende?


Om operationen

Sådan foregår bedøvelsen - fuld bedøvelse

Du får anlagt en trykmåler

Opvågning efter fuld bedøvelse og efterfølgende indlæggelse


Efter operationen

Dine opgaver de næste 24 timer

Bed om smertestillende

Trykmåleren fjernes


Når du kommer hjem

Forbindinger og plastre

Få fjernet sting 10-12 dage efter operationen hos din egen læge

Vær opmærksom på komplikationer

Du må arbejde, gå i skole og komme i institution


Videre forløb

Du får svar på din ICP-måling


Kontakt

Ring til Hjerne- og Rygkirurgisk klinik

Ring til forløbskoordinator for patienter med hydrocephalus

Akut behov for kontakt udenfor åbningstid - voksne

Akut behov for kontakt udenfor åbningstider - børn

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.