Behandlingen består af flere præparater

Oversigt over behandlingsforløbet


Forbered dig til behandlingen

Du får lavet en knoglemarvsundersøgelse

Få taget blodprøver inden hver lægesamtale


Om behandlingen

Behandlingen gives ambulant

Serie 1 - Dag 1 - Du møder i klinik 1

Serie 1 - Dag 2 og 3 - Du tager den udleverede medicin hjemme

Serie 1 - Dag 4 - Du møder i klinik 1

Serie 1 - Dag 5 - Du tager den udleverede medicin hjemme

Serie 1 - Dag 8 - Du møder i klinik 1

Serie 1 - Dag 11, 25 og 32 - Du møder i klinik 1

Serie 1 - Dag 1 og 36 - Du møder i klinik 1

Serie 1 - Dag 22 og 29 - Du møder i klinik 1

Serie 2 til 9 - Dag 1 - Du møder i klinik 1

Serie 2-9 - Dag 2-5 - Du tager den udleverede medicin hjemme

Serie 2-9 - Dag 8+29 - Du møder i klinik 1

Serie 2-9 - Dag 22 - Du møder i klinik 1

Serie 10 og fremad - Du møder i klinik 1


Sådan virker medicinen

Daratumumab - se anden vejledning

Kemoterapi

Kemoterapi er behandling med cellegifte. Kemoterapi udgør en betydningsfuld del af behandlingen ved de fleste kræftsygdomme.

Kemoterapi rammer især celler, der deler sig hurtigt og virker ved at beskadige cellers arveanlæg eller forhindre celledeling. Celler, der deler sig hyppigt, er mest følsomme for kemoterapi, og kræftceller har netop disse karakteristika.
Nogle af de raske celler bliver også ramt af behandlingen, fx hårceller, kønsceller og celler i slimhinder.

Velcade (kemoterapi)

Melphalan (kemoterapi)

Understøttende behandling

For at modvirke bivirkningerne ved kemoterapi får du forskellige former for
understøttende behandling (medicin).

Det er vigtigt, at du tager dine tabletter som foreskrevet, da det er en del af behandlingen.

Binyrebarkhormon - Virker celledræbende og dæmper bivirkninger

Allopurinol - Forhindrer affaldsstoffer i at ophobe sig i kroppen

Forebyggende antibiotika- og svampebehandling

Aciclovir - Forebygger virus

Levofloxacin - Forebygger infektioner


Risici og bivirkninger

Specifikke bivirkninger ved de enkelte præparater

Påvirkning af blodceller

Infektion

Blodmangel (lav blodprocent)

Blødning

Kvalme og opkastning

Hud

Føleforstyrrelser

Psykiske og mentale forandringer


Vær opmærksom på

Samliv og seksualitet


Når du kommer hjem

Tiden hjemme imellem behandlingerne

Drik tilstrækkeligt med væske og tag den udleverede medicin


Videre forløb

Senfølger


Mere information

Uddybende information om bivirkninger


Kontakt

Kontakt Blodsygdomme

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingen.

Se kontaktoplysningerne på Blodsygdommes hjemmeside: https://www.auh.dk/afdelinger/blodsygdomme/kontakt/

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.