Om afsnittet

Voksen taler med behandler i Steno Diabetes Center Aarhus

Sygdomme vi behandler

Hos Steno Diabetes Center Aarhus hjælper vi dig til at leve et godt og trygt liv med diabetes. 

Har du type 1-diabetes og henvist til os, tilbyder vi dig et behandlingsforløb, som er tilpasset dine behov.

Har du type 2-diabetes foregår din behandling hos din egen læge. I nogle tilfælde vil du - hvis du er inden for Aarhus Universitetshospitals optageområde - få et forløb hos os. 

Vi behandler også patienter med andre former for diabetes end type 1 og type 2 diabetes.

Personale du møder

Hos Steno Diabetes Center Aarhus får du tilknyttet en kontaktsygeplejerske og kontaktlæge. Som udgangspunkt vil du møde én af dine kontaktpersoner ved hvert besøg. Du har mulighed for at skifte kontaktperson, hvis du ønsker det.

Se dine behandlere her.

Du kan også forvente at møde studerende.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Fysiske rammer

Vi er en del af Steno Diabetes Center Aarhus - Klinik og bor i Forum, som er den høje bygning ved Indgang A.

Dit besøg

Før du kommer

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til Steno Diabetes Center Aarhus. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske under dit besøg
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev hjemmefra. Husk at læse alle bilag.

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Få taget blodprøver

Hvis du skal have taget blodprøver før dit besøg, skal du selv arrangere det og få den taget inden din aftale. Der står i dit indkaldelsesbrev hvilke blodprøver der skal tages.

Du kan bestille tid til blodprøver via appen Mine Aftaler eller på booking.rm.dk

Læs mere om bestilling af tid til blodprøver og EKG

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved indgangen til klinikken.

Du får et ventenummer og kan på ankomstavlen i venteområdet se, hvornår det er din tur.

Der er mulighed for at tage et glas vand, mens du venter.

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan komme forsinkelser. Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Ved nogle besøg bliver du modtaget af en patienthjælper, som måler dit blodtryk og udfylder et kort spørgeskema.

Hvis du ikke har gjort det hjemmefra, kan patienthjælperen også hjælpe dig med at uploade data fra din insulinpumpe, blodsukkerapparat, etc.

Herefter bliver du kaldt ind til samtale med din behandler.

Dit forløb

Dit behandlingsforløb hos os afhænger af dine behov.

Behandlingen vil ofte være en kombination af samtaler og medicinsk behandling.

Samtaler

Du har som minimum én fast samtale hos os om året. Det er din årssamtale, hvor du blandt andet bliver screenet for følgesygdomme og sammen med dine behandlere lægger en plan for det kommende år.

Du har også mulighed for at få en samtale med en diætist eller socialrådgiver.

Årssamtale og screening for følgesygdomme

Sådan forbereder du dig:

 • Overvej, hvilke spørgsmål eller emner du gerne vil tale med os om.
 • Besvar spørgeskema via www.aarssamtale.rm.dk (du modtager sms med link til besvarelse forud for din samtale).
 • Upload data fra din diabetesteknologi hjemmefra (spørg gerne din behandler om hjælp).
 • Mød op i laboratoriet til blodprøvetagning og eventuelt hjertediagram forud for din samtale som beskrevet i dit indkaldelsesbrev.

Sådan foregår samtalen:

 • Vi tager udgangspunkt i din besvarelse af et spørgeskema forud for samtalen og i svarene på de undersøgelser, du har fået foretaget på dagen.
 • Vi gennemgår data fra din blodsukkermåler/sensor/insulinpumpe.
 • Vi planlægger, hvilke samtaler og besøg i klinikken du har behov for inden næste årssamtale.
 • Vi undersøger dine øjne og fødder.

Læs mere om årssamtale og screening for følgesygdomme

Du er velkommen til at invitere en pårørende eller ven med til samtalen.

Løbende samtaler

Sådan forbereder du dig:

 • Overvej, hvilke spørgsmål eller emner du gerne vil tale med os om.
 • Hvis der er aftalt blodprøvetagning, skal du have foretaget den inden din samtale.
 • Upload data fra din diabetesteknologi hjemmefra (spørg gerne din behandler om hjælp).
 • Ved videosamtaler: Læs vejledningen til den tekniske del i dit indkaldelsesbrev.

Sådan foregår samtalen:

 • Vi tager udgangspunkt i dine spørgsmål og hvad der er vigtigt at arbejde med frem til dit næste besøg.
 • Vi gennemgår data fra din blodsukkermåler/sensor/insulinpumpe.

Du er velkommen til at invitere en pårørende eller ven med til samtalen.

Behandling

Type 1-diabetes

Har du type 1-diabetes, består din behandling først og fremmest af insulin. Mængden af insulin tilpasses, så dit blodsukker holdes så stabilt som muligt.

Du bliver indkaldt til besøg i Steno Diabetes Center Aarhus, hvor vi:

 • justerer din insulin, så den passer til din vægt, højde, måltider og aktivitet.
 • lærer dig, hvordan du tager din insulin korrekt i forhold til måltider og aktivitet.
 • lærer dig om blodsukkermåling og injektion af insulin.

Type 2-diabetes

Hvis det ikke er nok at behandle din diabetes via kosten, kan du få medicin for at sænke blodsukkeret, Formålet er at holde blodsukkeret så tæt på et normalt niveau som muligt. Det er med til at forebygge følgesygdomme til type 2-diabetes.

Du bliver indkaldt til besøg i Steno Diabetes Center Aarhus, hvor vi:

 • måler dit langtidsblodsukker ved hvert besøg
 • tilpasser behandlingen, så den passer til dig og din diabetes
 • lærer dig, hvordan du tager din medicin, f.eks. insulin, korrekt i forhold til måltider og aktivitet.

Medicin og udstyr

Receptfornyelse

Du kan fornye din recept online med appen Mine Aftaler eller på www.booking.rm.dk.

Husk at indtaste bookingkoden: AUH-Steno-Recept

Du kan også forny recepter ved at skrive til os på Sikker mail (Kræver MitID)

Har du ikke MitID kan du ringe til os på telefon 78 45 54 85

Problemer med udstyr

Har du problemer med dit udstyr, kan du finde vejledninger her:

Se vejledninger til pumpe og diabetesteknologi.

Hvis din pumpe svigter, så læs vejledningen her.

 

Afbud

Afbud samme dag

Ring til os på:
Tlf.: +45 78 45 54 85

Telefontid:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag:
Kl. 8.00-15.00.
Torsdag:
Kl. 8.00-12.30.

Afbud flere dage før

Skriv en sikker mail til os  (Hav dit MitID klar)

Mailen besvares dagligt mandag-fredag.

Når dit forløb hos os slutter

Du er tilknyttet Steno Diabetes Center Aarhus, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

Har du type-1 diabetes går du hos os resten af livet, med mindre du flytter eller selv ønsker noget andet.

Har du type-2 diabetes, går du hos os en periode, f.eks. hvis du har brug for at få justeret din behandling. Når vi afslutter dit forløb hos os, fortsætter din behandling hos din egen læge.

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden du bliver afsluttet. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Vi laver et udskrivelsesbrev om dit forløb hos os, som både du og din egen læge har adgang til på sundhed.dk. Der kan du finde information om den behandling, du har fået. Du kan også se de eventuelle aftaler, vi har lavet med dig.

Til pårørende

Din rolle som pårørende

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe patienten med at forberede spørgsmål hjemmefra

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis det giver mening for dig og patienten.  

Pårørende deltager ofte i samarbejdet med os:

 • Når patienten er et barn
 • Hos voksne patienter der lige har fået konstateret diabetes
 • I forbindelse med graviditet

I nogle af vores gruppeforløb er pårørende også inviteret med ind.

Tilbud, netværk og støtte

Gruppeforløb og kurser

Ved særlige behov kan du blive tilmeldt et af vores gruppeforløb.

Du kan desuden løbende tilmelde dig vores kurser og arrangementer.

Læs mere om tilbud til diabetespatienter på stenoaarhus.dk

Har du fået type-1 diabetes inden for de sidste 2 til 12 måneder, kan du deltage i gruppeforløb:

Kom godt fra start med type-1 diabetes 

Du kan få hjælp at dyrke motion og til at styre dit blodsukker bedre, når du motionerer.  

Se vores tilbud om motion til dig med type-1 diabetes på stenoaarhus.dk.

Arrangementer

Find viden og information om arrangementer i klinikken:

Se klinikkens Facebook-side.

Viden om diabetes

Du kan finde råd og vejledning om diabetes i forskellige foreninger og netværk:

Du finder også viden om diabetes på www.stenoaarhus.dk

Diabetes og graviditet

Et godt graviditetsforløb kræver planlægning, god behandling og kontrol af din diabetes både før og under din graviditet.

Derfor inviterer vi til informationsmødet "God start på et nyt liv". 

Her vil du møde både en diabeteslæge, en fødselslæge, en jordemoder og en diætist. De vil holde oplæg, så du kan blive godt forberedt og dermed få de bedste betingelser for et godt graviditetsforløb.

Læs mere og tilmeld dig den næste dato her.

Hospitalets tilbud

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Kommunale tilbud

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Du kan henvende dig i din kommune og få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Steno Diabetes Center Aarhus - Klinik

Palle Juul-Jensens Boulevard 11, Indgang A

Indgang A, Plan 2, A210

8200 Aarhus N

Kort

Steno Diabetes Center Aarhus - Klinik ligger ved Indgang A

Oversigtskort over klinikkens placering

Kontakt

Steno Diabetes Center Aarhus

Kontakt sekretær

Tlf.: +45 78 45 54 85

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag:
Kl. 8.00-15.00.
Torsdag:
Kl. 8.00-12.30.

Kontakt sygeplejerske og telemedicinsk diabetessygeplejerske

Tlf.: +45 78 45 54 85

Telefontid:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag:
Kl. 9.30-12.00 og 13.00-15.00.
Torsdag:
Kl. 9.30-12.00.

Aften og nat:

Tlf.: +45 78 45 00 00 (spørg efter medicinsk bagvagt).

Andre spørgsmål

Skriv en sikker mail til os (Kræver MitID)