Om afsnittet

Sygdomme vi behandler

Er du svært overvægtig kan du blive henvist til Steno Diabetes Center Aarhus og få en vurdering af, om du kan få en operation for svær overvægt.

Tilbydes du operation, foregår selve operationen  på Mavekirurgisk afsnit i  Viborg.

Samtaler før operationen og opfølgning efter operationen foregår hos os.

Personale du møder

Når du kommer i afsnittet kan du møde forskelligt personale.

Du kan f.eks. møde:

  • Læger
  • Sygeplejersker
  • Diætister

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Fysiske rammer

Vi er en del af Steno Diabetes Center Aarhus - Klinik og bor i Forum, som er den høje bygning ved Indgang A.

Dit besøg

Før du kommer

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til Steno Diabetes Center Aarhus. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

  • Hvor og hvornår du skal møde op
  • Hvad der skal ske under dit besøg
  • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
  • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev hjemmefra. Husk at læse alle bilag.

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Få taget blodprøver

Hvis du skal have taget blodprøver før dit besøg, skal du selv arrangere det og få den taget inden din aftale. Der står i dit indkaldelsesbrev hvilke blodprøver der skal tages.

Du kan bestille tid til blodprøver via appen Mine Aftaler eller på booking.rm.dk

Læs mere om bestilling af tid til blodprøver og EKG

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved indgangen til klinikken.

Du får et ventenummer og kan på ankomstavlen i venteområdet se, hvornår det er din tur.

Der er mulighed for at tage et glas vand, mens du venter.

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan komme forsinkelser. Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Herefter bliver du kaldt ind til samtale med din behandler.

Forløbet før en operation

Vurdering af om du kan tilbydes operation

Hos Steno Diabetes Center Aarhus vurderer vi sammen med dig, om du kan tilbydes en operation for svær overvægt.

En vurdering omfatter typisk en samtale med læge, sygeplejerske, diætist samt et gruppeforløb, hvor du får information om ulemper, bivirkninger, gavnlige effekter og forventet vægttab ved operationen.

Du skal også have taget blodprøver og evt. andre undersøgelser. Nogle af undersøgelserne foregår i andre afdelinger.

Efter samtalen og gruppeforløbet tager vi sammen med dig stilling til, om du kan tilbydes en operation. I sidste ende er det dog lægen, der vurderer, om du kan tilbydes en operation.

Du vil blive inddraget i de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med dit forløb, og behandlingen går først i gang, når du har sagt ja til den plan, der er lagt.

Hvis du tilbydes operation for svær overvægt

Hvis du bliver tilbudt en operation for svær overvægt, starter du et forløb i Steno Diabetes Center Aarhus.

Forløbet består af individuelle samtaler før og efter selve operationen.

Senest 3 dage inden dine aftaler skal du svare på et spørgeskema. I spørgeskemaet er der spørgsmål om dine kostvaner, din vægt og din trivsel.

Din besvarelse hjælper os til at planlægge samtalen med dig. Spørgeskemaet giver dig mulighed for at fortælle, hvordan du har det, og hvad du gerne vil tale om. Samtidig kan du via spørgeskemaet aflyse samtalen, hvis du ikke har brug for den.

Se skemaet her:

www.indenoperation.dk

Her kan du læse mere om spørgeskemaet, samt få adgang til det.
Selve operationen foregår på kirurgisk afdeling på Hospitalsenhed Midt i Viborg.

Læs om operationsforløbet

Se hvad det indebærer at få en operation for svær overvægt. Her kan du læse om hele operationsforløbet:

Læs om operation for svær overvægt

Forløbet efter en operation

Opfølgende samtaler i 2 år

Efter en operation fortsætter du i et 2-årigt forløb ved Steno Diabetes Center Aarhus. Forløbet består af individuelle samtaler og gruppesamtaler.

Her holder vi øje med eventuelle komplikationer, du modtager diætrådgivning, og du har mulighed for at få hjælp ved eventuelle problemer.

Spørgeskema før hver aftale

Senest 3 dage inden dine aftaler skal du svare på et spørgeskema.

I spørgeskemaet er der spørgsmål om dine kostvaner, din vægt og din trivsel.

Din besvarelse hjælper os til at planlægge samtalen med dig.

På www.efteroperation.dk kan du læse mere om spørgeskemaet (Info: "Efterfølgende aftaler").

 

Til pårørende

Din rolle som pårørende

Du kan som pårørende hjælpe med at:

  • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
  • stille spørgsmål
  • evt. hjælpe patienten med at forberede spørgsmål hjemmefra

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis det giver mening for dig og patienten.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Steno Diabetes Center Aarhus - Klinik

Palle Juul-Jensens Boulevard 11, Indgang A

Indgang A, Plan 2, A210

8200 Aarhus N

Kort

Steno Diabetes Center Aarhus - Klinik ligger ved Indgang A

Oversigtskort over klinikkens placering

Kontakt

Afsnit for svær overvægt

Telefon

Diætist:
Tlf.: +45 78 45 54 85
Mandag kl. 13.00-14.30.

Sygeplejerske:
Tlf.: +45 78 45 54 85
Onsdag kl. 13.00-14.00.

Sekretær:
Tlf.: +45 78 45 54 85

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag:
Kl. 8.00-15.00.
Torsdag:
Kl. 8.00-12.30.