Om afsnittet

Patient bliver kørt ind i MR-skanner

Sygdomme vi behandler

Afsnittet varetager hovedsageligt radiologisk diagnostik og behandling af både indlagte og ambulante patienter fra afdelingerne for Kræftafdelingen, Led- og Bindevævssygdomme, Mave- og Tarmkirurgi, Lever-, Mave- og Tarmsygdomme samt Plastik- og Brystkirurgi og varetager herudover driften af Brystkræft­screeningscentrene i Aarhus og Horsens. 

Eksempler på sygdomme er:

 • Kræft i lever, mave, tarm, bryst og lunge
 • Testikelkræft
 • Lymfekræft
 • Knoglemarvskræft
 • Kontrolforløb efter modermærkekræft
 • Infektionssygdomme
 • Galdesten
 • Nyresten
 • Blodpropper i ben
 • Gigtsygdomme
 • Kroniske tarmsygdomme

I Røntgen og Skanning  Afsnit 7 har vi alle typer af apparaturer til at lave billeddiagnostiske undersøgelser og behandlinger.

Eksempler på undersøgelser, vi laver:

 • Røntgenundersøgelser
 • CT-skanninger
 • MR-skanninger
 • Ultralydsskanninger
 • Mammografier

Vi laver også behandling (fx varmebehandling af kræftknuder) og tager vævsprøver (biopsier) ud som et led i udredningen af forskellige sygdomme.

Disse ting er dog specialiserede undersøgelser og behandlinger, som kun en mindre del patienter har brug for at gennemgå.

Personale du møder

Når du kommer i afsnittet, kan du møde forskelligt personale.

Du kan f.eks. møde:

 • Lægesekretærer/Sundhedsadministrative koordinatorer
 • Radiografer
 • Sygeplejersker
 • Radiologer/læger
 • Serviceassistenter
 • Lægesekretærelever, SAK-studerende og Radiograf-studerende

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Dit besøg

Før du kommer

Henvisning

Du skal altid være henvist af en læge for at blive undersøgt i Røntgen og Skanning.

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til undersøgelse. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

Indkaldelsesbrev

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske til undersøgelsen
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Forberedelser kan f.eks. være, at du skal faste eller have taget blodprøver, før du møder op.

Læs mere om henvisning og indkaldelse

SMS besked før din mødetid

 Hvis du er tilmeldt NemSMS, får du SMS-påmindelse om din aftale i Røntgen og Skanning 48 timer inden din mødetid.

Tilmeld dig NemSMS på borger.dk

Afbud

Det er vigtigt, at du husker at melde afbud så tidligt som muligt, hvis du er forhindret i at komme.

Så kan vi give din tid til en anden, og du kan få en ny tid. 

Du kan altid tjekke din tid i e-boks, på booking.rm.dk eller i app'en Mine Aftaler. 

Kørsel til og fra hospitalet

Som udgangspunkt skal du selv sørge for at komme til og fra hospitalet. Langt de fleste patienter arrangerer selv deres tur i bil eller med offentlig transport. Nogle kan være berettiget til tilskud eller til at blive kørt til og fra hospitalet.

Læs om tilskud og hjælp til kørsel på sundhed.rm.dk.

Afbud til Røntgen og Skanning Afsnit 7

Du kan melde afbud ved at: 

Dit forløb

Når du ankommer

Skan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved indgangen til klinikken.

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan komme akutte patienter, som giver forsinkelser. Du kan henvende dig til personalet i afsnittet, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Undersøgelse

Når det er din tur, bliver du hentet af den radiograf, der skal udføre undersøgelsen.

Hvad der skal ske til undersøgelsen, og hvor længe den varer, vil fremgå af dit indkaldelsesbrev.

Efter din undersøgelse kan du som regel tage direkte hjem. 

Du kan i nogle tilfælde blive bedt om at vente igen, f.eks. hvis du skal have fjernet en venflon efter endt CT skanning med kontrast.

Flere undersøgelser på samme dag

Vi gør altid hvad vi kan for at koordinere dit besøg hos os, så det bliver så effektivt som muligt.

Det kan derfor godt forekomme, at du skal have lavet flere undersøgelser på samme dag. Du skal måske besøge flere steder i Røntgen og Skanning eller andre afdelinger som f.eks. Blodprøver og Biokemi eller Nuklearmedicin og PET.

Vi sørger for, at du kommer videre til næste aftale.

Svar på undersøgelsen

Når du forlader Røntgen og Skanning, sender vi svaret på din undersøgelse til den læge som har henvist dig til os. 

Det er den læge, som giver svaret videre til dig og evt. lægger en plan for det videre forløb.

Information og vejledning

I vores patientvejledninger kan du læse om alle vores undersøgelser og behandlinger. 

Du vil få tilsendt eller udleveret vejledning, der er relevant for dig.

Se alle patientvejledninger fra Røntgen og Skanning

Børn

Børn kan have mange spørgsmål, når de skal undersøges i Røntgen og Skanning. 

Information i børnehøjde om Røntgen og skanning

Til pårørende

Du er velkommen til at følge patienten til og fra undersøgelsen, hvis du og patienten ønsker det.

Under selve undersøgelsen vil du oftest skulle vente i venteområdet. 

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Røntgen og Skanning Afsnit 7

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 35

Indgang C, Plan 5, 519 - Brug Indgang A, hvis du parkerer på parkeringsområde P3.

8200 Aarhus N

Kort

Røntgen og Skanning Afsnit 7 ligger i område C.

Oversigtskort over afsnittets placering

Kontakt

Røntgen og Skanning Afsnit 7

Telefon

78 45 65 60

Telefontid 

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: Kl. 08.00 - 13.00
Onsdag: Kl. 09.00 - 13.00

Mail

Sikker mail (Kræver MitID)

Henvendelse om MR-skanning

Telefon

78 45 65 01

Telefontid 

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: Kl. 08.00 - 13.00
Onsdag: Kl. 09.00 - 13.00