Om klinikken

Hvem behandler vi

I klinikken behandler vi patienter i alle aldre, der mangler hele eller dele af hånd eller arm. Det kan enten være medfødt, eller fordi du har fået en amputation i forbindelse med sygdom eller ulykke. Derfor vil behandlingen og forløbet altid være individuelt.

Børn med medfødte deformiteter ses gerne i de første måneder efter fødslen, hvor vi informerer og vejleder i mulighederne for hjælpemidler ud over en eventuel protese. Proteseteamet følger børnene i takt med, at de vokser med henblik på støtte, vejledning og træning. 

Vi ser primært patienter fra Region Nordjylland og Region Midtjylland, da Aarhus Universitetshospital har landsfunktion for patienter med behov for protese.

Se vores patientvejledning:

Jeg har mistet min hånd - Hvad gør jeg nu?

Vi er en del af Klinik for Ortopædkirurgi 2.

Personale du møder

Når du kommer i klinikken kan du møde forskelligt personale.

Teamet du vil møde består af:

  • Læger
  • Ergoterapeuter
  • Bandagister

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Dit forløb

Før du kommer

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

Du kan blive henvist til Proteseklinikken fra din praktiserende læge, en speciallæge eller sygehusafdeling.

I brevet kan du finde information om, hvor og hvornår du skal møde op.

Udfyld spørgeskema

Nogle vil få tilsendt et spørgeskema med brevet. Spørgeskemaet skal udfyldes og medbringes til samtalen.

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved indgangen til Klinik for Ortopædkirurgi 2.

Du får et ventenummer og kan på ankomstavlen i venteområdet se, hvornår det er din tur.

Der er mulighed for at tage et glas vand, mens du venter.

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan komme akutte patienter, som giver forsinkelser. Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Første samtale

Ved første samtale møder du en læge, en bandagist og en ergoterapeut. Du skal forvente at dit første besøg varer ca. 2 timer. 

Du vil få foretaget forskellige undersøgelser, der skal danne grundlag for afklaring af dit behov for protese, og i så fald hvilken protese der er bedst egnet for dig. Sammen afklarer vi, om der skal sendes en anmodning til din hjemkommune angående bevillige af en protese.

Ansøgning om protese

Efter første samtale vil lægen og bandagisten udarbejde en ansøgning til din hjemkommune om bevilling af en protese.  Din hjemkommune har efterfølgende 3 mdr. til at behandle sagen. De vil ofte indhente tilbud fra forskellige bandagister, hvorfor du kan blive bedt om at kontakte en anden bandagist.  I Danmark er der frit bandagistvalg og du skal derfor selv vælge den bandagist, du ønsker at samarbejde med. Det beløb, der bevilges til protesen følger dig. 

Nogle af de største bandagistudbydere er:

Bevilling af protese

Når du har fået din bevilling, kontakter du bandagisten, som fremstiller og udlevere protesen til dig.

Træning i brug af protesen

I nogle tilfælde opstartes træning med vores ergoterapeut efter første samtale for at gøre dig klar til at bruge protesen. Når du får din protese begynder den egentlige protesetræning.

Protesetræning er en højtspecialiseret opgave, der kræver særlig viden. Derfor vil al træning foregå på AUH og ikke på dit hjemsygehus. 

Afhængig af protesetype vil der være forskellige træningsprogrammer. Nogle vil være mundtlige andre vil kunne findes online fx:

Træningsprogram i forbindelse med brug af myoelektrisk armprotese

Kontrol i proteseklinikken

Du vil blive tilbudt løbende kontroller - typisk 6 og 12 måneder efter, at du har fået udleveret protesen. Kontroller planlægges individuelt, men du vil blive tilbudt kontrol mindst hvert andet år.

Hvis du oplever problemer med din protese mellem kontrollerne f.eks. problemer med pasform eller funktion, skal du kontakte din bandagist. 

Informer din bandagist om kontroltiderne

Det er vigtigt, at du giver din bandagist besked om kontroltiderne, så I begge kan møde op til kontrollerne.

Protesetyper

Til pårørende

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

  • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
  • stille spørgsmål
  • evt. hjælpe patienten med at forberede spørgsmål hjemmefra

Netværk og støtte

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Du kan også finde råd og vejledning i forskellige foreninger og netværk:

Find vej

Adresse og kort

Adresse

Klinik for Ortopædkirurgi 2

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 165

Indgang J, Plan 2, G218

8200 Aarhus N

Kort

Klinik for Ortopædkirurgi 2 ligger ved Indgang J

Oversigtskort over klinikkens placering

 

Kontakt

Håndsekretariatet

Telefon

Sekretariat: 78 45 41 60 

Telefontid

Mandag-fredag: Kl. 08.00-15.00

E-mail

Sikker mail (Kræver MitID)

Ergoterapeuter

Telefon

7845 6750

Telefontid

Hverdage kl. 08-00-15.00

E-mail

Sikker mail (Kræver MitID)