Om klinikken

Sygdomme vi behandler

Vi modtager børn og voksne, der skal have en gipsbandage i forbindelse med en behandling i Ortopædkirurgi.

Du kommer til os for at få enten

 • fjernet en gipsbandage
 • anlagt en gipsbandage

Vi anlægger både simple og specialfremstillede gipsbandager.

Faggrupper du møder

Når du kommer i klinikken møder du en specialuddannet sygeplejerske.

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Fysiske rammer

Gipseklinikken er indrettet i et rum med udsugning og specielt værktøj til at fjerne og anlægge gipsbandager.

Dit besøg

Patient og pårørende sidder i venteområde

Før du kommer

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til behandling. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske til undersøgelsen
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Nogle gange skal du også udfylde et spørgeskema, før du kommer.

Skriv altid dine spørgsmål ned, så du husker at spørge om det, der er vigtigt for dig. 

Aflys din aftale i god tid, hvis du er forhindret. Så kan du få en ny tid og vi kan give tiden til en anden patient.

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Når du ankommer

Er du gangbesværet kan det være en fordel at have en hjælper med og benytte en af de kørestole, der er ved indgang J. 

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du kommer.  Ankomststanderen er placeret ved indgangen til klinikken.

Du får et ventenummer og kan på ankomstavlen i venteområdet se, hvornår det er din tur. Når det er din tur, skal du gå til venteområde 1, hvor du bliver hentet af en sygeplejerske.

Der er mulighed for at tage et glas vand, mens du venter.

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan komme akutte patienter, som giver forsinkelser. Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Dit forløb hos os

Du sidder i en behandlerstol, som kan hæves og sænkes, så sygeplejersken får en korrekt arbejdsstilling.

Gipsen afmonteres ved hjælp af en saks eller en vitrerende klinge, som lyder som en lille elektrisk sav. Da klingen kun kan vibrerer, kan den ikke skære i huden.

Ved anlæggelse af gipsbandager er det vigtigt at holde det gipsede område i ro, til gipsen er tør.

I tørringsperioden udvikles der varme fra gipsen, hvilket du kan mærke dér hvor gipsen er bandageret.

Du skal holde dig i ro, men gipsen anlægges og størkner.

Det kan være en god støtte at have en pårørende er med. Især for børn.

Når dit forløb hos os slutter

Du er tilknyttet Gipseklinikken, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

I nogle tilfælde fortsætter din behandling et andet sted, når dit forløb hos os slutter. 

Videre behandling kan f.eks. være:

 • Opfølgende kontrol i Klinik for Ortopædkirurgi eller hos egen læge
 • Genoptræning hos egen kommune

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden du bliver afsluttet. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Vi laver et udskrivelsesbrev om dit forløb hos os, som både du og din egen læge har adgang til på sundhed.dk. Der kan du finde information om den behandling, du har fået. Du kan også se de eventuelle aftaler, vi har lavet med dig.

Læs mere om udskrivelse efter behandling

 

 

Til pårørende

Din rolle som pårørende

Vi opfordrer dig som pårørende til at tage med til patientens samtaler og undersøgelser.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe patienten med at forberede spørgsmål hjemmefra

Netværk og støtte

Der kan være flere udfordringer ved at være syg eller være pårørende til en, som er syg.

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Du kan henvende dig i din kommune og få mere information.

 

 

Find vej

Adresse og kort

Adresse

Gipseklinikken

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 165

Indgang J, Plan 2, G218

8200 Aarhus N

Kort

Klinik for Ortopædkirurgi 1 ligger ved Indgang J

Oversigtskort over klinikkens placering