Symptomer

Ved demens forstås en svækkelse af de mentale færdigheder som følge af sygdom. Forekomsten af demens stiger med alderen, så derfor er demens hyppigst hos ældre.

Symptomerne er ofte hukommelsesproblemer, eller at andre mentale funktioner forringes. Det kan være nedsat evne til at udtrykke sig sprogligt, problemer med at finde rundt, nedsat initiativ eller ændret personlighed.  

Sygdomme, der medfører demens

Mange forskellige sygdomme kan medføre demens. Alzheimers sygdom er den hyppigste årsag til demens, men demens kan også være en følge af karforandringer i hjernen samt en række mere sjældne sygdomme.

Undersøgelse

Du bliver udspurgt om din sygehistorie og dine symptomer.

Du får foretaget en klinisk neurologisk undersøgelse og lægen vil foretage en vurdering af de mentale færdigheder ved at stille dig forskellige opgaver.

En neurologisk undersøgelse fokuserer typisk på: 

 • Bevidsthedstilstand
 • Sprog
 • Kranienervefunktion 
 • Lammelser og motorik 
 • Nakkestivhed og reflekser 
 • Gangfunktion 
 • Koordination (Ataksi) 
 • Sensibilitet

I udredningsforløbet vil du få foretaget:

 • CT-skanning af hjernen
 • Blodprøver og hjertediagram (ekg)
 • Samt evt. en lumbalpunktur (undersøgelse af rygmarvsvæsken), neuropsykologisk undersøgelse og supplerende scanning.

Efter undersøgelse

Når alle relevante undersøgelsesresultater foreligger, vurderer vi, om der kan stilles en diagnose, og om der kan tilbydes og anbefales behandling afhængigt af diagnosen.

Behandling

Ved nogle former for demens kan man tilbyde en medicinsk behandling. Hvis du skal have medicinsk behandling, vil du få en tid til opfølgende ambulant kontrol.

Kontakt

Demensteamet

Telefon

Sygeplejerske: 7845 4233 (hverdage kl. 08-09.30)

Sekretær: 7845 4233 (hverdage kl. 08-09.30)

E-mail

Sikker mail (Kræver MitID) 

Med sikker mail sender du via e-boks, og dine oplysninger er dermed beskyttede.