Om klinikken

Sygdomme vi behandler

Vi undersøger og behandler dig, hvis der er mistanke om, at du har lungekræft, eller hvis du har fået konstateret lungekræft. 

Vi samarbejder tæt med andre afdelinger på hospitalet om den behandling, du bliver tilbudt. Og en del af behandlingen foregår i andre afdelinger.

Faggrupper du møder

Når du kommer i klinikken kan du møde forskellige faggrupper.

Du kan f.eks. møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Sekretærer

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Fysiske forhold

Klink for Lungekræftudredning bor samme sted som Lungesygdomme Klinik. 

Der står Lungesygdomme Klinik på skiltet ved indgangen til klinikken.

Patientvejledninger

I vores patientvejledninger kan du læse om vores undersøgelser og behandlinger og forberede dig på, hvad der skal ske

Se oversigt over alle patientvejledninger i Lungesygdomme

Digital forløbsguide (Emento)

Til nogle forløb tilbyder vi en app, som guider dig igennem dig forløb. Appen hedder Emento. Du kan kun bruge den, hvis du er tilknyttet et forløb hos os.

Hent Ementoappen her:

Dit besøg

Sygeplejerske henter patient i venteværelset

Før du kommer

Henvisning

Du skal henvises fra en læge, før du kan blive undersøgt hos os. Du vil oftest være henvist af din egen læge eller fra en læge i en anden hospitalsafdeling.

Det er den henvisende læge, der beslutter om du skal ses i Allergicenter AUH.

Indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til undersøgelse i Lungesygdomme Klinik. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske til undersøgelsen
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Vær opmærksom på, at du måske har adgang til flere informationer i en digital forløbsguide.

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Meld afbud hvis du ikke kan komme

Kontakt os, hvis du er forhindret i at møde op til din aftale.

Vær opmærksom på, at vi har lange ventetider. Du kan ikke forvente en ny tid tæt på din oprindelige tid.

 • Afbud op til en uge før: Ring til os 
 • Afbud til aftaler længere ude i tid: Skriv en sikker mail til os.

Klinik for Lungekræftudredning

Telefon

78 46 21 16

Telefontid 

Sekretær: Mandag til fredag kl. 08.00-12.00

Sygeplejerske: mandag til fredag kl. 13.00-14.00

Mail

Sikker mail (Kræver MitID)

Spørgsmål til din aftale eller behandling?

Vi opfordrer dig til at ringe i telefontiden for at komme i kontakt med os. Du kan også skrive en sikker mail til os.

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved indgangen til klinikken.

Der er mulighed for at tage et glas vand, mens du venter.

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan komme akutte patienter, som giver forsinkelser. Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Dit forløb

Samtale og undersøgelse i Klinik for Lungekræftudredning

Ved dit første besøg taler vi med dig og finder vi ud af, hvilke undersøgelser, der er brug for. 

Du vil blive undersøgt efter en fast plan, så du skal forberede dig på, at forløbet går hurtigt.

Der vil ofte ligge flere undersøgelser på én dag og ofte flere dage i træk.

Sådan foregår det:

 • Du taler med en sygeplejerske
 • Du laver en pusteprøve (udvidet lungefunktionsundersøgelse)
 • Du taler med en læge om, hvad der videre skal ske

 Sådan foregår en pusteprøve/udvidet lungefunktionsundersøgelse

Undersøgelser i andre afdelinger

Du kan opleve, at vi sender dig til en anden afdeling for at få lavet en undersøgelse før eller under dit besøg hos os.

Undersøgelser i andre afdelinger kan f.eks. være:

 • Blodprøver og EKG
 • CT-skanning af lungerne

Læs mere om undersøgelse og prøvesvar

Diagnose og behandlingsmuligheder

Hvis du får diagnosen lungekræft, vil du få tilbudt behandling. 

Behandlingen kan f.eks. være en operation, men det kan også være medicinsk behandling eller en kombination af begge.

Du vil blive inddraget i de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med dit forløb, og behandlingen går først i gang, når du har sagt ja til den plan, der er lagt.

Du kommer i behandling senest 14 dage efter, at du har sagt ja til behandlingen.

Læs om lungekræft i patienthåndbogen på sundhed.dk

Behandling i andre afdelinger

Selve behandlingen foregår ikke hos os, men i andre afdelinger på hospitalet. 

Operationer af lungekræft foregår i afdelingen Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi

Medicinsk behandling af lungekræft foregår i Kræftafdelingen

Efter behandlingen er der opfølgende kontrol med CT-skanninger. Du får af Kræftafdelingen senest 14 dage efter hver skanning.

Når dit forløb hos os slutter

Du er tilknyttet Klinik for Lungekræftudredning så længe, vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Læs mere om udskrivelse og videre behandling

Til pårørende

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det, og vi opfordrer dig til at være med.

Din deltagelse er især vigtig ved første besøg, når der er svar på undersøgelsen, og til de første besøg i den afdeling, der skal behandle patienten.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe patienten med at forberede spørgsmål hjemmefra

Netværk og støtte

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Du kan også finde råd og vejledning i forskellige foreninger og netværk:

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Du kan henvende dig i din kommune og få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Klinik for Lungekræftudredning

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 91

Indgang G3, Plan 2, G203

8200 Aarhus N

Kort

Klinik for Lungekræftudredning ligger ved Indgang G3

Oversigtskort over klinikkens placering

Kontakt

Klinik for Lungekræftudredning

Telefon

78 46 21 16

Telefontid 

Sekretær: Mandag til fredag kl. 08.00-12.00

Sygeplejerske: mandag til fredag kl. 13.00-14.00

Mail

Sikker mail (Kræver MitID)