Om jordemoderpraksis

Vi modtager dig

Vi har et lokalefællesskab med Mødrehjælpen på Åboulevarden i Aarhus, hvor et team af jordemødre fra Aarhus Jordemoderpraksis tilbyder konsultationer.

Vi tilbyder jordemoderkonsultationer til dig, som er ung eller har brug for et udvidet tilbud og kontinuitet i graviditeten.

Du kommer hos os, hvis du f.eks.:

 • Er under 24 år i teminsmåneden
 • Har en anden kulturel baggrund end dansk (du taler måske kun lidt eller intet dansk)
 • Har et begrænset netværk
 • Har begrænset tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked
 • Skal være solomor
 • Har mistet et barn i tidligere graviditet
 • Har mistet et nært familiemedlem op til graviditeten

Personale du møder

Når du kommer i vores jordemoderpraksis, møder du jordemødre. Ved behov deltager en tolk.

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Patientvejledninger

I afdelingen har vi udarbejdet patientvejledninger. Her finder du information, videoer og vejledning om graviditet, fødsel og barsel.

Se vores patientvejledninger

Dit besøg

Foto: Tonny Foghmar

Før du kommer

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske under dit besøg
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev.

Husk at medbringe:

 • Sundhedskort
 • Vandrejournal

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Når du ankommer

Venteværelset ligger lige, når du kommer ind af døren.

Til venstre står der en ankomststander, hvor du gerne må registrere din ankomst. Du kan først melde din ankomst 10 min. før din aftale.

Hvis du kommer for sent, kan du muligvis ikke melde din ankomst.

Tag venligst plads i venteværelset og afvent at jordemoderen kommer.

Du kan komme til at opleve ventetid.

Hver gang du kommer til jordemoder efter dit første jordemoderbesøg, må du gerne teste din urin på toilettet, inden du skal ind til jordemoderen. Der hænger en vejledning på toilettet.

Dit forløb hos os

Konsultationer og fødsels- og familiekursus

Dit basisprogram indeholder 5 jordemoderbesøg (uge 18, 28, 35, 38 og 40) samt et fødsels- og familiekursus til dig, der venter dit første barn.

Vi følger dit helbred og vurderer barnets vækst og trivsel. Vi taler om og forbereder dig/jer på fødslen. Går du over termin, tilbyder vi dig ekstra besøg.

Du får en bestemt kontaktjordemoder og så vidt muligt en fast ugedag til konsultation.

Du er velkommen til at have en eller flere pårørende med til konsultationerne. Vi anbefaler, at du har din fødselshjælper med til fødselsforberedelse.

Undersøgelser andre steder

Vi samarbejder tæt med den øvrige del af afdelingen og de andre afdelinger på Aarhus Universitetshospital. Derfor kan du opleve, at vi sender dig til et andet sted for at få lavet en undersøgelse i forbindelse med dit forløb hos os.

Undersøgelser andre steder kan f.eks. være:

 • Blodprøver
 • Hjertelydskurve
 • Skanninger

Læs om undersøgelser, der foregår i andre afdelinger

Den digitale forløbsguide 'Emento'

Via appen 'Emento' kan du få et overblik over dit forløb i afdelingen. Vi sender dig løbende information. Når du har hentet app'en, opretter du en bruger.

Download app'en til din smartphone på én af følgende måder:

booking.rm.dk eller med app'en MineAftaler kan du se dine kommende aftaler.

Til partner/pårørende

Du er velkommen til at deltage i besøgene hos os, hvis både du og den gravide ønsker det.

Du kan som partner/pårørende:

 • være med i dialogen
 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • skabe tryghed hos den gravide

Netværk og støtte

Hos Aarhus Jordemoderpraksis på Åboulevarden tilbyder vi også:

 • Gruppeforløb til solomødre
 • Fødselsforberedelse i små grupper med tolk ved behov
 • Individuel fødselsforberedelse med tolk ved behov

Vi samarbejder med Mødrehjælpen, som tilbyder mødregrupper og far-hold samt andre tilbud målrettet bestemte grupper. Mødrehjælpen visiterer selv til tilbuddene.

Aarhus Kommune har forskellige tilbud til gravide samt støttemuligheder. Du kan henvende dig i kommunen for at få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse

Aarhus Jordemoderpraksis i Mødrehjælpen

Åboulevarden 17, 2. sal

8000 Aarhus C

Kort

Vis på kort