Om jordemoderpraksis

Foto: Tonny Foghmar

Vi modtager dig

Du kommer i Aarhus Jordemoderpraksis på Olof Palmes Alle, hvis du er over 23 år og skal til jordemoderkonsultation.

Personale du møder

Hos os vil du møde jordemødre, og du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Patientvejledninger

I afdelingen har vi udarbejdet patientvejledninger. Her finder du information, videoer og vejledning om graviditet, fødsel og barsel.

Se vores patientvejledninger

Dit besøg

Foto: Tonny Foghmar

Før du kommer

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

  • Hvor og hvornår du skal møde op
  • Hvad der skal ske under dit besøg
  • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
  • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev.

Husk at medbringe:

  • Sundhedskort
  • Vandrejournal

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved indgangen.

Tag venligst plads i venteværelset og afvent, at jordemoderen kommer ud til dig.

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid. Henvend dig til personalet, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Hver gang du kommer til jordemoder efter dit første jordemoderbesøg, må du gerne teste din urin på toilettet, inden du skal ind til jordemoderen. Der hænger en vejledning på toilettet.

Konsultationer

Dit basisprogram indeholder 5 jordemoderbesøg (uge 18, 28, 35, 38 og 40) samt fødselsforberedelse til dig, der venter dit første barn.

Vi følger dig og dit barns velbefindende. Vi taler om og forbereder dig/jer på fødslen. Går du over termin, tilbyder vi dig ekstra besøg.

Du får en bestemt kontaktjordemoder og så vidt muligt en fast ugedag til konsultation.

Ønsker du/I en hjemmefødsel, bedes du kontakte sekretariatet på Aarhus Jordemoderpraksis, da I som udgangspunkt vil komme til at få en hjemmefødselskonsultation.

Du er velkommen til at have en eller flere pårørende med til konsultationerne.

Vi anbefaler, at du har din fødselshjælper med til fødselsforberedelse.

Graviditetskurser

Foto: Tonny Foghmar

Vi tilbyder forskellige graviditetskurser til dig, som er i et graviditetsforløb hos os. Via linket herunder kan du se vores graviditetskurser, tilmelde dig og få praktisk information.

Læs mere om vores graviditetskurser

Den digitale forløbsguide 'Emento'

Via appen 'Emento' kan du få et overblik over dit forløb i afdelingen. Vi sender dig løbende information. Når du har hentet app'en, opretter du en bruger.

Download app'en til din smartphone på én af følgende måder:

booking.rm.dk eller med app'en MineAftaler kan du se dine kommende aftaler.

Tidlig hjemmebarsel

Tidlig hjemmebarsel er et fast tilbud for førstegangsfødende familier om at tage hjem 4-6 timer efter fødslen.

Læs mere om tidlig hjemmebarsel

Til partner/pårørende

Du er velkommen til at deltage i besøgene hos os, hvis du og den gravide ønsker det.

Du kan som partner/pårørende:

  • være med i dialogen
  • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
  • stille spørgsmål
  • skabe tryghed hos den gravide

Netværk og støtte

Hospitalstilbud

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Relevant viden, kurser og tilbud

I afdelingen har vi samlet relevant viden, kurser og tilbud i en oversigt. Her finder du information om graviditet, fødsel og barsel.

Se oversigten med viden, kurser og tilbud

Mange kommuner har desuden forskellige tilbud til gravide og kommende forældre. Du kan henvende dig hos din praktiserende læge, sundhedsplejerske eller i din kommune for at få mere information.

Find vej

Foto: Tonny Foghmar

Adresse og kort

Adresse

Aarhus Jordemoderpraksis

Olof Palmes Allé 38

8200 Aarhus N

Kort

Se oversigtskort over placeringen af Aarhus Jordemoderpraksis