Hvem kan få tilbudt tidlig hjemmebarsel?

Tidlig hjemmebarsel er et fast tilbud for førstegangsfødende familier om at tage hjem 4-6 timer efter fødslen.

Vi anbefaler dette til familier, som føder i uge 37-42 af graviditeten, hvor fødslen har været ukompliceret for mor og barn. 

I vil blive informeret om muligheden for tidlig hjemmebarsel i en af de sidste jordemoderkonsultationer i graviditeten. 

Hvis tidlig hjemmebarsel fortsat er vores anbefaling efter fødslen, vil I blive inddraget i beslutningen, om I ønsker indlæggelse på familieafsnittet eller tidlig hjemmebarsel.

Hvad går tidlig hjemmebarsel ud på?

I stedet for at være indlagt på vores familie afsnit i ca. 48 timer, modtager I vejledning i jeres hjem.

Ved tidlig hjemmebarsel bliver I tilbudt:

  • Hjemmebesøg på ca. dag 1 efter fødslen
  • Telefonopringning fra vores efterfødselsklinik på dag 2
  • Hjemmebesøg på ca. dag 3 efter fødslen inkl. hørescreening, hælprøve af jeres barn og vurdering af mor/barn/familiens trivsel

Desuden kan I anvende barselsforløbsguide i EMENTO-app ift. at læse relevant information omkring barnets første leveuge, og til at sende spørgsmål/billeder til efterfødselsklinikken.

Fordele ved at komme tidligt hjem

Fordelene ved at tage hjem kort efter fødslen kan være følgende:

  • Mere ro og tryghed i eget hjem, hvilket øger frigivelse af hormonet oxytocin, der bl.a. er godt for mælkeproduktionen
  • Kort efter fødslen frigives energi som gør de fleste friske. Derfor kan det være lettere at overskue hjemtur 4-6 timer efter fødslen, fremfor efter 48 timer
  • Mere inddragelse af far/partner i opstart af amning og alt andet nyt  - fordi I er på hjemmebane

Det kan være en fordel at have vænnet sig til at være hjemme ved 3. og 4. døgnet efter fødslen, da barn ofte er urolig i disse døgn samtidig med, at man som forældre ofte er overvældede og trætte pga. omvæltningen og de nye forældreroller.