OBS!!! - Til dig, der anvender Philips-apparatur

Philips Respironics har fejlmeldt visse apparater til behandling af søvnapnø og respirationsinsufficiens.

De har fundet en risiko for at det skum, der bruges som støjdæmpende materiale i apparaterne, kan nedbrydes og dermed udlede dampe og små partikler.

Vi vurderer, at det er sikkert, at du fortsætter med din behandling som hidtil.

Læs mere om, hvad du skal gøre:

Trakeostomi

CPAP

Maskerespirator

Respirator

Det typiske forløb

Mulige bivirkninger ved behandlingen