Særligt for denne afdeling 

Indlæggelse

Når du bliver indlagt i afsnittet – ofte om aftenen - vil du blive modtaget af plejepersonalet, som vil foretage en indlæggelsessamtale med dig og eventuelt nogle indledende undersøgelser.

Stuegang

Der er stuegang hver dag i dagtimerne.

Dagen i Respirationscenter Vest

Vi ønsker at gøre opholdet så behageligt for dig som muligt. Vi prøver derfor at indrette for eksempel morgenvækning, stuegang, måltider og forskellige undersøgelser, så der tages mest mulig hensyn til dig.

Dagen planlægges fra morgenstunden.

Medbring

Har du personlige hjælpemidler for eksempel en speciel madras, et liftstykke, speciel hovedpude eller andet, er det en god ide at tage det med. Derudover medbringes vanlig medicin.

Faciliteter

På alle stuerne er der el-seng, fjernsyn og loftlift. I afdelingen har vi en badestol med gode justeringsmuligheder, og vi kan låne en badebåre efter behov.

Spisetider

Ca. kl. 8.00-9.00: Morgenmad
Ca. kl. 12.00: Middagsmad
Ca. kl. 14.15: Eftermiddagskaffe
Ca. kl. 17.30: Aftensmad
Ca. kl. 19.30: Aftenkaffe

Mad og drikke

Er du vegetar, har allergi eller ønsker du for eksempel af religiøse grunde en bestemt kost, kan du bede personalet om at bestille det ved at ringe til afsnittet minimum 2 dage før indlæggelsen. Diætkost ordineres af lægen.

Læs mere om maden på Køkkenets hjemmeside

Har du én pårørende eller én hjælper med under indlæggelsen, kan vedkommende få mad på afsnittet.   

Andre pårørende kan købe mad i en af hospitalets cafeer.

Besøgstider

Der er fri besøgstid, dog foregår mange undersøgelser og behandlinger om formiddagen.

Blomster og dyr

På grund af risiko for infektion må der ikke medbringes potteplanter og dyr ved sygebesøg.

Udskrivelse

Udskrivelse foregår efter stuegang. Personalet vil informere dig så grundigt som muligt ved udskrivelsen. Er der alligevel noget, du er i tvivl om, så spørg.

Journalindsigt

Du har som patient ret til at blive fuldt informeret om din aktuelle sygdom, dens behandling og eventuelle indgreb. Du kan altid bede om at få at vide, hvad der skrives i læge- og sygeplejejournalerne, eller du kan få udleveret en kopi (ifølge lov om aktindsigt).

Du kan få journalen gennemgået sammen med en læge.

Tavshedspligt

Personalet har tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger om patienter. Ingen oplysninger om dig og din sygdom bliver givet videre eller indhentet uden din accept.

Samtykke fra patienten

Vi skal ifølge loven bede om dit samtykke til, at hospitalet må udveksle oplysninger om din helbredstilstand og behandling med din egen læge, hjemmeplejen eller andre hospitalsafdelinger/behandlingsinstitutioner.

Generelt om hospitalet