Familiær Hyperkolesterolæmi (FH) kaldes også arveligt forhøjet kolesterol. Det viser sig ved, at man har for meget LDL-kolesterol i blodet, ofte to til fire gange højere end det normale.

Der kan være tale om FH, hvis LDL er over 5 mmol/l hos personer over 40 år, eller ved LDL-kolesterol over 4 mmol/l hos personer under 40 år.

Ved forhøjet LDL-kolesterol i blodet, har man en øget risiko for hjerte-karsygdomme. Denne risiko falder, hvis man kommer i medicinsk behandling for sit forhøjede kolesterol.

FH forekommer hos 1 ud af 250 personer i Danmark. Det betyder at cirka 26.000 danskere har FH.

FH skyldes ikke usund kost eller livsstil, men derimod en genetisk ændring i vores DNA, som er  arvemateriale nedarvet  ffra vores far og/eller mor.

 

Man kan videregive FH til sine børn, og både drenge og piger kan arve den genetisk ændring. Der er 50% risiko for at videregive det til sine børn."

Patientvejledninger

I Lipid-klinikken har vi udarbejdet information om forhøjet kolesterol:

Arveligt forhøjet kolesterol (slægtning)

Arveligt forhøjet kolesterol - samtale i Lipidklinikken