Om klinikken

Sygdomme vi behandler

Lipidklinikken er en del af Hjertesygdomme Klinik.

I lipidklinikken vurderer og behandler vi patienter med forhøjede kolesteroltal.

Det er fx forhøjet kolesterol (Familiær hyperkolesterolæmi), forhøjet lipoprotein a (lpa), forhøjede triglycerider, og andre mere sjældne lipidforstyrrelser.

Derudover vurderer vi udvalgte patienter, hvor behandlingsmålene ikke nås med vanlig behandling.

Vi ser både nyhenviste patienter og patienter, der går i et kontrolforløb

Eksempler patienter vi behandler:

 • Nyhenviste med formodet Familiær Hyperkolesterolæmi (FH)
 • Undersøgelse af slægtninge for Familiær hyperkolesterolæmi
 • Nyhenviste med svært forhøjet Triglycerid
 • Sjældne lipidforstyrrelser
 • Specialiseret medicinsk behandling, når behandlingsmål ikke nås
 • Nyhenviste med statinintolerans efter relevant behandling er forsøgt

Ved mistanke om en af disse sygdomme, henvises du til os.

Læs mere om de enkelte undersøgelser og behandlinger i Hjertesygdomme i vores patientvejledninger:

Patientvejledninger

I Lipid-klinikken har vi udarbejdet information om forhøjet kolesterol:

Arveligt forhøjet kolesterol (slægtning)

Arveligt forhøjet kolesterol - samtale i Lipidklinikken

Hvad er familiær Hyperkolestolæmi?

Familiær hyperkolestolæmi betyder arveligt forhøjet kolesterol.

Læs mere om Familiær Hyperkolesterolæmi?

Personale du møder

Når du kommer i klinikken kan du møde forskellige faggrupper.

Du kan f.eks. møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Diætister
 • Sekretærer

Typisk vil du og dine pårørende have tættest kontakt med læge, sygeplejerske og sekretær.

Vi har en del studerende og elever tilknyttet, så du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Dit besøg

Før du kommer

Vi indkalder dig

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til din udredning eller kontrol alt efter, hvor du er i dit forløb. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske 
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Spørg din familie om de har forhøjet kolesterol

Ved forhøjet kolesterol mistænker man i nogle tilfælde, at det kan være arveligt betinget. For at fastslå, om det er arveligt, er det vigtigt at kende din familiehistorie. Det vil sige: er der andre i din familie, som har forhøjet kolesterol og/eller har hjertekarsygdomme.

Vi vil derfor bede dig om at forhøre dig hos din nærmeste familie, om de har forhøjet kolesterol og/eller har hjertekarsygdomme. Du må om muligt meget gerne medbringe oplysninger om deres total kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, og trigycerider.

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Scanneren er placeret ved indgangen til Hjertesygdomme Klinik.

Ankomstscanneren viser, hvilket venterum du skal gå til. Du skal vente i venterummet, indtil du bliver hentet af personale.

Dit forløb

Arveligt forhøjet kolesterol

Dit besøg kan vare mellem 1 og 3 timer.

Det er ikke ved alle besøg, at der er en læge tilstede.

Sygeplejersken laver en optegning af stamtræet over din familie på baggrund af de oplysninger om kolesteroltal og hjertekar

sygdom, du har fået af dine familiemedlemmer. Sygeplejersken og lægen bruger stamtræet til at vurdere, om der kan være tale om arveligt forhøjet kolesterol. 

Du skal eventuelt også tale med en diætist, og du får måske tilbudt en genetisk undersøgelse.

Lægen tager stilling til opstart af kolesterolsænkende mediicin, og/eller om der skal ændres i din nuværende behandling.

Dit forløb planlægges ud fra, hvor ”sikker” diagnosen er på forhånd, om du allerede er i behandling, og om du har uafklarede hjertemæssige problemer.

Du kan finde vejledninger til de enkelte behandlinger og undersøgelser her: 

Hjertesygdomms patientvejledninger om specifikke undersøgelser og behandlinger

Ændring i livsstil med rygestop, motion og hjertesund kost er en vigtig del af at forebygge hjertekarsygdomme. Derfor har de fleste stor gavn af vejledning fra en diætist.

Diætisten vejleder dig i anbefalingerne for hjertesund mad med udgangspunkt i din nuværende livsstil og dit kolesteroltal. En samtale hos diætisten tager derfor altid udgangspunkt i din hverdag og hvilken type mad du spiser til daglig.

Du vil i løbet af samtalen få informationer om sammenhænge mellem mad og forebyggelse af hjertesygdom. Den rigtige mad er nemlig et vigtigt værktøj – både i sig selv, men også hvis du tager kolesterolsænkende medicin.

På baggrund af dine ønsker og behov, vil du få hjælp til ændringer af dine nuværende madvaner og inspiration til nye vaner.

Læs mere på Hjerteforeningens hjemmeside:

Mad for hjertets skyld

Undersøgelse af slægtninge

Vi informerer om forhøjet kolesterol, hvordan det nedarves og hvordan det undersøges genetisk.

Du taler enten med en læge eller en sygeplejerske alt efter, hvor gammel du er. Fra 16 år og opefter er det som udgangspunkt en sygeplejerske, der laver undersøgelsen. For børn under 16 år er det som udgangspunkt lægen. 

Arveligt forhøjet triglycerid

Ofte får du først en tid hos diætisten og efter ca. 3 måneder får du tid til en samtale med lægen, hvis det stadig er nødvendigt.

Hvis der er mistanke om arveligt forhøjet triglycerid, kan der kobles en sygeplejerske på til optegning af stamtræ, og vi vil i forløbet tage stilling til, om der er brug for genetisk udredning.

Undersøgelser i andre afdelinger

Vi samarbejder tæt med de andre afdelinger på Aarhus Universitetshospital. Derfor kan du opleve, at vi sender dig til en anden afdeling for at få lavet en undersøgelse under dit besøg hos os.

Undersøgelser i andre afdelinger kan f.eks. være:

 • Blodprøver

Læs mere om undersøgelse og svar

Kontrolforløb

Kontrollerne kan både foregå ved, at du møder op i klinikken eller over telefonen.

Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Efter hvert besøg hos os sender vi et journalnotat til din praktiserende læge, som I begge har adgang til på sundhed.dk eller i Appen "Min sundhed". Der kan du finde information om den behandling, du har fået. Du kan også se de eventuelle aftaler, vi har lavet med dig. 

 

Til pårørende

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det. Ved enkelte undersøgelser skal du vente i venteværelset. Når undersøgelsen er overstået, kan du være med til den opfølgende samtale.

Det kan være en fordel, hvis I forbereder spørgsmål til læge og sygeplejerske hjemmefra, så I husker at få spurgt om det, der er vigtigt for jer som familie at vide mere om.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • Høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • Stille spørgsmål

Netværk og støtte

Der kan være flere udfordringer ved at være syg eller være pårørende til en, som er syg.

Mens du er på hospitalet, kan du og dine pårørende benytte jer af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Du kan også finde råd og vejledning i forskellige foreninger og netværk:

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Du kan henvende dig i din kommune og få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Hjertesygdomme Klinik

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 89

Indgang F7, Plan 2, F207

8200 Aarhus N

Kort

Hjertesygdomme Klinik ligger ved Indgang F7.

Oversigtskort over klinikkens placering

Kontakt

Telefon, mail og telefontid

Telefon

78 45 20 20 

Telefontid

Mandag til fredag kl. 8-15

E-mail

Sikker mail (Kræver MitID)

Med sikker mail sender du via e-boks, og dine oplysninger er dermed beskyttede.

Adresse

Hjertesygdomme Klinik

Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N
Indgang F6, F204

Se på et kort