Om klinikken

Sygdomme vi behandler

Vi undersøger og behandler dig, hvis du har sygdomme, skader eller medfødte misdannelser i dine blodkar, undtagen blodkar i hjernen og hjertet.

Eksempler på sygdomme, vi behandler:

 • Forsnævrede pulsårer
 • Udposninger på pulsårer
 • Blodpropper i arme og ben

Vi er en del af en kirurgisk afdeling. Det betyder, at vi udfører operationer. Tilbyder vi dig en operation, kan det være med eller uden indlæggelse.

Læs mere om undersøgelse og behandling i Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi

Faggrupper du møder

Når du kommer i Karklinikken kan du møde forskellige faggrupper.

Du kan f.eks. møde:

 • Sygeplejersker
 • Læger
 • Social- og Sundhedassisteneter
 • Fysio- og ergoterapeuter
 • Sekretærer
 • Portører

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Dit besøg

Patient og pårørende taler med læge under en konsultation

Før du kommer

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til en undersøgelse. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske til undersøgelsen
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved indgangen til klinikken.

Der er mulighed for at tage et glas vand, mens du venter.

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan komme akutte patienter, som giver forsinkelser. Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Dit forløb

Samtale og undersøgelser i Karklinikken

Ved dit første besøg taler du med en læge. Du får målt blodtryk og eventuelt lavet andre undersøgelser. 

Undersøgelser i andre afdelinger

Der skal ofte flere undersøgelser til for at vi kan stille den rigtige diagnose, det vil sige, fortælle dig, hvad du fejler. Derfor kan du opleve, at vi sender dig til en anden afdeling for at få lavet flere undersøgelser, mens du er på besøg hos os.

Undersøgelser i andre afdelinger kan f.eks. være:

 • CT-skanning 
 • Blodprøver 
 • Tåtryksmålinger

Læs mere om undersøgelse og prøvesvar

Behandlingsmuligheder

Når du får diagnosen, vil du måske få tilbudt en operation.

Der kan også være andre behandlingsmuligheder, som f.eks. medicinsk behandling, og du kan få tilbudt rådgivning om livstilsændringer. 

Det er også muligt, du kommer i et kontrolforløb, hvor vi holder øje med udviklingen i din sygdom.

Du vil blive inddraget i de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med dit forløb, og behandlingen går først i gang, når du har sagt ja til den plan, der er lagt.

Operation

Inden du møder til operation, er det vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev. Det er vigtigt, at du læser alle bilag.

 

Patientvejledninger

I vores patientvejledninger kan du læse om vores undersøgelser og behandlinger og forberede dig på, hvad der skal ske.

Se oversigt over alle patientvejledninger i Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi

 

Når dit forløb hos os slutter

Du går til kontrol i Karklinikken efter din operation, og du er tilknyttet Karklinikken, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

I nogle tilfælde fortsætter din behandling et andet sted, når dit forløb hos os slutter.

Videre behandling kan f.eks. være genoptræning hos din kommune.

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden du bliver afsluttet. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Læs mere om udskrivelse og videre behandling

Til pårørende

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe patienten med at forberede spørgsmål hjemmefra

Netværk og støtte

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Du kan også finde råd og vejledning i forskellige foreninger og netværk:

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Du kan henvende dig i din kommune og få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Karklinikken

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 99

Indgang G, Plan 2, G303

8200 Aarhus N

Kort

Oversigtskort over klinikkens placering