Om klinikken

Sygdomme vi behandler

Vi undersøger og forbereder dig til operation, hvis du har sygdomme i hjertet. Vi har også få patienter med blodpropskader i lungerne.

Eksempler på sygdomme, vi behandler:

 • Forsnævringer i hjertets kransårer
 • Små blodpropper i lungerne
 • Slidte eller ødelagte hjerteklapper
 • Sårinfektioner efter hjerteoperationer

Læs mere om undersøgelse og behandling i Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi

Personale du møder

Når du kommer i Hjertekirurgisk Klinik kan du møde forskellige faggrupper.

Du kan f.eks. møde:

 • Sygeplejersker
 • Hjertekirurger
 • Hjertemedicinske læger
 • Narkoselæger
 • Sekretærer
 • Fysioterapeuter
 • Farmakononomer

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Dit besøg

Patient og pårørende taler med læge under besøg i klinikken

Før du kommer

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til en undersøgelse. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske til undersøgelsen
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Det er særligt vigtigt, at du husker at

 • medbringe din medicin i originalemballagen
 • besvare det spørgeskema, du har fået tilsendt sammen med indkaldelsesbrevet

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved indgangen til klinikken.

Der er mulighed for at tage et glas vand, mens du venter.

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan komme akutte patienter, som giver forsinkelser. Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Dit forløb

Du kommer i Hjertekirurgisk Klinik, hvis du enten skal:

 • Til samtale om dine behandlingsmuligheder
 • Til forberedelsesdag forud for din hjerteoperation
 • Til kontrol efter din hjerteoperation
 • Behandles for komplikationer efter din hjerteoperation

Samtale om behandlingsmuligheder

Du taler med en læge, så I sammen kan besluitte, om en operation er det rigtige valg for dig.

Der kan også være valg mellem forskellige operationstyper.

Du vil blive inddraget i de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med dit forløb, og behandlingen går først i gang, når du har sagt ja til den plan, der er lagt.

Forberedelsesdag før hjerteoperation

Du møder op til et besøg, der varer 4-8 timer. Under besøget bliver du undersøgt og får grundig information om det, der skal ske.

Læs mere om forberedelsesdagen i den vejledning, du har fået i dit indkaldelsesbrev.

Kontrol efter hjerteoperation

Bor du i Aarhus Kommune, bliver du tilbudt et kontrolbesøg hos os 2-3 uger efter din operation. 

Ved kontrolbesøget følger vi op på din fysiske og psykiske tilstand og sikrer os, at du har fået lagt en genoptræningsplan.

Bor du i andre kommuner i Region Midtjylland, skal du til kontrol på dit hjemsygehus.

Behandling for komplikationer 

Der kan opstå komplikationer efter en hjerteoperation. Det sker kun sjældent, men skulle det ske for dig, kommer du ind til os og får hjælp.

Komplikationer kan f.eks. være

 • Infektion i operationssåret 
 • Smerter eller andre problemer med arret på brystkassen

Ved infektion i såret tilbyder vi sårbehandling.

Ved smerter eller andre problemer i brystkassen vurderer vi, om du skal tilbydes behandling.

Patientvejledninger

I vores patientvejledninger kan du læse om vores undersøgelser og behandlinger og forberede dig på, hvad der skal ske.

Se oversigt over alle patientvejledninger i Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi

 

Digital forløbsguide (Emento)

Til nogle forløb tilbyder vi en app, som guider dig igennem dig forløb. Appen hedder Emento. Du kan kun bruge den, hvis du er tilknyttet et forløb hos os.

Hent Ementoappen her:

Når dit forløb hos os slutter

Hvis du er fra Aarhus Kommune har du et enkelt kontrolbesøg efter operationen.

Kommer du fra andre kommuner/regioner, er det dit hjemsygehus/afdeling, der beslutter hvor længe du skal kontrolleres hos dem.

I nogle tilfælde fortsætter din behandling et andet sted, når dit kontrolforløb slutter.

Videre behandling kan f.eks. være medicinsk behandling eller genoptræning hos din kommune.

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden du bliver afsluttet. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Vi laver et udskrivelsesbrev om dit forløb hos os, som både du og din egen læge har adgang til på sundhed.dk. Der kan du finde information om den behandling, du har fået. Du kan også se de eventuelle aftaler, vi har lavet med dig.

Læs mere om udskrivelse og videre behandling

Til pårørende

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe patienten med at forberede spørgsmål hjemmefra

Mad og drikke

Pårørende kan købe mad og drikke i hospitalernes cafér og madautomater.

Læs mere om mad og drikke og se caféernes åbningstider

Netværk og støtte

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Du kan også finde råd og vejledning i forskellige foreninger og netværk:

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Du kan henvende dig i din kommune og få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Hjertekirurgisk Klinik

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 69

Indgang F, Plan 3, F306

8200 Aarhus N

Kort

Oversigtskort over klinikkens placering

Kontakt

Hjertekirurgisk Klinik

Telefon

78 45 30 64

Telefontid 

Mandag - fredag kl. 08.00 - 14.30

Mail

Sikker mail (Kræver MitID)