Om afsnittet

Patienter vi modtager

Vi modtager dig, når du har brug for at vågne op efter en operation i nogle timer. 

Du kommer til os efter:

  • Mindre operationer i hjerte, lunger og kar
  • Nogle plastik- og brystkirurgiske operationer

Personale du møder

Hos os vil du møde forskellige faggrupper.

Du kan f.eks. møde:

  • Opvågningssygeplejersker
  • Anæstesilæger
  • Kirurger

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Patientvejledninger

Den afdeling, du er tilknyttet, har udarbejdet vejledninger, hvor du kan se, hvad du selv skal gøre før og efter operationen. 

Se oversigt over patientvejledninger fra:

Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi

Plastik- og Brystkirurgi

Dit forløb

Før operationen

Nogle bliver forberedt til operationen på deres klinik eller  sengeafsnit, før de  kommer til os.

Andre møder direkte hos os og bliver forberedt.

Efter operation

Vi holder godt øje med dig efter operationen og hjælper dig, hvis du f.eks. har ondt.

Derefter kommer du over på et sengeafsnit eller direkte hjem, hvis det er planlagt.

Et ophold hos os varer typisk 2-5 timer.

Hvis du skal direkte hjem efter dit ophold hos os, sørger vi for, at du er godt informeret før udskrivelsen.

Du får f.eks. at vide

  • hvornår du skal tage evt smertestillende
  • hvordan du i øvrigt skal forholde dig når du kommer hjem

Til pårørende

Pårørende på vej ind til indgang G

Du er velkommen til at besøge patienten, og vi opfordrer til at du gør det, hvis du har aftalt det med patienten inden operationen.

Når du ankommer, skal du ringe på dørklokken ved indgangen til Forberedelse og Opvågning Øst 2. Så kommer vi og henter dig.

Vær opmærksom på, at der indimellem kan være ventetid.

 

Find vej

Kontakt

Forberedelse og Opvågning Øst 2

Telefon

30 91 09 12

Telefontid 

Mandag-fredag: Kl. 07.00-21.00