Om afsnittet

Patienter vi modtager

Vi modtager dig, hvis du har brug for genoptræning eller vejledning i forbindelse med din sygdom/skade.

Du kommer til os, hvis du er tilknyttet en af følgende afdelinger:

 • Klinik for Hud- og Kønssygdomme
 • Led- og Bindevævssygdomme Klinik

Personale du møder

Når du kommer i Fysio- og Ergoterapi kan du møde forskelligt personale.

Du kan f.eks. møde:

 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Før du kommer

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til Fysio-og Ergoterapi. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske under dit besøg 
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Fortæl os, hvis du ønsker sms-påmindelse

Vi kan sende en sms-besked for at minde dig om, at du har en aftale på hospitalet, hvis du giver os lov.

Du skal give os besked, hvis du ønsker denne service – og kan til enhver tid frabede dig den igen.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Hjælp og tilskud til kørsel

Når du skal til undersøgelse hos os, har du muligvis ret til at blive kørt (patientbefordring) eller få tilskud til egen kørsel (befordringsgodtgørelse).

Læs mere om kørsel til og fra hospitalet på sundhed.rm.dk

Meld afbud

Husk at melde afbud

Det er vigtigt, at du melder afbud i god tid, hvis du ikke kan komme.

Så kan vi give din tid til en anden.

Sådan melder du afbud og ændrer din tid

Du kan enten

 • Ring til os på det nummer, der står i dit indkaldelsesbrev
 • Skrive en sikker mail til os (Kræver MitID)

Dit forløb

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved indgangen til klinikken.

Du får et ventenummer og kan på ankomstavlen i venteområdet se, hvornår det er din tur.

Der er mulighed for at tage et glas vand, mens du venter.

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan komme akutte patienter, som giver forsinkelser. Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Under dit besøg

Du kommer i Fysio- og Ergoterapi, hvis du enten skal til

 • undersøgelse
 • genoptræning - individuelt eller på hold
 • vejledning

Hvad der skal ske under dit besøg, fremgår af dit indkaldelsesbrev.

Vejledninger og øvelsesprogrammer

Vi har lavet vejledninger til alle vores forløb, hvor vi beskriver og viser de øvelser, du skal lave.

Du vil få udleveret den vejledning, der er relevant for dig. 

Oversigt over alle patientvejledninger fra Fysio- og Ergoterapi

Når dit forløb hos os slutter

Når du udskrives efter en indlæggelse eller afslutter et behandlingsforløb hos os, kan du have behov for fortsat træning eller behandling.

Videre behandling kan f.eks. være:

 • Træning, som du selv kan udføre derhjemme
 • Genoptræning i din hjemkommune
 • Behandling hos praktiserende fysioterapeut

Udskrivelsesbrev

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden du bliver afsluttet. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Vi laver et udskrivelsesbrev om dit forløb hos os, som både du og din egen læge har adgang til på sundhed.dk. Der kan du finde information om den behandling, du har fået. Du kan også se de eventuelle aftaler, vi har lavet med dig.

Læs mere om udskrivelse og videre behandling

Hjælpemidler

Du kan i forbindelse med din sygdom eller skade få behov for at låne et hjælpemiddel som f.eks. albuestokke (krykker), rollator eller toiletforhøjer for at kunne klare dig i hverdagen.

Disse hjælpemidler vil du modtage enten fra hospitalets Hjælpemiddelservice i forbindelse med udskrivelsen, eller fra din hjemkommune som led i din genoptræning der.

Læs mere om udlån og aflevering af hjælpemidler fra hospitalet

Kontakt din hjemkommune, hvis du har spørgsmål om hjælpemidler fra kommunen.

Til pårørende

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe patienten med at forberede spørgsmål hjemmefra

Hvis der er behov for det, kan du evt. også hjælpe med kørsel og med transport af eventuelle hjælpemidler.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Fysio- og Ergoterapi 2

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 45

Indgang D3, Plan 2, E302 

8200 Aarhus N

Kort

Fysio- og Ergoterapi 2 ligger ved Indgang D3

Oversigtskort over afsnittets placering

Kontakt

Fysio- og Ergoterapi 2

Telefon

78 45 67 30

Telefontid 

Mandag-fredag: Kl. 08.00-15.00

Mail

Sikker mail (Kræver MitID)