Om teamet

Livstruende sygdom

Børn og Unge Team for Lindrende Behandling er et team, der har fokus på at lindre gener og symptomer.

Vi hjælper og støtter jer som familie, hvis jeres barn eller unge menneske har en livstruende eller livsbegrænsende sygdom.

Livstruende sygdomme kan f.eks. være:

 • Kræftsygdomme
 • Sjældne sygdomme
 • Alvorlig sygdom i hjernen

Vi tager ud til familier i hele Region Midtjylland. Hjælpen fra vores team er et supplement til den hjælp og behandling, I får i forvejen. 

Formålet med vores hjælp og støtte er:

 • at skabe bedst mulig livskvalitet for barnet/den unge og hele familien.
 • at styrke muligheden for, at I kan være mest muligt hjemme - også ved livets afslutning, hvis det er jeres ønske.

Personale I møder

Børn og Unge Team for Lindrende Behandling er sammen sat af mange forskellige fagrupper.

I kan f.eks. møde:

 • Læger 
 • Fysioterapeut
 • Sygeplejersker
 • Psykolog
 • Socialrådgiver
 • Hospitalspræst
 • Sekretær

Hør teamet fortælle om den hjælp og støtte de tilbyder

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Jeres forløb

Henvisning

Børn og Unge Team for Lindrende Behandling giver hjælp og støtte, hvor:

 • sygdom medfører komplekse problemstillinger af forskellig art for det syge barn eller familien - det kan være af fysisk, psykisk, social eller åndelig karakter.
 • livskvaliteten for det syge barn og hele familien forringes i sådan en grad, at hjælp og støtte fra den tilknyttede Børn og Unge afdeling ikke er tilstrækkelig.

Barnet eller den unge bliver henvist til Børn og Unge Team for Lindrende Behandling i samråd med egen læge eller kontaktlægen fra den Børn og Unge afdeling, som I er tilknyttet.

I kan få hjælp uanset, hvor i sygdomsforløbet barnet/den unge befinder sig.

Hjælpen kan starte:

 • når barnet lige har fået diagnosen
 • efter længere tids alvorlig sygdom
 • hvis I står i den svære situation at barnet skal afslutte livet

I kan være tilknyttet Børn og Unge Team for Lindrende Behandling under hele sygdomsforløbet, også efter barnet/den unge har afsluttet livet, hvis I ønsker det.

Første samtale

Når barnet/den unge er blevet henvist til Børn og Unge Team for Lindrende Behandling, vil I indenfor kort tid blive kontaktet med henblik på en samtale med en læge og en sygeplejerske fra teamet.

Samtalen kan foregå på hospitalsafsnittet i forbindelse med indlæggelse eller hjemme hos jer.

Ved denne samtale vil vi tale om jeres aktuelle problemer og situation. Vi vil sammen med jer lægge en plan for, hvordan vi bedst hjælper jer som familie fremover.

Kontakt efter behov

Efter den første samtale kan jeres kontakt med os foregå på forskellig vis, alt efter hvad der er behov for.

Det kan være:

 • hjemmebesøg hos jer
 • telefonisk kontakt
 • i forbindelse med et hospitalsbesøg eller hospitalsindlæggelse

Pleje og behandling

Den lindrende pleje og behandling har fokus på:

 • lindring af fysiske gener og symptomer
 • åndelige og eksistentielle overvejelser
 • psykologiske og følelsesmæssige problemer/behov
 • sociale og økonomiske forhold
 • støtte op om et aktivt hverdagsliv for det syge barn og søskende, f.eks. med kontakt til skole eller institution
 • at støtte hele familien, såvel det syge barn som forældre, søskende og nær familie til at have så god en hverdag som muligt

Samarbejde med andre

Vores indsats etableres sideløbende med barnets/den unges primære behandlingsforløb. Vi lægger stor vægt på et tæt samarbejde med den børneafdeling og kontaktlæge, som I er tilknyttet i forvejen.

Hvis barnet/den unge opholder sig hjemme, lægger vi vægt på at pleje og behandling foregår i tæt samarbejde med fagpersoner i jeres nærområde, som I allerede har kontakt med.

Fagpersoner kan f.eks. være:

 • hjemmesygeplejerske
 • egen læge
 • skolelærer
 • fysioterapeut
 • andre relevante samarbejdspartnere

Nogle gange giver det god mening at samle de forskellige samarbejdspartnere til et netværksmøde, hvor vi også deltager.

Netværk og støtte

I kan benytte jer af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

På hospitalet finder I bl.a.:

 • Hospitalspræster
 • Café Nexus for unge mellem 12-24 år
 • Rum for Tro og Fordybelse

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

I Børn og Unge Team for Lindrende Behandling taler vi gerne med jer om, hvilke netværk og støttemuligheder der også kan være relevante for jer.

Kontakt teamet

Telefon

51 72 71 69

Telefontid

Mandag-fredag: Kl. 08.00-15.00

Udenfor telefontid og i weekenden sker al kontakt for visiterede familier via hjemmesygeplejerske, egen læge eller læge på tilknyttet Børn og Unge afdeling.

 

Adresse

Børn og Unge Team for Lindrende Behandling

Indgang H5, Plan 2

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-JensensBoulevard 99

8200 Aarhus N