Om afsnittet

Sygdomme vi behandler

Vi modtager ældre patienter, som bliver akut indlagt til udredning og behandling. Vi modtager også ældre patienter, der har fået en blodprop eller blødning i hjernen, og som skal i videre behandling. 

Vi behandler den akutte sygdom og dine eventuelle andre sygdomme ud fra en helhedsorienteret tilgang. Det vil sige, at vi kommer rundt om din samlede helbredstilstand, hjemlige forhold og funktionsniveau, så vi kan tilrettelægge et hensigtsmæssigt behandlingsforløb under og efter indlæggelsen.

Langt de fleste patienter hos os bliver akut indlagt. En indlæggelse i sengeafsnittet varer typisk under en uge.

Personale du møder

I afsnittet kan du f.eks. møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Ergo- og fysioterapeuter
 • Serviceassistenter

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Mens du er indlagt

Ankomst

Når du kommer, bliver du modtaget af en sygeplejerske og/eller en terapeut, som hjælper dig til rette i afsnittet.

Hvis du er blevet indlagt akut og derfor ikke har fået dine ejendele med på hospitalet, vil vi gerne have, at en pårørende kommer med nedenstående ting snarest muligt efter indlæggelsen.

Det skal din pårørende tage med til dig:

 • Dit sundhedskort (sygesikringsbevis)
 • Din faste medicin (også evt. cremer og inhallationer)
 • Vanlige sårplejeartikler, stomiposer og lignende
 • Toiletsager
 • Tøj
 • Sko (gerne skridsikre, som du går godt i)

Dine værdigenstande opbevares på eget ansvar under indlæggelsen.

Der findes en værdiboks på alle sengestuer. Hvis du eller dine pårørende ikke ønsker at bruge værdiboksen, anbefaler vi, at dine pårørende tager dine værdigenstande med hjem. 

Personalet kan også hjælpe med at deponere dine værdigenstande i hospitalets regnskabsenhed.

Din kontakt med os

Vi holder et møde med dig inden for det første hverdagsdøgn efter, at du er blevet indlagt. Vi anbefaler, at du tager en pårørende med til mødet.

Din primærlæge, en sygeplejerske eller ergo- eller fysioterapeut deltager i mødet. Din pårørende kan deltage i samtalen enten ved fysisk fremmøde eller online via et link, som vi sender til vedkommende. Det er også muligt, at deltage telefonisk, hvis der er tekniske udfordringer ved videomødet. 

På mødet taler vi om følgende:

 • Dine og dine pårørendes bekymringer
 • Plan for dit forløb under indlæggelse
 • Forventet indlæggelsestid
 • Hvad der skal ske efter udskrivelsen

Du får efterfølgende udleveret et kort resume af behandlingsplanen.

Under din indlæggelse taler vi løbende med dig og dine pårørende om det, der bekymrer dig.

Vi vil gerne, at du henvender dig til os, hvis der dukker andre bekymringer eller problemer op, eller hvis den plan vi har lagt ikke lever op til dine forventninger. Vi vil sætte dig i kontakt med den fagperson, der er bedst til at besvare dine spørgsmål eller imødekomme dit behov.

Sengestue og faciliteter

Der er 16 sengepladser i afsnittet.

Du får din egen stue med eget badeværelse. På stuen er der et spisebord, tv og en gæsteseng, hvis du har en pårørende, der gerne vil overnatte.

Der er loftlift på alle stuer. Derudover vurderer terapeuterne, hvilke individuelle hjælpemidler du har brug for under indlæggelsen.

Vi har desuden en fælles opholdsstue med spisefaciliteter og køleskab. Du og evt. pårørende kan efter aftale med personale forsyne jer med drikkevarer. Maden kan du/I spise i opholdsstuen eller tage med ind på egen sengestue.

Du må gerne bruge din mobiltelefon i afsnittet. Der er gratis wifi. Det hedder RegionMIDT-Gaest, og du logger ind med dit cpr-nummer.

Mad og drikke

Vi har fokus på, at du får tilstrækkeligt at spise og drikke under indlæggelsen. Vi tager i vid udstrækning hensyn til dine særlige ønsker og behov.

Du får 3 daglige måltider, mens du er indlagt.

Hovedmåltiderne serveres på følgende tidspunkter:

 • Morgenmad: Ca. kl. 08.00
 • Frokost: Ca. kl. 12.00
 • Aftensmad: Ca. kl. 18.00

Uden for hovedmåltiderne er det altid muligt at få et mellemmåltid. Spørg meget gerne personalet.

Træning som en del af dagligdagens gøremål

Som ældre kan du hurtigt miste funktionsevnen, hvis du er syg og ligger meget i sengen. Derfor er en del af behandlingen, at træning indgår i alle døgnets daglige gøremål. De daglige aktiviteter foregår i samarbejde mellem dig og personalet, så dine behov bliver tilgodeset.

Personalet vil opmuntre dig til at komme op og skifte til dit eget tøj hver dag, så du ikke mister dine kræfter og funktioner.

Når du skal hjem

Vejledning før udskrivelse

I samarbejde med dig og din hjemkommune planlægger vi, hvad der skal ske, når du kommer hjem.

Du bliver orienteret om, hvilken hjælp du kan forvente at få fra den kommunale hjemmepleje, og hvilke hjælpemidler, der kan blive leveret til dit hjem.

Hvis du er borger i Aarhus Kommune, er der mulighed for, at vi kan besøge dig umiddelbart efter udskrivelsen. Vi vurderer i fællesskab, om der er brug for det.

Vi tager stilling til, om du har brug for videre træning, når du kommer hjem. Hvis du har det, sender vi en genoptræningsplan til din kommune. Inden for en uge efter, at du er blevet udskrevet, modtager du et brev fra kommunen, som du skal svare på.

Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Udskrivelse

Du er indlagt, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

Vi sørger for transporten, når du skal hjem fra hospitalet, medmindre dine pårørende selv ønsker at hente dig.

Vi laver et udskrivelsesbrev om din indlæggelse hos os, som både du og din egen læge har adgang til på sundhed.dk. Der kan du finde information om den behandling, du har fået. Du kan også se de eventuelle aftaler, vi har lavet med dig.

Du får også en kopi af udskrivelsesbrevet udleveret. Det er kun dig, der kan få udleveret en kopi af din journal eller dele af den. Hvis din pårørende ønsker en kopi af din journal, skal det ske gennem dig eller med din accept.

Læs om udskrivelse og videre behandling

Til pårørende

Besøg

Der er fri besøgstid.

Der kan være individuelle hensyn, som betyder, at vi må begrænse besøgstiden samt antallet af besøgende på stuen.

Børn er velkomne til at komme med på besøg.

Mad og drikke

Du må gerne spise sammen med patienten, men du skal medbringe egen mad. Det er også muligt at købe mad fra en af caféerne på hospitalet. Vær opmærksom på at caféerne ikke har døgnåbent.

Se caféernes åbningstider

Overnatning

Du er velkommen til at overnatte på stuen, hvor der er en gæsteseng til rådighed.

Du får udleveret sengetøj af personalet. Du skal selv redde din seng, tage sengetøjet af og putte det i vasketøjsposen på badeværelset, inden du tager hjem.

Du skal være forberedt på, at vi i løbet af natten kan komme og se til patienten.

Din rolle som pårørende

Hvis I er flere pårørende, opfordrer vi til, at I aftaler, hvem der er primær kontaktperson. Du er velkommen til at deltage i samtaler, stuegang og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det. Personalet aftaler med dig og patienten, hvad du som pårørende evt. kan hjælpe med under indlæggelsen.

Det kan f.eks. være, du kan hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtaler og stille spørgsmål
 • evt. hjælpe patienten med at forberede spørgsmål
 • praktiske gøremål såsom at hente mad og drikke til patienten

Netværk og støtte

Der kan være flere udfordringer ved at være syg eller være pårørende til en, som er syg.

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Du kan også finde råd og vejledning i forskellige foreninger og netværk:

Se liste med patientforeninger på sundhed.dk

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Du kan henvende dig i din kommune for at få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse

Ældresygdomme Sengeafsnit 1

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 165

Indgang J, Plan 5, J513

8200 Aarhus N

Kort

Ældresygdomme Sengeafsnit 1 ligger ved Indgang J.

Oversigtskort over sengeafsnittets placering

Kontakt Sengeafsnit 1

Telefon

Afdelingssygeplejerske på sengeafsnittet: 78 46 19 53

Telefontid 

Alle dage: Kl. 08.00-15.30

Mail

Sikker mail (Kræver MitID)