Et hul i trommehinden kan for eksempel opstå efter infektion, efter tidligere drænanlæggelse eller efter et traume mod øret.

Disse huller giver ofte problemer med gentagne infektioner i øregangen og mellemøret, og kan ligeledes medføre nedsat hørelse. Det anbefales derfor at få lukket hullet ved en operation. 

Reparation af ørets knogler omfatter forskellige indgreb.

Formålet med indgrebene er, at forbedre måden lyd bliver overført på i mellemøret. Enten bliver ens egne øreknogler sat på en ny og bedre måde eller der bliver indsat proteser.

 


Vær opmærksom på


Forbered dig til operationen


På operationsdagen

Medbring vanlig medicin i original indpakning

Du udskrives samme dag - nogle gange kan det dog være nødvendigt at være indlagt 1 døgn


Om operationen


Risici og bivirkninger

Kontakt sengeafsnittet ved feber, rødme eller hævelse ved operationsarret, eller hvis du er i tvivl om noget


Efter operationen

Du skal være sygemeldt i 1-2 uger efter operationen


Når du kommer hjem

Undgå hård fysisk træning i 6 uger efter operationen


Videre forløb

Hvis du skal til svar og/eller kontrol, får du en tid i din e-boks


Mere information


Kontakt

Gå direkte til

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.