Om afsnittet

Sygeplejerske gør patient klar før operation

Sygdomme vi behandler

Vi modtager patienter, der skal bedøves til undersøgelse, operation eller anden behandling. Du kommer til os, hvis du er tilknyttet en af følgende afdelinger:

 • Hjerne- og Rygkirurgi
 • Ortopædkirurgi
 • Plastik- og Brystkirurgi
 • Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
 • Øjensygdomme
 • Øre-, Næse- og Halskirurgi

Personale du møder

Når du kommer i afsnittet kan du møde forskellige faggrupper.

Du kan f.eks. møde:

 • Sygeplejersker (anæstesi, operation og opvågning)
 • Læger (anæstesi, kirurger)
 • Serviceassistenter
 • Bioanalytikere
 • Portører

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Før du kommer

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du skal opereres eller have en anden behandling, der kræver bedøvelse, kan den afdeling, du er tilknyttet, indkalde dig til fremmøde hos os.

Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I dit indkaldelsesbrev kan du læse mere om: 

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Der kan være flere ting, som du skal forberede.

Forberedelser kan f.eks. være at du skal:

 • Faste - læs fasteregler
 • Arrangere hjemtransport
 • Købe smertestillende medicin

Læs derfor dit indkaldelsesbrev og alle bilag grundigt.

Det er en god idé at medbringe en bog, IPad eller lignende. Der er adgang til trådløst internet.

Der er kun begrænset plads til opbevaring af bagage, så pak kun en lille taske.

Information og vejledning

Du kan læse mere om dit forløb i den patientvejledning, du har fået udleveret i den afdeling, du er tilknyttet.

Se oversigt over afdelinger

Dit forløb

Patient venter på operation

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved indgangen til afsnittet.

Når du scanner dit kort, vil du på skærmen kunne se, om du skal tage plads i venteområdet, eller om du skal henvende dig i receptionen først.

Det er vigtigt, at du fortæller os, hvis du oplever smerter eller anden ubehag. Så kan vi tage hånd om det og hjælpe dig. 

Ventetid

Du kan opleve, at andre bliver kaldt ind før dig. Ikke alle skal ind til samme operation eller behandling, og ventetiden kan derfor være forskellig.

Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan opstå uforudsete ting, som kan give forsinkelser.

Du kan henvende dig til personalet i afsnittet, hvis du har spørgsmål til din ventetid. Vi prøver at informere dig løbende, hvis der opstår ventetid.

Modtagelse

Du bliver modtaget af personalet, og I gennemgår dagens forløb.

Der er nogle praktiske forberedelser:

Du bekræfter dit navn og får et armbånd på med navn/cpr. nummer

 • Vi afklarer, om du har overholdt fastereglerne
 • Vi spørger ind til din faste medicin og afklarer om du har allergier
 • Vi sikrer os, at du har lavet aftaler om hjemtransport og evt. hjælp derhjemme
 • Du oplyser telefonnummer på nærmeste pårørende
 • Du klæder om, og vi tager os af dine personlige ejendele

Herefter sidder du og venter, indtil operationspersonalet henter dig og følger dig ind på operationsstuen.

Du må gerne medbringe din mobiltelefon, så du kan ringe eller sende en SMS til dine pårørende.

Operationen

Operationen kommer til at foregå på en af vores tre operationsstænger, Operation Nord 1, Operation Nord 2 eller Operation Nord 3, afhængigt af, hvilken operation, du skal have foretaget.

Når du skal opereres, vil du på operationsgangen blive modtaget af det personale, der skal deltage i din operation.

Opvågning

Efter operationen vil du blive kørt på opvågningsstuen eller direkte tilbage til afdelingen.

Vi holder godt øje med dig efter operationen og hjælper dig hvis du f.eks. har ondt. Du vil blive tilkoblet elektronisk måleudstyr.

Opvågningsperioden er individuel og afhænger af operationens art samt din tilstand.

Derefter kommer du på et sengeafsnit eller direkte hjem, hvis det er planlagt.

Udskrivelse

Information

Hvis du skal direkte hjem efter dit ophold hos os, sørger vi for, at du er godt informeret før udskrivelsen. Du får f.eks. at vide:

 • Hvornår du skal tage evt. smertestillende
 • Hvordan du i øvrigt skal forholde dig når du kommer hjem.

Hjemtransport

Det er vigtigt at få arrangeret hjemtransport, du må ikke selv køre bil i 24 timer efter fuld bedøvelse. Vi vil gerne hjælpe med at fx ringe efter pårørende.

Din videre behandling bliver varetaget af den afdeling, du er tilknyttet. Læs mere i den patientvejledning, du har fået udleveret.

Din feed back

​Vi vil gerne vide, hvordan du som patient eller pårørende oplevede dit ophold i Bedøvelse og Operation Nord. 

Skriv en sikker mail til os, hvis du har en oplevelse du gerne vil dele med os.

Til pårørende

Deltagelse i forløbet

Som pårørende er du velkommen til at deltage i forberedelsen til operation, hvis du og patienten ønsker det.

Af hensyn til pladsforholdene er der kun mulighed for, at én pårørende deltager sammen med patienten.

På operationsdagen kan vi aftale, hvad du eventuelt skal deltage i og hvornår. Der er praktiske begrænsninger, som gør, at du ikke kan være med til alt.

Når patienten er klædt om og klar til operation, venter vedkommende i et særligt venterum for omklædte.

Kun i særlige tilfælde gives der mulighed for, at pårørende kan vente sammen med patienten, når vedkommende er omklædt. 

Ventetid 

Du kan opleve ventetid, fordi vi ikke altid kan forudse, hvor lang tid en operation varer.

I ventetiden har du mulighed for at vente i venteområdet uden for afdelingen.

Du kan også besøge Café Nord, krydspunkt J418, der ligger tæt på.

Læs mere om cafeer og åbningstider

Besked, når patienten vågner

Hvis du ønsker det, kan du blive ringet op af opvågningssygeplejersken, når patienten er kommet til opvågning.

I enkelte tilfælde er det pga. stor travlhed ikke muligt at du ringes op, derfor udleveres et kort med telefonnummer til Forberedelse og Opvågning, så du kan ringe til os.

Efter operationen

Patienter i opvågningen har brug for langsomt og i eget tempo at vågne op efter bedøvelsen, mens personalet observerer og vurderer behov for smertestillende.

Derfor har du desværre ikke mulighed for at komme på besøg i opvågningen.

Kun i særlige tilfælde gives der mulighed for korte besøg af en pårørende. Det aftales individuelt med den sygeplejerske, der tager imod patienten i Forberedelse og Opvågning.

Afhentning af patienten

Det er en stor hjælp, hvis du som pårørende kan afhente og følge patienten med kort varsel. 

Derfor beder personalet altid om telefonnummer og navn på den person, der skal hente, og vi vil gerne have, at du bliver i nærheden af afdelingen. 

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Forberedelse og Opvågning Nord 2

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 165

Indgang J, Plan 3, J320

8200 Aarhus N

Kort

Forberedelse og Opvågning Nord 2 ligger ved Indgang J.

Oversigtskort over afsnittets placering

Kontakt

Forberedelse og Opvågning Nord 2

Telefon

78 46 29 92 eller 21 51 94 65

Telefontid 

Telefonen er åben hele døgnet alle ugens dage.

Mail

Sikker mail (Kræver MitID)