Formålet med operationen er at genoprette den ydre næses form og udseende og at genskabe en normal luftpassage igennem begge næsebor.

Det er vigtigt, at læse hele vejledningen igennem.

Gem informationerne, da der kan blive brug for dem efter operationen.


Vær opmærksom på

Kontakt booking i Øre-, Næse- og Halskirurgi, hvis du bliver syg eller er forhindret i at komme

Nedsæt rygning til et minimum de sidste 14 dage op til operationen

Planlæg din transport hjem fra hospitalet

Køb smertestillende medicin til, når du kommer hjem

Hvis du bruger briller, høreapparat og/eller protese...

Du udskrives samme dag - nogle gange kan det dog være nødvendigt at være indlagt 1 døgn

Lad værdigenstande blive hjemme

Medbring læsestof eller anden underholdning


Forbered dig til operationen

Hold pause med blodfortyndende medicin

Stop med at spise 6 timer før - stop med at drikke 2 timer før


På operationsdagen

Grundig vask og fjernelse af make-up, smykker og piercinger

Du kan få komplikationer

Medbring vanlig medicin i original indpakning

Fortæl det til personalet, hvis der er noget i din forberedelse, du har haft svært ved eller mangler


Om operationen

Sådan foregår operationen


Risici og bivirkninger

Kontakt sengeafsnittet ved feber, rødme eller hævelse ved operationsarret, eller hvis du er i tvivl om noget

Du kan få komplikationer

Du skal forvente let blødning


Efter operationen

Du har fået silikoneplader (Doyle splint)

Du er opereret på ydre næse

Du kan opleve følgende gener og smerter

Du skal forebygge infektion

Du skal være sygemeldt i 1-2 uger efter operationen


Når du kommer hjem

Undgå at bruge briller efter operationen

Undgå forskellige former for aktivitet

Skyl din næse med lunkent saltvand for at fjerne skorper

Køb en næseskyller

Lav selv saltvand til næseskyl

Genoptag brugen af næsespray


Videre forløb

Hvis du skal til svar og/eller kontrol, får du en tid i din e-boks


Mere information

Se din journal på www.sundhed.dk


Kontakt

Hoved- og Halskirurgisk Sengeafsnit

Booking i Øre-, Næse- og Halskirurgi

Øre-, Næse- og Halskirurgisk Klinik

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.