Med pasningsorlov har du mulighed for at tage orlov fra dit arbejde for at passe et familiemedlem eller en ven, der er alvorligt syg. Pasningsorloven svarer til et fuldtidsarbejde.

En pasningsorlov kan vare op til 6 måneder, men kan forlænges i yderligere 3 måneder.

En pasningsorlov kan deles op i kortere perioder, dog af minimum 1 måneds varighed.

Selvom der er etableret pasningsorlov, kan den syge stadig få hjælp af hjemmeplejen efter aftale.


Om pasningsorloven

Pasningsorloven er en løsning, der giver dig mulighed for at hjælpe med pleje- og omsorgsopgaver, og være tæt på, når der er brug for det. Det giver mulighed for ro til at løse de opgaver og klare de følelsesmæssige belastninger, der ofte er forbundet med alvorlig sygdom.

Du har mulighed for at tage orlov fra dit arbejde for at passe den syge.

Betingelser for at få pasningsorlov

Du og den syge skal være enige

Pasningsorloven kan deles af flere personer

Du skal søge om pasningsorlov i din kommune

Løn under pasningsorlov


Om aflastning og afløsning

Når du passer og plejer en tæt på dig, kan du få aflastning eller afløsning gennem kommunen, så du kan få de pusterum, som du har behov for.

Det kan være krævende og hårdt at påtage sig opgaven med at passe og pleje en syg, og ofte er din indsats afgørende for, at den plejekrævende kan blive boende i eget hjem.

Derfor kan du have brug for et pusterum af og til, hvor du kan foretage dig andre ting.

Du kan derfor søge kommunen om at få aflastning eller afløsning. Det er kommunen, der efter en konkret, individuel vurdering af behovet, træffer afgørelse om aflastning eller afløsning.

Afløsning i hjemmet

Aflastning


Mere information

Information om pasningsorlov kan du finde på:

Kræftens Bekæmpelses hjemmeside: www.cancer.dk se Pasningsorlov

Retsinformation: www.Retsinformation.dk se Vejledning nr. 10284 til Serviceloven (kap. 4)


Kontakt

Du skal kontakte din kommune for ydereligere information

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.