Rehabilitering handler om at hjælpe dig bedst muligt gennem sygdom og behandling både fysisk, psykisk og socialt.

Mange kræftpatienter oplever, at både sygdom og behandling, på forskellige måder, har stor indflydelse på deres hverdagsliv.

En stor del af patienter i kræftbehandling har brug for et målrettet tilbud om rehabilitering, der retter sig mod fysiske, psykiske og sociale behov, der opstår både før, under og efter behandlingen.

Nogle kræftpatienter har også behov for hjælp til at komme tilbage til hverdagen efter en kræftsygdom, fordi de lever med senfølger efter sygdommen og behandlingen. 

Undersøgelser har vist, at forebyggelse og lindring i højere grad lykkes, hvis støtte iværksættes tidligt i forløbet. Du må derfor meget gerne kontakte din kommune, allerede mens du er i behandling og efter endt behandling. 

Din kommune har kræftrehabiliteringstilbud med vejledning, rådgivning, træning og motion, undervisning og ofte sociale aktiviteter.

Kommunen tilbyder også genoptræning, hvis du er henvist af din kræftlæge.

Du kan se alle rehabiliteringstilbud i din kommune på sundhed.dk. Husk at trykke på din region og din kommune.


Kontakt

Kontakt Blodsygdomme

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingen.

Se kontaktoplysningerne på Blodsygdommes hjemmeside: https://www.auh.dk/afdelinger/blodsygdomme/kontakt/

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.