Hvornår er du tilknyttet Hjemmeklinikken?

Når du overgår fra indlæggelse til kontrol i Hjemmeklinikken, er dit immunforsvar svækket efter kemoterapien. Desuden vil du være i risiko for at få blødninger, da dit blods evne til at størkne er nedsat. Derfor vil du i perioder skulle møde hver anden dag til kontrol og eventuel transfusion af blodprodukter, i afsnittets Hjemmeklinik.

Der skal i denne periode helst være en voksen person hos dig om natten, som kan håndtere komplikationer, hvis der skulle opstå sådanne.


Om forløbet

Inden du møder i Hjemmeklinikken, skal du have taget blodprøver - husk at booke tid

Husk at medbringe Medicinposen, med al din medicin og din blodtryksmanchet, til hver kontrol

Spis morgenmad hjemmefra - drikkevarer kan du få under besøget i Hjemmeklinikken

Dagens forløb i hjemmeklinikken

Oplæring i pleje af Centralt Vene Kateter (CVK)

Kontakt altid Blodsygdommes vagthavende læge ved.....


Gode råd

Vær opmærskom på smitterisiko

Medicin - forebyggende anitibiotikabehandling og medicin, du IKKE må tage

Samliv og seksualitet


Mere information

Transport til og fra hospitalet


Kontakt

Kontakt Blodsygdomme

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingen.

Se kontaktoplysningerne på Blodsygdommes hjemmeside: https://www.auh.dk/afdelinger/blodsygdomme/kontakt/

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.