Hvornår er du tilknyttet Hjemmeklinikken?

Når du overgår fra indlæggelse til kontrol i Hjemmeklinikken, er dit immunforsvar svækket efter kemoterapien. Desuden vil du være i risiko for at få blødninger, da dit blods evne til at størkne er nedsat. Derfor vil du i perioder skulle møde hver anden dag til kontrol og eventuel transfusion af blodprodukter, i afsnittets Hjemmeklinik.

Der skal i denne periode helst være en voksen person hos dig om natten, som kan håndtere komplikationer, hvis der skulle opstå sådanne.


Om forløbet

Husk at medbringe Medicinposen, med al din medicin og din blodtryksmanchet, til hver kontrol


Gode råd


Mere information


Kontakt

Kontakt Blodsygdomme

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingen.

Se kontaktoplysningerne på Blodsygdommes hjemmeside under de enkelte afsnit:

Blodsygdomme

Gå direkte til

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.