Om klinikken

Specialiserede tandlægeforløb

Vi undersøger og behandler børn og voksne, der har behov for specialiserede tandlægeforløb.

Vi behandler følgende:

 • Overbid/underbid
 • Kæbeledsproblemer
 • Læbe-, gumme-, ganespalter
 • Cyster/svulster i kæben
 • Slimhindelidelser
 • Kæbebrud
 • Tandundersøgelse før kræftbehandling
 • Tandundersøgelse før hjerteklapoperation
 • Tandundersøgelse før organtransplantation

Læs om vores undersøgelser og behandlinger

Personale du møder

Når du kommer i klinikken, kan du møde forskelligt personale.

Du kan f.eks. møde:

 • Kæbekirurger
 • Bøjletandlæger
 • Sygeplejersker
 • Tandplejere
 • Klinikassistenter
 • Sekretærer

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Samarbejde med andre afdelinger

Vi samarbejder tæt med de andre afdelinger på Aarhus Universitetshospital. Derfor kan du opleve, at blive sendt hen til os fra en anden afdeling for at få lavet en undersøgelse. Eller at vi sender dig til en anden afdeling for at få lavet en undersøgelse f.eks. en blodprøve eller et klinisk foto. 

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Patientvejledninger

I vores patientvejledninger kan du læse om vores undersøgelser og behandlinger og forberede dig på, hvad der skal ske.

Se oversigt over afdelingens patientvejledninger

Dit besøg

Før du kommer

Dit besøg i klinikken kan enten være akut eller planlagt.

Hvis det er et planlagt besøg, indkalder vi dig til en undersøgelse. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske under besøget
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved indgangen til centeret.

Du får et ventenummer og kan på ankomstavlen i venteområdet se, hvornår det er din tur.

Der er mulighed for at tage et glas vand, mens du venter.

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan komme akutte patienter, som giver forsinkelser.

Du kan henvende dig til personalet i centeret, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Dit forløb

Du kommer i klinikken, hvis du skal til:

 • Samtale
 • Undersøgelse
 • Behandling
 • Operation
 • Kontrol

Det er forskelligt fra patient til patient, hvilken tandlægebehandling vi tilbyder, og hvordan dit forløb er sat sammen. Det afhænger af, hvad du fejler.

Nogle patienter kommer kun en enkelt eller ganske få gange i klinikken, mens andre kommer fast hver 5.-6. uge til undersøgelse og kontrol og er tilknyttet klinikken i op til tre år.

Du vil blive inddraget i de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med dit forløb, og behandlingen går først i gang, når du har sagt ja til den plan, der er lagt.

Se oversigt med alle vores patientforløb

Ortoskole

Vi anbefaler dig, der har overbid eller underbid at deltage i Ortoskole.

Ortoskole er en informationsaften for patienter om kombineret bøjlebehandling og operation på kæben. Vi informerer lidt dybere om årsager til og baggrund for de forskellige behandlinger og forløbet af behandlingerne.

Du er velkommen til at deltage, uanset om du overvejer behandling, om du endnu ikke har påbegyndt din behandling, eller du er i gang med din behandling.

Ortoskole bliver afholdt 4 gange om året. Du er velkommen til at tage en pårørende med.

Læs mere om Ortoskolen

Når dit forløb hos os slutter

Du er tilknyttet klinikken, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

Når du afslutter dit forløb i klinikken, giver vi besked til den, der har henvist dig til os. Hvis du har været indlagt under dit forløb hos os, sender vi et udskrivelsesbrev, som både du og din egen læge har adgang til på sundhed.dk. Der kan du finde information om den behandling, du har fået. Du kan også se de eventuelle aftaler, vi har lavet med dig.

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden du bliver afsluttet. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Den digitale forløbsguide 'Emento'

Via appen 'Emento' kan du få et overblik over dit forløb i afdelingen. Vi sender dig løbende information og minder dig om dine aftaler. Når du har hentet app'en, opretter du en bruger.

Download app'en til din smartphone på én af følgende måder:

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i undersøgelser, behandlinger i lokal bedøvelse og kontroller, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan ikke være tilstede på stuen ved operation i fuld bedøvelse.

Som pårørende kan du hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe patienten med at forberede spørgsmål hjemmefra
 • skabe tryghed hos patienten

Netværk og støtte

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Du kan også finde råd og vejledning i forskellige foreninger og netværk:

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Du kan henvende dig i din kommune og få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 165

Indgang J, Plan 2, J206

8200 Aarhus N

Kort

Tand-, Mund- og Kæbekirurgi ligger ved Indgang J.

Oversigtskort over klinikkens placering

Kontakt klinikken

Telefon

7846 2927

Telefontid 

Mandag-fredag: Kl. 08.00-15.00

Mail

Sikker mail (Kræver MitID)

Fagpersoner

Gå til vores hjemmeside for fagpersoner