Om Regionstandplejen

Specialiseret tandlægevurdering

I Regionstandplejen vurderer vi, om du har brug for en tanderstatning, når du er færdigudvokset.

En specialtandlæge i ortodonti (bøjletandlæge) laver en vurdering ud fra materiale, som er indsendt af din kommunale tandpleje.

I nogle tilfælde har vi behov for at se dig til en konsultation i Regionstandplejen, som hører til Tand-, Mund- og Kæbekirurgi.

I Regionstandplejen vurderer vi f.eks.:

 • Manglende tænder
 • Tænder der vokser forkert frem
 • Misdannede eller smuldrende tænder
 • Forstyrrelser i tandudviklingen
 • Tab af blivende tænder inden det 18. år

Personale du møder

Hvis du skal til konsultation i Regionstandplejen, kan du møde forskelligt personale.

Du kan f.eks. møde:

 • Kæbekirurger
 • Bøjletandlæger
 • Sygeplejersker
 • Tandplejere
 • Klinikassistenter
 • Sekretærer

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Patientvejledninger

I vores patientvejledninger kan du læse om vores undersøgelser og behandlinger og forberede dig på, hvad der skal ske.

Se oversigt over afdelingens patientvejledninger

Før du kommer

Henvisning

Du skal henvises til Regionstandplejen af din tandlæge, inden du fylder 18 år.

Når vi modtager din henvisning i Regionstandplejen, bliver det registreret hvad du fejler, og hvilken betydning det forventes at få for udviklingen af dine tænder og kæber.

Nogle vil blive indkaldt til en nærmere undersøgelse hos os, for at vi kan lave en vurdering. I Regionstandplejen betaler vi ikke for din transport i forbindelse med dit besøg.

Læs mere om, hvornår du kan blive henvist til Regionstandplejen

Hvis du er over 18 år og ikke tidligere tilknyttet Regionstandplejen

Du skal principielt være tilknyttet Regionstandplejen, før du er blevet 18 år. Ellers vil du ikke kunne få udført behandling betalt af Regionstandplejen.

Hvis du ikke er blevet tilknyttet os, kan det f.eks. være fordi, din tandlæge i den kommunale tandpleje har vurderet, at du ikke vil få betydende tyggeproblemer på grund af din tanddannelsesforstyrrelse.

Overgangsordning

Da loven trådte i kraft i 2001 var der en overgangsordning for alle, der allerede var fyldt 18 år. Overgangsordningen ophørte i 2006.

Alle der var tilknyttet overgangsordningen kunne få udført nødvendig behandling, der var konstateret senest 31. marts 2006. Da der var tale om aktuel og nødvendig behandling, skulle den udføres snarest.

Kunne behandlingen vente var der ikke tale om et aktuelt behov, og behandling var ikke nødvendig.

Behandlingsbehov opstået senere er ikke dækket.

Indkaldelsesbrev

Hvis der er behov for det, indkalder vi dig til en undersøgelse, når du er blevet henvist til os. I så fald modtager du et indkaldelsesbrev som Digital Post, hvis du er over 15 år. Er du under 15 år eller fritaget for Digital Post, vil indkaldelsen blive sendt til din folkeregisteradresse som almindeligt brev. 

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske under dit besøg
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

I indkaldelsesbrevet er der også et spørgeskema, som du skal udfylde og tage med til undersøgelsen.

Hent spørgeskemaet digitalt

Hent spørgeskemaet digitalt

Læs mere om henvisning og indkaldelse

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved indgangen til Tand- Mund og Kæbekirurgi, som Regionstandplejen hører under.

Du får et ventenummer og kan på ankomstavlen i venteområdet se, hvornår det er din tur.

Der er mulighed for at tage et glas vand, mens du venter.

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan komme akutte patienter, som giver forsinkelser. Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Dit forløb

Rådgivning

En af Regionstandplejens vigtigste opgaver er at rådgive dig og din tandlæge om, hvilken behandling der bedst løser dit tandproblem. Det gør vi ud fra det materiale såsom gipsmodeller og røntgenbilleder, som din tandlæge har sendt til os.

Hvis specialisterne mener, at det er nødvendigt, bliver du indkaldt til undersøgelse hos os, hvor en eller flere specialister vil være tilstede og undersøge dig.

Herefter vil din tandlæge få besked om, hvilken behandling vi vil anbefale. Der bliver også lagt en plan for, hvornår de forskellige delbehandlinger skal udføres, og hvem der skal udføre dem. Oftest vil den endelige/blivende behandling foregå hos egen tandlæge. 

Første undersøgelse

Ved undersøgelsen vil der være én eller flere specialister, som ser på dine tænder og kæber.

Ud fra undersøgelsen og røntgenbilleder taler vi med dig om, hvilken behandling, der kan hjælpe dig.

Det er ikke sikkert, at vi ved den første undersøgelse kan afgøre, hvilken behandling det ender med. Derfor vil du kunne blive indkaldt til flere undersøgelser i Regionstandplejen.

Senere undersøgelser

I de år hvor du bliver fulgt i Regiontandplejen, kan der komme op til flere undersøgelser, hvor vi vurderer dit behandlingsbehov og ændrer behandlingsplanen derefter. 

Grunden til at behandlingen kan blive ændret er, at dine kæber vokser og tænderne ændrer stilling.

Efter den afsluttende behandling vil du blive indkaldt, så vi kan følge, hvordan det går med den behandling, du har fået.

Der kan være tale om indkaldelse i op til 5 år efter den seneste behandling.

Behandling

Så længe du er under 18 år, foregår behandlingen i den kommunale tandpleje. Dele af behandlingen kan foregå i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi på Aarhus Universitetshospital, hvis der er behov for mindre operationer f.eks. frilægning af tænder eller fjernelse af tænder.

Efter du er fyldt 18 år, er det i de fleste tilfælde din egen tandlæge, der behandler dig og holder øje med at midlertidige tanderstatninger fungerer.

Det er også din tandlæge, du skal henvende dig til, hvis du mister en midlertidig tanderstatning.

Når din endelige behandling skal udføres, typisk i 20-23 års alderen eller senere, sender din tandlæge et forslag til behandling og pris til Regionstandplejen. Først når forslaget og prisen er godkendt, må din tandlæge begynde at behandle dig.

Betaling og tilskud

Når du er under 18 år, er det den kommunale tandpleje, som normalt betaler for behandlingen.

Hvis det er vurderet, at der er behov for behandling efter, at du er fyldt 18 år, vil denne behandling oftest foregå hos din egen tandlæge. Tandlægen skal indsende overslag på behandlingen, inden den sættes i gang.

Har du mistet en eller flere tænder som følge af et traume, vil behandlingen foregå her i Regionstandplejen. Din tandlæge skal henvise dig til behandling, når behandlingen bliver aktuel. Den endelige behandling finder normalt sted i 20-23 års alderen eller senere.

Hvis du er udskrevet fra den kommunale tandpleje med en midlertidig tanderstatning, vil vedligeholdelse af den midlertidige tanderstatning blive betalt af Regionstandplejen, indtil den endelige behandling bliver udført.

Hvis en midlertidig tanderstatning bliver løs eller du mister den, skal du straks kontakte din tandlæge, da pladsen til den planlagte tanderstatning ellers kan forsvinde. Hvis du ikke gør det, kan du komme til at betale for at genskabe pladsen med en ny bøjlebehandling.

Den endelige behandling bliver betalt af Regionstandplejen, første gang den bliver udført. Senere vedligeholdelse og omlavning skal du selv betale.

Når dit forløb hos os slutter

Du er tilknyttet Regionstandplejen, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden du bliver afsluttet. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Hvis du flytter bopæl

Før du fylder 18 år

Er du blevet tilknyttet Regionstandplejen, så er det den kommunale tandpleje (din skoletandlæge), der hjælper med, at du fortsat beholder din tilknytning. Flytter du inden for Region Midt vil det ske helt automatisk og den igangværende behandling fortsættes.

Flytter du til en anden region, er det ofte en fordel at din tandlæge giver os besked, så dine papirer kan blive overflyttet til den nye region. Den nye region vil så fremover være den, der skal kontaktes.

Efter du er blevet 18 år

Når du flytter, efter du er blevet 18 år, inden for Region Midt sker der ingen ændringer. Flytter du til en anden region, er det den nye region, der har ansvaret for din behandling og betalingen af denne. Din tandlæge skal altid henvende sig til din bopælsregion, før du skal have udført en behandling, som bliver betalt af regionen.

Flytter du under en igangværende behandling

Når du flytter under en igangværende behandling, er det vigtigt at Regionstandplejen får besked. Regionstandplejen i den region du er flyttet til skal godkende den fortsatte behandling og pris. Tal med din tandlæge, så han/hun kan give Regionstandplejen besked.

Flytter du til udlandet

Der er mange forskellige regler, når du flytter til udlandet. Som udgangspunkt vil du dog ikke være omfattet af Regionstandplejen, når du flytter din adresse ud af landet. Vedligeholdelse af midlertidige erstatninger skal du derfor selv betale.

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i undersøgelser, behandlinger i lokal bedøvelse og kontroller, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan ikke være tilstede på stuen ved operation i fuld bedøvelse.

Som pårørende kan du hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe patienten med at forberede spørgsmål hjemmefra
 • skabe tryghed hos patienten

Netværk og støtte

Mens du er på hospitalet, kan du benytte dig af vores forskellige tilbud til patienter og pårørende.

Læs om vores tilbud til patienter og pårørende

Du kan også finde råd og vejledning i forskellige foreninger og netværk:

Mange kommuner har desuden en pårørendevejleder og andre støttemuligheder. Du kan henvende dig i din kommune og få mere information.

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Regionstandplejen

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 165

Indgang J, Plan 2, J206

8200 Aarhus N

Kort

Regionstandplejen ligger ved Indgang J.

Oversigtskort over Regionstandplejens placering